Průvodce moderní architekturou - Česká RepublikaZobrazuji 1 - 77 z 77 nalezených záznamů


Zdravotní středisko
Rudé armády 614/9, Sezimovo Ústí, CZ,
mapa

Architekt: Antonín Vachulka,
Dokončení stavby: 1959
    Budova na půdorysu ve tvaru písmene T. Na nízké jednopodlažní křídlo s plochou střechou orientované do ulice kolmo navazuje dvoupodlažní křídlo s ordinacemi, zakončené valbovou střechou. Hlavní vstup v uličním symetrickém průčelí je zdůrazněn rizalitem. Stavba ve stylu umírněného socialistického realismu, s kvalitní dispozicí. V 70. letech bylo uliční křídlo prodlouženo do stran dvěma jednopodlažními přístavbami respektujícími původní podobu objektu.

Kulturní dům
Sídliště čp. 710, Trhové Sviny, CZ,
mapa

Architekt: Zdeněk Petráš,
Dokončení stavby: 1959
    Kulturní dům dokončený v roce 1959 je jednou z posledních realizací v okrese ve stylu socialistického realismu, který se v exteriéru projevuje především zdůrazněním vstupní části formou rizalitu a předsazeným schodištěm. Rizalit je členěn sloupy vysokého řádu. Objekt je vystavěn nad půdorysem ve tvaru písmene L s hlavním sálem pro 350 diváků umístěným v ose vstupu a s doplňkovými provozy v kolmém kratším křídle. Exteriér a interiér se vzácně dochovaly v téměř nezměněné původní podobě.

Mateřská škola
Školní čp. 684, Trhové Sviny, CZ,
mapa

Architekt: Zdeněk Petráš,
Dokončení stavby: 1954
    Stavba mateřské školy pro 2 oddělení po 30 dětech. Půdorys je symetrický. Každé oddělení v přízemí tvoří učebna, lehárna, šatny, umývárna, toalety, sklad lehátek, je zde i šatna personálu a administrativa. Na koncích křídel byly původně otevřené zastřešené lehárny. Střední předsazený a převýšený rizalit je ukončen štítem, průčelí má prolomené pouze vstupem opatřeným portálem. Exteriér budovy dochovaný v téměř nezměněné podobě je cenou ukázkou stavby ve stylu socialistického realismu.

Rodinný dům
Na Hrázi, Pardubice, CZ,
mapa

Architekt: ZETTE atelier,
Dokončení stavby: 2018
    Pozemek pro stavbu byl zajímavý. Po stranách staré typové domy dělnické kolonie. Uvnitř bloku rodinných domů jsou dospělé zahrady se vzrostlými stromy. Kousek je les a někde snad i ta studánka. Od ulice je plácek a na boku garáž. Navržený dům je odstrčen až za ten plácek. V hotové ulici si dovolil být trochu výjimečný: posadil se dál od uliční čáry a sedl si jak kámen-krystal do zahrady. Uprostřed domu jsou patra propojena točitým schodištěm, jehož pomyslná šachta proráží i střechu....
více (/www.archiweb.cz/b/ro...)

Centrum současného umění DOX+
Poupětova 1339/3, Praha 7, CZ,
mapa

Architekt: Petr Hájek architekti,
Dokončení stavby: 2018
    Stavba DOC+ rozšiřuje Centrum pro současné umění DOX s hlavním těžištěm v expozičních prostorech o speciální prostory pro tanec, hudbu, film a školu architektury. Stavbu tvoří několik samostatných objemů architektonicky pojednaných v jeden kompoziční celk, který lze vnímat jako jednu strukturovanou sochu. Nové objekty jsou odlity z pohledového betonu a „oblečeny“ do měkké fasády - Izolační vata je potažena pružnou izolační membránou, která je pak v pravidelném rastru kotvena do betonu....
více (/www.archiweb.cz/b/ce...)

Smuteční obřadní síň
Valašské Meziříčí, CZ,
mapa

Architekt: archislužba.cz,
Dokončení stavby: 2018
    Stavba realizovaná dle vítězného soutěžního návrhu z roku 2014 soudtřeďuje všechny prvky provozu do jednoho kompozičního celku - obřadního okrsku. Architektonická kompozice obřadního okrsku působivě využívá nadčasových, obecně platných zákonitostí, jakými jsou symetrie, rytmus a perspektiva. Zároveň je využívá pouze v účelné míře a ve prospěch atmosféry okamžiku posledního rozloučení: jasně, přehledně a neokázale....
více (/www.archiweb.cz/b/sm...)

Smuteční obřadní síň
hřbitov při silnici na Krtely, Netolice, CZ,
mapa

Architekt: Pavel Kupka,
Dokončení stavby: 1974
    Jednoduchá kompozice dvou hmot, obřadní síně a technického a provozního zázemí, spojená prostorem haly výstavu pro rozloučení. Objekt je situován na samostatném pozemku přístupném přes hřbitov. Významnou kvalitou místa je výhled na panorama historického centra města, který se návštěvníkům otevírá i při pohledu přes prosklenou stěnu obřadní síně. Obřadní síň je koncipována jako jednoduchý prostor zastřešený sbíjenými dřevěnými vazníky střechy, položenými na obvodových zdech, umožňující...
více (www.archindex.cz ...)

Atriové rodinné domy
V oblouku, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Alois Hloušek, Konopka Ladislav,
Dokončení stavby: 1975
    Skupina dvanácti jednopodlažních atriových rodinných domů rozmístěných okolo společného poloveřejného vnitřního dvora, do něhož jsou orientovány vstupy většiny domů. Povrchy vnějších stěn domů jsou tvořeny kombinací přírodních materiálů - bílé hrubé omítky, obezdívky ze šamotových cihel a obkladem z borových prken.

Mlékárna a sušárna mléka
Hejdukova čp. 136, Strakonice, CZ,
mapa

Architekt: Josef Havlíček, Josef Hrubý, František Kerhart,
Dokončení stavby: 1953
    Ve dvou budovách, propojených úzkým krčkem, jsou všechny provozy závodu, rozdělené dle svých funkcí. Přímo u vstupu do závodu je budova s administrativou, šatnami a sociálním zázemím pro zaměstnance. Spojovacím krčkem se prochází do budovy výrobní, ve které jsou umístěny postupně mlékárna, sušárenská věž a sklad sušárny. Výrobní budově, pojaté jako nízký dlouhý kvádr dominuje bílá vertikální hmota věže sušárny členěná svislými tenkými betonovými pásy slunolamů. Světlíky a věž sušárny

Obyt. skupina Voříškův Dvůr
Plzeňská, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Konopka, Alois Hloušek,
Dokončení stavby: 1975
    Na severním okraji Pražského sídliště v Č. Budějovicích, v těsném sousedství historické zemědělské usedlosti Voříškův Dvůr, byla na přelomu 60. a 70. let v kombinaci zděné a panelové technologie T06B realizována urbanisticky i architektonicky zajímavá skupina bytových a rodinných domů různých typů i s občanskou vybaveností

Vila Maria stavitele T. Brdíka
Příběnická 738, Tábor, CZ,
mapa

Architekt: Theodor Brdík,
Dokončení stavby: 1901
    Dům táborského stavitele Theodora Brdíka je součástí vilové čtvrti, založené koncem 19. století v blízkosti Bechyňské brány. Stavitel Brdík si svou vilu sám vyprojektoval i postavil, při dokončování stavby však spolupracoval se sochařem Františkem Bílkem, jemuž svěřil návrh ztvátnění fasád. Bílek návrh pojal v barevných, kontrastně odlišených plochách, na štítech fasády použil zoomorfní motiv stylizované hlavy vosy, okenní otvory jsou orámovány plochamy ve tvaru kruhu, či klíčové dírky

Základní škola
Žižkova 285, Týn nad Vltavou, CZ,
mapa

Architekt: František Šulc,
Dokončení stavby: 1949
    O výstavbu nové školy usilovali v Týně nad Vltavou již od začátku dvacátého století, k její realizaci došlo ale až těsně po druhé světové válce. Dvoupodlažní stavba dle návrhu architekta Františka Šulce je umístěna uprostřed parkové zeleně a je tvořena soustavou navzájem propojených kvádrů s valbovými střechami, před které je předsazena dominantní plochostřechá válcová hmota vstupní části. Zatímco účelné, nadčasové architektonické řešení stavby nese rysy pozdního funkcionalismu, výtva

Společenské centrum
náměstí Republiky 999, Trutnov, CZ,
mapa

Architekt: AG studio a.s.,
Dokončení stavby: 2011
    Stavba ve tvaru prostého hranolu, s prosklenou fasádou ze skleněných obdélníků v přední části budovy. Prosklení opticky propojuje vnitřní provoz s okolním vnějším prostředím. Interiéru dominuje hlavní sál o kapacitě 391 až 641 diváků. Nabízeny jsou dvě varianty rozmístění sedadel pro divadelní představení, konferenční sál i plesový a koncertní sál. Návštěvníkům centra budou sloužit také dvě kavárny a stěny chodeb budou využity i jako galerie.

Zimní stadion
Štefánikovo náměstí 833/1, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Vladimír Urbanec, Pavel Janeček, Ladislav Švábek,
Dokončení stavby: 1969
    Architektonické řešení stadionu vychází ze zvoleného řešení konstrukčního. Betonové deltoidy zachycují tahy z lanové střešní konstrukce a svým tvarem vytváří nezaměnitelnou strukturu průčelí stadionu. Dopadající sluneční paprsky vytvářejí na plasticky členěné fasádě hru stínů a světel, neustále se během dne měnící spolu s pohybem slunce.

Budova Stavoprojektu
F. A. Gerstnera 5/1, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Konopka, Alois Hloušek,
Dokončení stavby: 1964
    Lapidární, miesovsky strohý a architekturou nadčasový kubus budovy je vymezený na kratších stranách plnými zdmi z režného zdiva, zatímco delší strany budovy jsou osazeny proskleným obvodovým pláštěm umně komponovaným jako příjemný rastr střídajících se ocelových nosníků a prosklených ploch. Budova, která dnes slouží jako finanční úřad, je postavena na místě židovského kostela zbořeného fašisty v průběhu 2. světové války.

Dostavba tiskárny Karmášek - galerie a muzeum
K. Weise 1213/7, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Ivan Kroupa architekti,
Dokončení stavby: 2015
    Malá galerie se zázemím a s malým barem, napojení na vnitřní dvůr, který bude sloužit při společenských akcích jako exteriérové foyer, je vytvořená nadstavbou a kultivací objektu trafostanice, který ve své původní podobě degradoval prostředí exteriéru firmy i ulice. Drobná stavba je heraklitovým opláštěním, výškou, modulací sjednocená – scelená s hlavní budovou tiskárny. Brutální, ale ryzí vizuál, vnější obvodový plášť ze štětovnic, transparentní otevřený vnitřní obvodový plášť z po...
více (www.archiweb.cz/build...)

Rodinný dům v Brně-Jundrově
Kopretinová 825/46, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Tomáš Rusín, Wahla Ivan,
Dokončení stavby: 2015
    Pozemek pro objekt rodinného domu má přibližně trojúhelníkový půdorys a je situován ve velmi svažitém terénu. Dům je jednopodlažní se vstupem umístěným z východní strany od komunikace Kopretinová. Dispozice je symetrická dle střední osy probíhající středem obytného prostoru. Po jeho obou stranách jsou umístěny kuchyně a pracovna. V zadní části domu jsou umístěny tři ložnice, šatny a koupelny....
více (www.archiweb.cz/build...)

Dům v Rožnově pod Radhoštěm
Radhošťská 214, Rožnov pod Radhoštěm, CZ,
mapa

Architekt: Igor Bergmann, Ivan Bergmann,
Dokončení stavby: 2013
    Projekt domu zasazeného do kopcovité oblasti Beskyd čelil hodně omezením. Výsledek je fištrónský. Příchozího upoutá jednoduše a tradičně pojatá hospodářská část domu s příjezdovým dvorem vymezeným dřevěnými objekty techn. zázemí, garáží, skladů a otevřenou krytou chodbou, lemující vegetací osázenou střechu obytné budovy, která je na první pohled skrytá. Obytná část je totiž z větší části schovaná pod zem. Má dvě mírně vůči sobě zalomená křídla - společenský a klidový sektor....
více (www.archiweb.cz/build...)

ELADA - víceúčelové centrum Církve bratrské
Bystré 82, Dobruška, CZ,
mapa

Architekt: Oldřich Bittner, Klára Bittnerová,
Dokončení stavby: 2014
    Stavba byla realizována na okraji obce, na místě původní modlitebny Církve bratrské, která již postupem let ztratila na své autentičnosti a byla ve špatném technickém stavu. Kromě modlitebny se v objektu nachází také mateřská škola. Elada slouží nejen k duchovní činnosti, ale i veřejnosti mimo církevní společenství. Konají se tu koncerty, přednášky a akce pro děti. Hmotové řešení objektu vychází s kompaktního objemu. Stavba se vyznačuje horizontalitou, která je zvýrazněna materiá...
více (www.archiweb.cz/build...)

Rodinný dům v Litomyšli
Josefa Matičky, Litomyšl, CZ,
mapa

Architekt: Pavel Uttendorfský,
Dokončení stavby: 2014
    Podélná teleskopická hmota reaguje na tvar a rozměry pozemku. Každá část domu má svou vizuálně patrnou figuru (garáž, kryté stání, hlavní obytná denní část v přízemí, menší posunutý kvádr noční části v patře)....
více (www.archiweb.cz/build...)

Rodinný dům
Pod Strání, Chomutov, CZ,
mapa

Architekt: LABOR 13, Albert Pražák, Martin Vomastek, Jiří Bardoděj,
Dokončení stavby: 2014
    Významnou roli v návrhu rodinného domu v Chomutově hraje geografická poloha pozemku, která díky svému svažitému terénu na samém okraji města poskytuje neopakovatelný pohled přes městskou krajinu a jižní orientace svahu pozemku. Po zvážení těchto okolností a jejich benefitů navrhli architekti dům, který z nich přímo vychází, přijímá je a dále rozvíjí....
více (www.archindex.cz ...)

Novákovy garáže
Náměstí 5. května 835/10, Hradec Králové, CZ,
mapa

Architekt: Josef Fňouk,,
Dokončení stavby: 1932
    Rozložitý objekt automobilových garáží ʺPalast Garageʺ s průběžnými pásovými okny a elegantně zaoblenými rohy má železobetonovou nosnou konstrukci zakončenou plochou střechou. V přízemí budovy byl autosalon s výstavními prostory, autoservis, prodejna náhradních dílů a kanceláře. Nad přízemím jsou pak tři patra s garážemi, která jsou navzájem propojena spirálovitou rampou umístěnou uprostřed dispozice a zakončenou charakteristickou, z dálky viditelnou kopulí. Komplex doplňoval

Rekonstrukce rodinného domu Lerchova
Lerchova 323/33, Brno, CZ,
mapa

Architekt: studio AEIOU,
Dokončení stavby: 2014
    Cílem rekonstrukce byla přestavba rodinného domu na vícegenerační dům (3 byty) se vstupy do bytů v jednotlivých podlažích. Základní myšlenka návrhu spočívala v přiznání původních a nových částí jak po formální, provozní, tak i materiálové stránce. Nové objemy "prorůstají" dovnitř i ven v každém podlaží domu, včetně střechy....
více (www.archindex.cz ...)

Soubor dívčích škol
Husova třída 3, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Josef Pfeffermann,
Dokončení stavby: 1911
    Soubor dvou dívčích škol a penzionátu byl postaven v letech 1906-1911 v těsném sousedství historického jádra města. Projekt budov vypracoval významný místní stavitel - inženýr Josef Pfeffermann. Jako první bylo v roce 1906 postaveno Dívčí lyceum, v letech 1908-1909 vyrostla v sousedství budova dívčího pensionátu Jihočeská Vesna, v letech 1909-1911 byla ve dvou etapách vystavěna Ženská škola průmyslová spolku Ludmila. Výstavba areálu byla zakončena zřízením společné zahrady v roce 1911.

Zátkova vila
Husova třída 1845/11, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: J. Stránský, J. Šlégl,
Dokončení stavby: 1933
    Vila bohatého místního podnikatele a majitele pekáren v Boršově nad Vltavou má vnitřní prostory propojeny do několika výškových úrovní, které lze považovat za jihočeskou variantu Loosova Raumplanu. Exteriér stavby je utvářen jako působivá kompozice vícero holých, nezdobených, pouze otvory členěných a různě vysokých kvádrů, každý zakončený výraznou římsou. Vila je na několika úrovních propojena s okolní zahradou. Dnes vila slouží jako sídlo soukromé firmy.

Rezidence Pod Bertramkou
U Vojanky 740/3, Praha, CZ,
mapa

Architekt: adámekmalýarchitekti,
Dokončení stavby: 2012
    Dvojice domů na úzkém a dlouhém pozemku. Spodní terasový objekt logicky reaguje na prudší svah v dolní části pozemku a jakoby se šplhá po svahu nahoru. Dolní hmota spodního domu navazuje na domovní (uliční) čáru. Horní objekt již není terasový a má v posledním svém podlaží jen ustupující terasy. Na fasádách domů je použita obkladová cihla. U spodního domu je z poloviny použitá speciální plechová fasáda z velkoformátových kazet s kruhovými otvory.

Rodinný dům RD3
Na Ročkově 3, Kolovraty, Praha, CZ,
mapa

Architekt: BY architects,
Dokončení stavby: 2013
    Novostavba rodinného domu. Vzhledem k malé velikosti parcely je dům navržen jako dvoupodlažní. Horní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, je vysunuto nad terén a opírá se o dvě ocelové nožky. Štít sedlové střechy se tak, se svým archetypálním tvarem, vznáší směrem ke komunikaci. Zastřešuje vstup a parkovací stání a především přirozeně doplňuje uliční frontu....
více (www.archiweb.cz/build...)

Centrum umění Kvilda
Kvilda, 49, Kvilda, CZ,
mapa

Architekt: Jiří Bříza, Martin Kožnar,
Dokončení stavby: 2012
    Stavba nacházející se v centru vesnice Kvilda vznikla rekonstrukcí bývalé celnice a přístavbou budovy s ateliéry. Slouží jako česko-německé centrum pro umělecké aktivity. Hlavním prostorem nové budovy je halový ateliér se severním světlem otevřený do podkroví. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu kombinující masivní rámy s velkoformátovými dřevěnými panely. ...
více (www.archiweb.cz/build...)

Rodinný dům u Mělníka
Jasanová 3882, Mělník, CZ,
mapa

Architekt: SKUTEK architecture, P. Fajman, V. Jílek, M. Juren,
Dokončení stavby: 2010
    Novostavba rodinného domu na viniční louce poblíž Mělníka. Umístění domu ve středu nevelké parcely opomíjí tradiční dělení zahrady na funkční zóny, naopak akcentuje propojení domu s krajinou pomocí charakteristických výhledů. Každá část zahrady má - díky světovým stranám - svébytný charakter, stejně jako má - díky morfologii okolí - svébytný výhled. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům v Roudném
Otakara Březiny 2180/35, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Petr Tuček,
Dokončení stavby: 2010
    Dům v Roudném hledá nejvhodnější řešení pro úzký jižní pozemek, původní zahrady. Oproti standardnímu řešení s okny směřující do plotu k sousedovi, se zde jednotlivé pokoje otevírají do soukromých atrií s terasami. Každý člen rodiny má své soukromí, ale všichni se potkávají v otevřeném obývacím prostoru na jihu směrem do zahrady, s kterou je interiér maximálně propojen....
více (www.archindex.cz ...)

Loděnice
park Boženy Němcové, Karviná - Frištát, CZ,
mapa

Architekt: Radko Květ, Pavel Pijáček,
Dokončení stavby: 2010
    Novostavba objektu loděnice a přilehlých sportovišť. Loděnice je součástí budoucího rekreačního areálu u jezera v parku Boženy Němcové. Svým tvaroslovím objekt loděnice stojí po boku svého dříve zrozeného sourozence (vstupní objekt). Podobnost není náhodná, neboť zplozeny byly oba objekty v jeden čas. Okolnosti však určily loděnici čas zrození podstatně pozdější....
více (www.archindex.cz ...)

Sokolovna Vysoké Mýto
Tyršovo náměstí 55, Vysoké Mýto, CZ,
mapa

Architekt: Josef Podhajský,
Dokončení stavby: 1902
    Secesní budova sokolovny byla postevena nákladem 150.000 korun v letech 1900 - 1902 podle plánů pražského architekta Josefa Podhajského. Stavba je bohatě zdobená jak v exteriéru, tak i v interiéru. Na štítech hlavního uličního průčelí jsou sgrafita zobrazující postavy sokolů, sokolské motivy jsou také na nástěnných malbách v interiéru. V roce 2000 byla budova zrekonstruována podle původních plánů.

Vlakové nádraží Havířov
Železničářů 1300/2, Havířov, CZ,
mapa

Architekt: Josef Hrejsemnou,
Dokončení stavby: 1969
    V budově nádraží se snoubí doznívající bruselský styl s nastupujícím brutalismem. Stavbu tvoří hmotvá kompozice nízkého a dlouhého křídla zahrnujícího administrativu a stravovací prostory a hlavního objektu odbavovací haly. Dvanáct metrů vysoká odbavovací hala je směrem do ulice prosklená zavěšenou rytmizovaně členěnou skleněnou fasádou. Hlavní vstup je zdůrazněn konzolovitě vyloženou markýzou. Dominantou interiéru je diagonálně umístěné schodiště vedoucí na galerii v patře. ...
více (www.expo58.blogspot.c...)

Sokolovna Český Brod
Tyršova 314, Český Brod, CZ,
mapa

Architekt: Jan Koula,
Dokončení stavby: 1885
    Českobrodský rodák, architekt Jan Koula, vypracoval pro tělovýchovný spolek Sokol, založený v Českém Brodu v roce 1880, plány nové sokolovny. Základní kámen budovy byl položen v roce 1884. Architekt Koula je nejen autorem projektu budovy, ale společně s architektem Antonínem Balšánkem se ujali také výzdoby interiérů. Zajímavé malby nalezneme například v hlavním sále v tympanonech a v kazetách dřevěného stropu. Později byly k historické budově dostavěny další sály, klubovna a šatny.

Dům v Černé za Bory
Jabloňová 33, Černá za Bory, CZ,
mapa

Architekt: ZETTE atelier,
Dokončení stavby: 2012
    Přízemní, nepodsklepený objekt s obytným podkrovím, venkovní terasou a garáží se skládá ze dvou hmot, z nichž vyšší je zakončena pultovou střechou. Strohý výraz vstupní severní fasády je dokomponován nízkým podélným oknem. Jižní fasádě, navazující na intimní prostor zahrady, dominují francouzská okna, na která navazuje betonová terasa s otevřenou pergolou. Hlavní dvoupodlažní hmota domu je provedena v hladké omítce, přilehlá nízká hmota je pak obložena deskami Cetris. ...
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům Nad Vinohradem
Nad Vinohradem, Praha, CZ,
mapa

Architekt: adámekmalýarchitekti,
Dokončení stavby: 2011
    Hlavní objem domu tvoří dvě základní hmoty, spodní a horní. Čtyři bytová podlaží jsou ve spodní hmotě, která vytváří základ a hlavní dojem z budovy. Ustoupení na levé straně reaguje na terénní podmínky a ukazuje směr svahu. Horní ustoupenou hmotu tvoří jeden velký mezonetový byt s terasami a vnitřním atriem, které prosvětluje vnitřní prostory bytu. Aby byla horní hmota co nejvíce odlehčená, je maximálně prosklená. Materiály použité na fasádě jsou štukové omítky, opukový kámen a plech...
více (www.archindex.cz ...)

Hotel Miura
Čeladná 887, Čeladná, CZ,
mapa

Architekt: LABOR 13, Albert
Pražák, Martin Vomastek, Jiří Bardoděj,
Dokončení stavby: 2011
    Stavba hotelu Miura není jen budova; je to promyšlené spojení architektury, designu, grafiky a výtvarného umění. Koexistují zde pospolu a tvoří celek s jasnou koncepcí a výrazem. Výrazné tvarosloví stavby navazuje na panoramata okolních kopců, oživuje místní krajinu a vytváří dominantu s jasnou estetikou. Architektura celé budovy je drsná jako okolní hory, ale zároveň útulná tam, kde má být. ...
více (www.archindex.cz ...)

Pavilón ʺZʺ
Výstaviště Pisárky, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Zdeněk Alexa, Ferdinand Lederer, Zdeněk Pospíšil,
Dokončení stavby: 1958
    Mimořádné dílo jedinečných inženýrsko-technických parametrů. Kruhová kopule o průměru 93 m s vrcholem ve výšce 46 m z lehké trubkové příhradové konstrukce je posazena na třípodlažní železobetonovou podstavu kruhové galerie výšky 19 m s proskleným obvodovým pláštěm. Vrchol kopule uzavírá lucerna o průměru 18 m. Ve své době zcela jedinečná stavba je elegantní dominantou výstaviště.

Tři kašny pro Plzeň
náměstí Republiky, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Ondřej Císler,
Dokončení stavby: 2010
    Tři lapidární abstraktní formy v nadživotní velikosti z pozlaceného bronzu, volně inspirované heraldickými figurami městského znaku (chrtice ve skoku, velbloud, anděl), z nichž tryská voda do nádob z tmavého kamene různých tvarů (na půdorysu kruhu, elipsy či čtverce). Kašny jsou umístěny ve třech rozích náměstí Republiky. Původně měly být ještě doplněny texty básníka Petra Borkovce. ...
více (www.archindex.cz ...)

Ingstav - správní budova
Vídeňská 55, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Ivan Ruller,
Dokončení stavby: 1970
    Čtyřpodlažní budova s kvalitním celoskleněným opláštěním se zaoblenými nárožími. V zadní části je z budovy samostatně vyčleněna železobetonová komunikační věž, z boku budovy je elegantní únikové schodiště z litého železobetonu. Dvojitá elegantní celoskleněná fasáda v sobě spojuje funkce zvukově a tepelně izolační a je pravděpodobně prvním realizovaným příkladem "inteligentního" provětrávaného celoskleněného opláštění v České republice....
více (www.archiweb.cz/build...)

Chmelový maják
náměstí Prokopa Velkého, Žatec, CZ,
mapa

Architekt: Huml & Vaníček,
Dokončení stavby: 2010
    Vyhlídková věž - chmelový maják je vstupním objektem pro prohlídku skupiny historických chmelařských staveb. Návštěvníci putují výtahem pro 12 osob do úrovně nejvyššího podlaží budov a poté spojovacím mostem do úvodního objektu prohlídky. Výtahem mohou dojet na vyhlídkovou plošinu s rozhledem do širokého okolí. ...
více (www.archindex.cz ...)

Dlouhý most
Husova třída, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Roman Koucký,
Dokončení stavby: 1998
    Visutý most se středovou podporou a s trámovými nosníky zavěšenými tenkou perforovanou ocelovou stěnou na trubce v níž je umístěno nostné lano. Most má rozpětí 2 x 47 metrů. Dílo elegantních organických tvarů. Projekt mostu vznikl na základě soutěžního návrhu architektonické kanceláře R.Kouckého. ...
více (www.archiweb.cz/build...)

Úrazová pojišťovna dělnická pro Moravu a Slezsko
Koliště 71/43, Brno, CZ,
mapa

Architekt: G.F.E. Čermák,
Dokončení stavby: 1913
    Monumentální budova s půdorysem skládajícím se ze tří křídel uspořádaných do tvaru písmene U, má hlavní vchod uprostřed symetricky komponovaného hlavního průčelí, jemuž dominuje jeden hlavní a dva postranní rizality, zakončené mansardovými střešními nástavbami. Průčelí je realizováno dle vítězného soutěžního návrhu architekta G.F.E. Čermáka, půdorysné uspořádání navrhnul architekt Josef Fiala pro stavitele stavby Josefa Jelínka. Stavba, jejíž náklady činily 800 000 korun, probíhala od ...
více (www.archindex.cz ...)

Západočeské muzeum
Kopeckého sady 375/2, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Josef Škorpil, Eduard Kron, Otakar Volf,
Dokončení stavby: 1900
    Trojkřídlá trojpatrová budova na nárožní parcele, náročně architektonicky řešená převážně v romantických novogotických formách, částečně také s neorenesančními a secesními prvky, situovaná v urbanisticky exponované poloze. Dominantní, hmotově akcentovaná východní část stavby s honosným portálem s kompositními sloupy a trojúhelníkovým tympanonem. Průčelí vrcholí symetrickými věžicemi se stanovými střechami s lucernami. Sochařská a ornamentální výzdoba od sochaře Celdy Kloučka a Vojtěcha...
více (www.archindex.cz ...)

Kavárna ERA
Zemědělská 30, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Josef Kranz,
Dokončení stavby: 1929
    Třípodlažní řadový dům s železobetonovou skeletovou nosnou konstrukcí s výplňovým zdivem obsahuje v přízemí a v prvním patře prostory kavárny a v nejvyšším patře pak byt majitele. Plocha uličního průčelí je vyváženou geometrickou kompozicí plochy stěny a otvorů oken a vstupních dveří. Architekt zde osobitě zhodnotil podněty neoplasticistické architektury holandské skupiny De Stijl. Také v interiéru pak kombinací plastických a grafických prvků, barvou a světlem docílil autor originálníh...
více (www.archiweb.cz/build...)

Městská spořitelna
Františkánská 356/15, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: J. Špalek,
Dokončení stavby: 1915
    Budova městské spořitelny byla vystavěna v r. 1887, původně s barokní eklektickou novorenesanční fasádou a odlišně řešeným interierem. Její celková přestavba do dnešní podoby a přístavba severní části byla provedena v roce 1915 dle projektu J. Špalka. Exterier je řešen ve stylu dekorativní architektonické moderny 2. desetiletí 20. století, s monumentálním sloupovým řádem v pohledově exponovaném již. průčelí, akcentovaném dvěma bočními risality a trojúhelným tympanonem s plastickou výz

Národní dům a Občanská záložna
Čs. legií 14/148, Ostrava, CZ,
mapa

Architekt: Josef Srb,
Dokončení stavby: 1894
    Dnes Divadlo Jiřího Myrona. Bohatě vypravený dům postavený v novorenesančním slohu podle návrhu pražského stavitele Josefa Srba, jehož projekt zvítězil v bohatě obeslané architektonické soutěži. Po velkém požáru v roce 1976 proběhla v letech 1980 - 1986 rozsáhlá rekonstrukce vnitřku budovy, při níž byl přistavěn vnitřní a zadní trakt.

Rohrerova vila
Karoliny Světlé 558/21, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Josef Špalek,
Dokončení stavby: 1930
    Vila A.J. Rohrera, velkoobchodníka uzenářským zbožím, byla jednou z prvních funkcionalistických staveb na Plzeňsku a byla vždy považována za jednu z nejvýznamnějších památek architektury 20. století v tomto regionu. Dům měl byt domovníka v suterénu a dva byty ve dvou nadzemních podlažích. Půdorysná dispozice domu byla uspořádána do dvou podélných travé, z nichž jižní obsahovalo obytné místnosti a severní pak obslužné prostory a sociální zařízení. Obdobně i zahrada okolo domu byla rozdě...
více (www.slavnevily.cz/vil...)

Telekomunikační budova
Pražská 2239, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Koutský, Jan Kozel,
Dokončení stavby: 1975
    Monumentální kompozice objemného kvádru vlastní telekomunikační klimatizované budovy se světlým hladkým kamenným obkladem stojí v kontrastu se sousedním objektem strojoven klimatizačního zařízení z červeného režného zdiva. Autorem fontány před objektem je Josef Hermoch a sochař Jiří Prachař.

Strojimport
Vinohradská 184, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Z. Kuna, Z. Stupka, O. Honke-Houfek,
Dokončení stavby: 1971
    Administrativní budova bývalého podniku zahraničního obchodu Strojimport, dnes Palác Vinohrady. Stavba kultivované puristické estetiky. Budova má promyšlenou dispoziční a prostorovou skladbu. Byla realizována na vysoké technické úrovni italskou firmou Feal. Klidný a proporčně dokonalý kubus stavby tvoří přirozenou dominantu svého okolí.

Obchodní dům Adria
Smetanovy sady 15, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Friedrich Lehmann,
Dokončení stavby: 1932
    Dům postavený nákladem italské pojišťovací společnosti Riunione Adriatica di Sicurta, místními obyvateli nazývaný Adria, postavený na nepravidelném půdorysu, má železobetonovou skeletovou nosnou konstrukci zakončenou částečně plochou a částečně sklonitou střechou. Zachovala se převážná část původního řešení stavby i s reliéfní výzdobou fasád od Ladislava Šlouna na západním průčelí.

Stomatologické centrum
Za Kapličkou 1312, Vodňany, CZ,
mapa

Architekt: Ateliér Sféra, Martin Rezek, Tomáš Stránský, Vojtěch Geryk,
Dokončení stavby: 2009
    Architektonická forma budovy stomatologického centra vychází z jasného provozního schématu. Zastřešení je tvořeno kombinací pultových střech dvou protisměrných sklonů, které reaguje jednak na specifický provoz v interiéru a také na situaci parcely. Objekt svým čistým vzhledem vytváří protiváhu okolní komerční zástavbě. Svou současnou formou se snaží vytvořit atraktivní a jasně zapamatovatelný bod. Vnější povrchy stěn jsou tvořeny probarvenými omítkami tmavě šedého a červeného odstínu. ...
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům Partyzánská
Partyzánská 5604, Zlín, CZ,
mapa

Architekt: Pavel Míček,
Dokončení stavby: 2008
    Čtyřpodlažní budova s nadstandardním bydlením (celkem 6 bytů) je tvořena jedinou hmotou, která vyrůstá z podnože, kde jsou umístěna parkovací stání. Důležitou roli při prostorovém formování domu sehrálo měřítko okolní zástavby. Hmotová kompozice objemu je výrazně ovlivněna i nárožní polohou. Charakteristické pro tento dům je střídmé používání materiálů: hladká světle šedá omítka, smrková okna v přírodním odstínu, žárově zinkované ocelové prvky, pohledový beton a na podlahách lité terac...
více (www.archindex.cz ...)

Hotel International
Husova 16, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Vilém Kuba, Arnošt Krejza, Miloslav Kramoliš,
Dokončení stavby: 1962
    Tato stavba patří k nejvýznamnějším realizacím z přelomu 50. a 60. let 20. století, jimiž se česká architektura vrátila k modernistické a funkcionalistické tradici a zároveň se vyrovnala s aktuálními zahraničními podněty. Budova je pozoruhodná nejen architektonickým pojetím, ale také množstvím a kvalitou uměleckých děl umístěných v interiéru od významných umělců, jakými byli např. J.M. Najmr, Konrád Babraj, Jan Rajlich st., Stanislav Libenský, František Chmelař či Ida Vaculíková....
více (www.4stav.cz/hotel-in...)

Přístavba radnice
nám. P.Otakara II. 1, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Jiran Kohout architekti,
Dokončení stavby: 2000
    Přístavba radnice je situována do dvorní části radničního bloku a je přístupná průchodem přes historickou radniční budovu, s níž je provozně propojena. Přístavba zahrnuje administrativní budovu s několikapodlažní pavlačovou halou s horním prosvětlením a věž dominující radničnímu dvoru s vyhlídkovou terasou na střeše. Součástí stavby bylo i vybudování nového interiéru zasedacího sálu městského zastupitelstva v historické budově radnice.

Rezidence Zlín-Příluky
Příluky, Zlín, CZ,
mapa

Architekt: Pavel Chládek, Jindřich Nový,
Dokončení stavby: 2009
    Zástavba rodinnými domy zahrnuje 5 dvojdomů a 31 řadových domů dvou typů. Domy jsou charakteristické rytmickým střídáním do ulice předstupující hmoty jedné z přízemních místností a zapuštěného vstupního prostoru s venkovním stáním pro automobil majitele. Ukázněná jednotná hmota prvního patra domů je omítnuta světlou omítkou, zatímco konstrukce v přízemí jsou provedeny v šedé barvě z neomítnutých betonových tvárnic. Tato elegantní kombinace architektonický účinek ještě umocňuje....
více (www.stavbaweb.cz/Clan...)

Administrativní centrum Vinice
K Vinici, Pardubice, CZ,
mapa

Architekt: Ilja Coufal,
Dokončení stavby: 2009
    Stavba je transformací bývalého průmyslového areálu sloužícího v první polovině 20. století jako strojní továrna s vilou továrníka, později pak jako učňovské středisko. Nově vzniklé administrativní centrum se zázemím včetně restaurace a fitness je souborem tří nových administrativních budov a původní rodinné vily adaptované na kancelářský objekt. Centrum získalo cenu Stavba roku 2010...
více (www.archindex.cz ...)

Rozhlas
náměstí Míru 2364/10, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: F. Hurta, V. Pavelka, K. Tausenau,
Dokončení stavby: 1947
    Rozsáhlý dvoupatrový objekt s plochou střechou na nepravidelném půdorysu. Velmi hodnotná pozdně-funkcionalistická stavba s kvalitním konstrukčním, technickým i řemeslným provedením, při jejíž výstavbě byla použita řada nejmodernějších i ojedinělých technologií - např. tzv. plovoucí studia, důsledně oddělená od konstrukce budovy nebo vedení instalací v samostatných šachtách a kanálech. Stavba se dochovala až na drobné vyjímky v původním stavu a roku 2002 byla vyhlášena kulturní památko

Českobudějovická spořitelna
Krajinská 248/15, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Heinrich Ried,
Dokončení stavby: 1912
    Monumentální stavba na rohové parcele bohatě a působivě zdobená prvky z různých slohových období. Architektonicky lze stavbu považovat za názorný příklad přechodu od vídeňské secese k individualistické moderně. Na průčelích i v interiéru můžeme obdivovat úžasné množství zdařilých uměleckých a umělecko-řemeslných prací. Hlavním vnitřním prostorem je ústření, shora denním světlem osvětlená, dvoupodlažní přepážková hala. Dnes v budově sídlí Komerční banka.

Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova 251/6, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Pantaleon Major, Jakub Stabernak,
Dokončení stavby: 1900
    Kostel ukrytý ve dvorní části blokové zástavby je přístupný průjezdem nenápadného, drobného klášterního domu, situovaného v řadové zastavbě běžných bytových domů. Římskokatolický kostel řeholní kongregace řádu petrínů, má bohatě zdobený interiér, který patří mezi nejvýznamnější ukázky tzv. beuronské umělecké školy v Čechách. Jednolodní stavba má čtvercový chór a půlkruhovou absidu s přiléhající čtvercovou kaplí. Prostor lodi je zakryt zdobeným kazetovým dřevěným stropem.

Českobudějovická záložna
U Černé věže 1, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohumil Kněžek, Josef Václavík,
Dokončení stavby: 1936
    Výborná architektura, patrně nejkvalitnější funkcionalistická stavba v jižních Čechách. Autoři geniálně vyřešili obtížné zadání stavby na úzké rohové, urbanisticky extrémně exponované parcele mezi náměstím a katedrálou. Zatímco do náměstí se dům obrací průčelím drobného měřítka s podloubím, směrem ke kostelu autoři umně vrství kompozici horizontálních hmot jako protiváhu k monumentálnímu hlavnímu průčelí katedrály. Ústředním motivem interiéru je dvoupodlažní, shora osvětlená dvorana. V

Smuteční síň Roudnice nad Labem - projekt
U Hřbitova, Roudnice nad Labem, CZ,
mapa

Architekt:
    Horizontalitu přízemního objektu podtrhuje linka stropní železobetonové desky. Z jádra stavby, z vnitřní zahrady, vystupuje převýšená černá hmota síně. Stropní desku objektu drží v rozích dva kubusy – v jednom je příslušenství pro návštěvníky, druhý je tvořen venkovním krytým prostorem, nikou, ve které je možné v klidu spočinout k rozhovorům po obřadu. Prostor lze rovněž využít k venkovnímu obřadu v zahradě....
více (www.inblok.cz/projekt...)

Městská spořitelna
Karlovo náměstí 57, Třebíč, CZ,
mapa

Architekt:
Dokončení stavby: 1931
    Odvážný vstup do historického prostředí na místě zbořeného renesančního domu v čele hlavního náměstí. Příkladná proklamace funkcionalistických tezí - stavba na sloupech s rozvolněnou dispozicí, s pásovými okny a střešní terasou. Měřítkem a členěním autor respektuje historické okolí.

Městský rodinný dům
Třebínská, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 1. Novostavba městského rodinného domu na rohové parcele v nově vznikající rezidenční čtvrti. Parcela je výhodně situována ve vzdálenosti cca 15 min. chůze od hlavního českobudějovického náměstí a v blízkosti městského parku Stromovka. ...
více (www.archindex.cz ...)

Vesnický rodinný dům
Opatovice, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 2. Novostavba vesnického rodinného dvougeneračního domu na parcele v centru obce Opatovice vzdálené asi 6 km severně od centra Českých Budějovic. Vesnice má výborně zachovalou historickou urbanistickou i architektonickou strukturu....
více (www.archindex.cz ...)

Městská vila
Na Nábřeží 724/28, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 3. Novostavba městské vily na pozemku u řeky Malše nedaleko centra města ve vilové čtvrti Havlíčkova Kolonie, jejíž zástavba pochází převážně z 1. poloviny 20. století. Na parcele nyní stojí menší dům ve špatném technickém stavu. Navrhněte na jeho místě nový dům....
více (www.archindex.cz ...)

Řadový rodinný dům
Ladislava Kuby, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 4. Novostavba řadového rodinného domu ve čtvrti Rožnov na jižním okraji Českých Budějovic. Parcela orientované k jihu se nachází v obytné zástavbě naproti základní škole. V rámci úvodní studie umístěte na pozemek skupinu řadových domků. Poté pokračujte podrobnějším projektem jednoho z domků....
více (www.archindex.cz ...)

Atriový rodinný dům
Edvarda Beneše, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 5. Novostavba atriového rodinného domu na parcele na východním okraji Českých Budějovic ve čtvrti Suché Vrbné v nově vznikající zástavbě rodinnými domy. V rámci úvodní studie umístěte na pozemek skupinu atriových domků. Poté pokračujte podrobnějším projektem jednoho z domků. ...
více (www.archindex.cz ...)

Terasový rodinný dům
Třeboňská, Hluboká nad Vltavou, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 6. Novostavba terasového rodinného domu na svažité parcele na okraji Hluboké nad Vltavou. Parcela je výhodně situována na jihozápadním svahu v blízkosti řeky Vltavy a s výhledem do krajiny. V rámci úvodní studie umístěte na pozemek skupinu terasových domků. Poté pokračujte podrobnějším projektem jednoho z domků. ...
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům v proluce
Jeronýmova 21/29, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 7. Novostavba bytového domu v proluce v historické zástavbě z počátku 20. století. Parcela je situována ve směru východ - západ a nachází se poblíž pěší zóny ve vzdálenosti cca 5 min. chůze od hlavního českobudějovického náměstí. ...
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům samostatný na okraji města
Plavská, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 8. Novostavba bytového domu na okraji města. Parcela je situována v nově vznikající zástavbě u řeky Malše na jižním okraji Českých Budějovic s výhledem na řeku a do krajiny....
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům městský - startovní byty
Lidická třída, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 9. Novostavba městského bytového domu se startovními byty pro mladé na parcele v proluce zástavby na Lidické třídě u kina Kotva. Parcela je výhodně situována ve vzdálenosti cca 15 min. chůze od hlavního českobudějovického náměstí a v blízkosti všech potřebných služeb. Na parcele dnes stojí nevyhovující malé ojekty. Navrhněte na jejich místě nový dům....
více (www.archindex.cz ...)

Penzion venkovský
Bavorovice - náves, Bavorovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 10. Novostavba vesnického penzionu v obeci ležící cca 6km severně od Českých Budějovic. Volná parcela vzniklá demoicí staršího objektu je výhodně situována na návsi obce s velkým rekereačním potenciálem a přímou u turistické cyklostezky. ...
více (www.archindex.cz ...)

Penzion městský
Na Dlouhé louce, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 11. Novostavba městského penzionu poblíž centra Českých Budějovic. Parcela je situována vedle řeky u Dlouhého mostu ve vzdálenosti cca 10 min. chůze od hlavního českobudějovického náměstí a v blízkosti městského parku Stromovka....
více (www.archindex.cz ...)

Městský dům s výstavní uměleckou galarií a s kavárnou
Kněžská 354/34, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 12. Novostavba městského domu s výstavní uměleckou galerií v prvním patře a s kavárnou v přízemí. Parcela je výhodně situována v historickém jádru města pouze několik kroků od hlavního náměstí....
více (www.archindex.cz ...)

Firemní sídlo - kanceláře a prodejna
Pražská třída 568/107, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 13. Novostavba objektu sídla menší firmy s prodejnou v přízemí a s kancelářskými prostory v patře. Parcela je situována u frekventované ulice v severní části města ve vzdálenosti cca 2 km od centra města....
více (www.archindex.cz ...)

Sportovní klub
Pasovská 1623/14, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt:
    Zadání číslo 14. Novostavba areálu sportovního klubu (např. tenis) v klidném místě určeném pro sportoviště, nedaleko centra města a vtěsné blízkosti městského parku Stromovka. ...
více (www.archindex.cz ...)

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 325
Za měsíc: 27476


Návštěv dnes: 20096997512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017