Průvodce moderní architekturou - Česká RepublikaAulík Fišer architekti


Na Václavce 3307/3a, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: +420 251 560 181,

Web: http://www.afarch.cz,

E-mail: afarch@afarch.cz


AULÍK FIŠER ARCHITEKTI působí v celém spektru architektonické tvorby od urbanismu přes různé typologické druhy (zejména administrativní a bytové), rekonstrukce až po interiery. Zajišťují kompletní servis od přípravy území až po spolupráci při realizaci stavby, většinou v roli generálního projektanta s odpovědností za všechny projekční práce a inženýring. Kancelář byla založena pod názvem Studio A roku 1992 ing.arch. Janem Aulíkem. V roce 2007 se stal společníkem . Jakub Fišer a došlo k přejmenování na Aulík Fišer Architekti. Postupný vývoj, získávání důležitých zkušeností a zpětných vazeb se promítly do současného postoje, kdy podstatnou roli hraje respektování funkčních a racionálních požadavků (od nejširšího urbanismu, vlivu staveb na okolí, fungování samotných budov, jejich přiměřenosti, až po technickou a stavební stránku věci). V kombinaci s výtvarným vnímáním objektů tak má možnost vzniknout kompaktní vyvážená architektura bez zbytečných exhibic a módního nánosu.
Zobrazuji 1 - 19 z 19 nalezených záznamů


Bytový dům Bulovka
Na Korábě, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2017
    Samostatně stojící bytový bodový dům je obklopen zahradou společně užívanou obyvateli domu. Architektonické řešení objektu je založeno na motivu výrazného rastru tvořeného prosklenými pásy oken a plnými, omítnutými částmi průčelí z vodorovných parapetů a prostřídaných meziokenních výplní. Byty jsou rozmístěny kolem centrálnáho komunikačního jádra, otevřeného přes všechna poschodí a shora prosvětleného střešním světlíkem. V domě je celkem 39 bytů velikostí 1+kk až 5+kk. V suterénu d...
více (/www.archiweb.cz/b/by...)

Vila v Průhonicích
Průhonice, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2018
    Pro architektonické řešení vily byl zvolen koncept lapidárního, ale působivého kubusu, směrem do ulice uzavřeného, rozčleněného pouze svislými pruhy, orámovaného motivem vysokého rámu, zvětšujícím celkové měřítko objektu. Motiv vysokého rámu je využit i na zahradním průčelí, které je kontrastně k uličnímu průčelí členitější, rozšířené o kolmé obytné křídlo, obložené cedrovým dřevem a výrazným prosklením a navazujícími terasami propojuje interiér domu se zahradou. ...
více (/www.archiweb.cz/b/vi...)

Restaurace a vinotéka Redpif
U Dobřenských 1, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2010
    K přírodním vínům, které se v této restauraci prodávají, si musíte najít cestu - teprve pak je možno je skutečně vychutnat. Stejně uvažuje i autor o interiéru takto zaměřené restaurace - nejvíce úsilí jsme věnovali tomu, aby naše práce nebyla na první pohled vidět. Náš interiér má být pozadím, které umožňuje si užít tady a teď dobré víno a jídlo. Interiér určují řemeslně zpracované materiály, které se váží k vinařství - dubové dřevo na podlahu a barový pult a pruty betonářské výztuže ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Kosov
Horní Kosov, Jihlava, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2000
    Novostavba velkoryse koncipovaného rodinného domu. Vnitřní uspořádání stavby chytře využívá svažitosti terénu. Dispozice domu je rozdělena do dvou podlaží. Jednopodlažní denní část domu, zahrnující vstupní prostory, kuchyň a obývací prostor s terasou je důsledně oddělena od soukromé ložnicové části, která je dvoupodlažní. Ložnice vrchního podlaží mají společný dlouhý balkon a spolu s ložnicemi a prostorem bazénu, umístěnými v přízemí, jsou okny orientovány do klidové zeleně zahrady. ...
více (www.archindex.cz ...)

Obytná skupina Červený vrch
Evropská, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2000
    Celý obytný komplex je navržen v bezprostřední blízkosti terénní hrany nad Šáreckým údolím. Skupina je tvořena třemi strukturami objektů vytvářejícími společně trojúhelníkový vnitřní prostor s parkem. Jednotlivé struktury svým měřítkem a formou reagují jednak na blízké sídliště z panelových domů a jednak na přírodní prostředí, do něhož jsou nově navrhované objekty zasazeny. ...
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum Objekt B
Vyskočilova 1422/1a, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2000
    Administrativní budova s prosklenou předsazenou protihlukovou jižní fasádou kontrastující s hmotnějšími ostatními fasádami bodovy. Elementární rastry jednotlivých fasád jsou skutečným přepisem obrazu vnitřního života a atmosféry domu. Se sebevědomými logy velkých firem, sídlících v objektu, se na fasádách od začátku počítalo; spolupracují s domem....
více (www.archindex.cz ...)

BBC – Residence a office park
Želetavská, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2002
    Dům je navržen jako tři jednotlivé hmoty na společné přízemní podnoži. Ta vystihuje jak určité provozní souvislosti tří základních hmot, tak hlavně společný podzemní parking v plném rozsahu zastavovací stopy. Ze tří elementámích hranolů je jeden dům bytový a dva kancelářské. Velký formát jižní fasády je u administrativních objektů vytvořen ze skleněné žaluzie - slunolamu, u bytového objektu z posuvných akrylátových panelů, kterými lze lodžie změnit na zimní zahrady....
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - objekt Alpha
Vyskočilova, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2003
    Budova má tři podzemní a osm nadzemních podlaží, v nejvyšším z nich je situována terasa a střešní zahrada. Krátká stupňovitě posunovaná severní fasáda tvořící portál i krytí vstupu má celoprosklený plášť, další dvě fasády s horizontálními okny jsou jednoduše obloženy v podstatě klempířským způsobem šablonami z titanzinkového plechu se záměrně ne zcela přesným povrchem....
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - administrativní budova E
U Pomníku, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Administrativní budova „E“ je posledním článkem zástavby, která dokončuje severní část BB Centra. Objekt E tak uzavírá směrem k centru města plánovaný ochranný štít před negativními vlivy dopravy pro bytovou zástavbu v dalším plánu. Pozice domu v první linii vůči velmi kapacitní dopravní tepně ale zároveň vyvolává i nutnost eliminovat odraz hluku z dopravy od jeho pláště na obytné domy na protější straně komunikace. Konkrétní řešení tohoto problému se stalo podstatným architektonickým ...
více (www.archindex.cz ...)

Komunitní centrum
Za Brumlovkou, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Při hledání architektonické formy stáli architekti před úkolem aby jednoduchá a neokázalá stavba centra působila přiměřeně v sousedství budov zcela jiného měřítka. I do té doby v areálu nejmenší budova wellnes klubu Brumlovka je stavbou mnohem větší. Jako prostředek pro vyrovnání se s měřítkem okolních staveb architekti nalezli velkorysý formát jediného „okna“ do pronaos, krytého prostoru před vstupem. Jeho proporce jsou přímo odvozeny z elementárního hranolu celého objektu, také hori...
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - objekt Beta
Vyskočilova 4, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2005
    Administrativní budova Beta byla navržena do nově vznikajícího prostředí domů jí typologicky podobných. Není bezprostředně tečovaná dálnicí jako některé okolní budovy, nenavazuje na stávající domy na protější straně ulice a nemusí se ani vyrovnávat s protikladnými vlivy okolního prostředí. Může být prostou univerzální krabicí nabízející pronajímatelé kancelářské plochy, podobné plochám bývalých továren, jež jsou jako pracovní příležitost postupně administrativními budovami nahrazovány....
více (www.archindex.cz ...)

Centrum volného času Nová Brumlovka
Vyskočilova 1100/2, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Centrum Nová Brumlovka je postaveno uprostřed administrativních budov BB Centra, na místě původní sportovní haly ze 70.let, která dožívala už pro převážně nesportovní aktivity. V nové budově welnes centra jsou ve dvou podlažích věnovaných sportu 3 univerzální sály pro různá cvičení a kurzy., fitness, 25m plavecký bazén se saunami a masážemi. Pultová střecha ve velmi mírném sklonu ukrývá před pohledy z vyšších administrativních budov zapuštěnou pobytovou terasu, navazující na aqua zónu ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům v Kunraticích
Na Lhotech, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Hlavní hodnota pozemku , která ovlivnila koncept dvooupodlažního , částečně podsklepeného domu je bezprostřední návaznost na Kunratický les . Směrem k lesu jsou otevřeny hlavní obytné prostory , průhledová osa procházející celým přízemím domu i vertikální otevřený prostor přes dvě podlaží. Jeho rozsah byl navržen poměrně malý vzhledem k celkové přiměřenosti, část prosklení v tomto místě totiž přechází i do střechy. Postačuje ale k tomu, aby vybraný výsek celé délky zahrady, lesa i oblo...
více (www.archindex.cz ...)

Administrativní budova na Vítězné pláni
Na Vítězné pláni, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Při navrhování tohoto domu jsme si uvědomovali jedinečnost místa v pražském reliéfu a prostorových vztazích. Terénní hrana začínající v místě stavby končí až Vyšehradem a vytváří panorama pro přes údolí ležící Vinohrady. Nehledě na robustnost Nuselského mostu a staveb v jeho blízkosti na této hraně jsme se snažili o navázání na jemnost dominant Karlova a Vyšehradu, tedy na akcenty které se svým měřítkem nevyčleňují z městského prostředí, ale jsou jeho přirozenou součástí. V těsném sous...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Myšlín
Průběžná, Mnichovice, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Hlavním tématem je co největší splynutí domu s okolím, zachovat charakter zástavby místa při nesrovnatelně větším stavebním programu - soudobý rodinný dům se standardním zázemím oproti původním chatám takový bezesporu je. Pozemek stavby se od příjezdové cesty svažuje. Jeho jižní orientace umožnila část objemu stavby skrýt pod úroveň terénu a korigovat tak její hmotové působení ve zmíněném kontextu. Omezení volné plochy fasád také příznivě ovlivňuje energetickou bilanci domu. Menší vstu...
více (www.archindex.cz ...)

Bytová skupina Na Dolech
Poláčkova, Jihlava, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2003
    Cenově dostupné byty na Vrchovině by měly být pro obyvatele přijatelné i na kraji menšího města, kde se dá poměrně levně postavit rodinný domek. To nás vybízelo k úvahám, jak spojit hodnotu individuálního bydlení s výhodami života v bytovém domě. Hlavním tématem skupiny pěti obytných domů se tak stává úvaha nad tím, co může nabídnout bytový dům svému uživateli oproti rodinnému domku a naopak co z výhod individuálního bydlení by bytový dům uměl taky. Hledání proporcí domů, polozavřených...
více (www.archindex.cz ...)

Dva bytové domy
Vrbovecká, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2001
    Plasticita zdánlivě plochých věcí, jemná hra světel a stínů na plochách a rastrech, vztažné měřítko - kompaktní lesní porost, panelový dům - deska ... důležitým motivem je poloha na okraji sídlištní skupiny - základním cílem pak vytvoření architektury objektů jakožto přechodu od panelové zástavby do volné krajiny - byty co nejblíže k lesu, les do bytů - velká okna, dřevo na balkonech. Řešení klade důraz na jednoduché, čisté tvary a proporce celých objektů i jednotlivostí. Severní, do s...
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - objekt Gamma
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2006
    Administrativní budova Gamma je součástí II. etapy BB Centra - etapy Jih, která je charakteristická většími plochami zeleně, vyššími ohledy na životní prostředí v širším okolí. Urbanistické i technické řešení nových objektů je voleno tak, aby nezatěžovalo ani vzdálenější zóny bydlení, kde je největším problémem především odraz hluku z magistrály. Objekt Gamma je největším z dosud stojících objektů BB Centra. Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Velikosti odpovídá i určitá slož...
více (www.archindex.cz ...)

Bytový dům Pavlovova
Zátopkova, Jihlava, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2002
    Návrh zástavby je položen do již dříve zpracovaného urbanistického plánu. V souladu s regulativy města je dodržen princip šikmé střechy. Obytná skupina se skládá z 5 stejných, opakovaných objektů s rozdílným posazením do terénu a parterem. Pozemek se nachází na okraji města mimo původní zástavbu, v sousedství staršího sídliště z 50. let. Navrhované objekty s jednoduchou půdorysnou stopou jsou na jižním průčelí doplněné balkony, krytými paravanem - žaluzií ze svislých dřevěných latí. La...
více (www.archindex.cz ...)

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 294
Za měsíc: 27445


Návštěv dnes: 23920610605012


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017