Průvodce moderní architekturou - Česká RepublikaChochola, Karel


Narodil se 30. září 1893 v Plzni. Studuje Vysokou školu architektury a stavitelství v Praze, posléze se dále vzdělává v Paříži a v Římě. Poté až do konce života žije a pracuje v Českých Budějovicích. Patří k významným představitelům konstruktivismu a funkcionalismu a je nejvýznamnějším architektem působícím v jižních Čechách v 1. polovině 20. století. Spektrum jeho tvorby je široké a zahrnuje jak drobné stavby pro individuální bydlení, tak i administrativní a obchodní stavby a urbanistické návrhy. Po vzniku Protektorátu se Karel Chochola zapojuje do protinacistického odbuje. Je však odhalen a následně dne 3. června 1942 v Táboře popraven.
Zobrazuji 1 - 10 z 10 nalezených záznamů


Závodní dům s biografem firmy I. Spiro & Söhne
Papírenská 185, Větřní, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1938
    Závodní dům s biografem, postavený pro potřeby papírenské firmy a jejích zaměstnanců, stojí na exponované místě uprostřed obce přímo naproti vstupu do závodu. Stavba je kompozicí většího množství různě velkých a různě vysokých kubusů, jimž dominuje třípatrová hlavní budova. Významná funkcionalistická stavba je dochována v intaktním, ale neudržovaném stavu a zatím marně čeká na obnovu.

Chata Karla Chocholy
Doudleby 16, Doudleby, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1940
    Vlastní chata architekta Chocholy je poslední autorovou stavbou, realizovanou krátce před tím, než byl za účast v odboji němckými okupanty zavražděn. Nenápadná, ale na malém čtvercovém půdorysu osobitě řešená stavba, pomocí výklenků s vestavěnými skříněmi důmyslně využívá malý prostor, do něhož v projektu autor umístil vše potřebné - ložnici, kuchyň s jídelním koutem, koupelnu, WC, ale i garáž a sklep.

Administrativní budova Jihočeských elektráren
Lannova třída 205/16, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1930
    Modernistická administrativní budova se symetricky řešeným elegantním průčelím. Prosklené výkladce obchodů v přízemí lemuje prvek zděného a omítnutého rámu s dlouhým balkonem v prvním patře. Rastr meziokenních pásů vyšších pater se zdůrazněnými svyslými liniemi je ukončen mohutnou korunní římsou. Elegantní kompozici průčelí dotvářejí malá oválná vikýřová okna nad římsou. Původní vnitřní řešení domu se bohužel nedochovalo, stejně jako původní plánová dokumentace.

Tribuna Sokolského stadionu
Sokolský ostrov 462/4, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1924
    Jedna z prvních realizací puristického stylu v Čechách, prosazujícího maximálně zjednodušené tvary staveb v podobě základních geometrických těles s hladkými zdmi bez ozdob. Stadion z roku 1924 měl východní a západní tribunu. Východní byla pozdějí zbourána, západní se dochovala pozměněna novým zastřešením z roku 1965 a ochuzena o sloupovou síň pod tribunou. Významná památka ve špatném stavu dosud marně čeká na citlivou obnovu.

Rodinný dům Karla Chocholy
S. K. Neumanna 258/4, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1930
    V klidné vilové čtvrti nedaleko centra města si postavil architekt Chochola svůj rodinný dům obsahující také architektonický ateliér. Puristická sestava několika prostých hranolů, kaskádovitě odstupňovaných, z nichž nejvyšší je zakončen výraznou římsou. Dům obsahuje funkčně uspořádané vnitřní prostory, prosvětlené velkými okny. Střešní terasy nad prvním a druhým podlaším, lemované trubkovým zábradlím rozšiřují vnitřní prostory představují již prvky funkcionalistické architektury.

Rodinný dům Otty Matouška
S. K. Neumanna 304/11, české Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1930
    Ve stejném roce i ulici jako postavil svůj dům, vyprojektoval architekt Chochola dům akademickému malíři Otto Matouškovi s manželkou. Lapidárně jednoduchou kompozici dvou prostých hranolů s domovním vstupem v místě proniku hmot, ozvláštňuje pouze velké okno malířova ateliéru v prvním patře uličního průčelí. V roce 1933 byl na sousední parcele přistavěn k severnimu průčelí domu rodinný dům manželů Šámalových, též dle Chocholova projektu.

Vila manželů Svobodových
Dukelská 671/66, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1931
    Funkcionalistická vila na rohové parcele originálním způsobem rozvíjí kompozici vzájemného proniku hmot několika různě vysokých, kaskádovitě uspořádaných hranolů. Zatímco do ulice jsou hranoly posunuty navzájem jen o několik decimetrů, směrem do zahrady vznikají posunem hmot prostorné střešní terasy rozšiřující obytný prostor pokojů. Odebráním drobných objemů hmoty v nárožních částech hranolů u vstupu z ulice a u střešní nástavby autor kompozici elegantně završuje a zároveň odlehčuje.

Obřadní síň hřbitova
Protivín, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1927
    Drobná stavba obřadní síňě v konstruktivistickém stylu, urbanisticky působivě situovaná uprostřed hřbitova v závěru hlavní přístupové cesty, dominuje celému areálu. Působení umocňuje osová symetrie vstupního průčelí i půdorysu síně. V čele převýšené střední lodi stojí katafalk zakončený skosenými zdmi s vysokými okny. Konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet přiznaný i na ptůčelích a doplněný vyzdívkami z režných cihel. Stavba je významnou památkou moderní české architektury.

Kino Kotva
Lidická třída 2110, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1929
    Významná konstruktivistická stavba ve své době největšího a nejmodernějšího českobudějovického kina. Nosná železobetonová skeletová konstrukce byla přiznána jak v interiéru, tak i v exteriéru stavby. Symetricky komponovanému vstupnímu průčelí, dominuje rozměrné okno nad hlavním vstupem, osvětlující vnitřní halu. Interiér kinosálu umístěného kolmo na osu vstupu ovládá prostá konstruktivistická estetika železobetonových sloupů a mohutných stropních nosníků s náběhy.

Obchodní dům Brouk a Babka
Široká 432/11, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Chochola,
Dokončení stavby: 1935
    Funkcionalistický obchodní dům postavený na rohové parcele je jednou z mála moderních staveb v kompaktním historickém jádru města. Objekt s plochou střechou má nosnou konstrukci ze železobetonového skeletu a převyšuje o několik pater sousední domy. Nároží je zdůrazněno vykonzolováním části průčelí. Fasáda s pásovými okny je obložena glazovanými keramickými deskami. Stavba prošla v letech 1987 a 2011 částečnými rekonstrukcemi a slouží dodnes obchodním účelům.

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 248
Za měsíc: 27399


Návštěv dnes: 23920151435012


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017