Průvodce moderní architekturou - Česká RepublikaFuchs, Bohustav


V letech 1916-19 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze u J. Kotěry, v letech 1919-21 pracuje v Kotěrově pražském ateliéru. Roku 1922 se trvale usazuje v Brně, kde od r. 1923 působí jako pracovník městského stavebního úřadu. Od roku 1938 do r. 1940 je profesorem Uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, v letech 1945-58 učí architekturu na Vysokém učení technickém v Brně, kde je r. 1947 jmenován profesorem. Kromě intenzívní projektové a pedagogické práce je činný též jako teoretik a grafik. Své grafické a architektonické práce vystavuje v Praze, v Brně a v řadě evropských měst. Člen řady odborných organizací, např. SVU Mánes, dopisující člen RIBA v Londýně, stálý delegát CIAM a čestný místopředseda IFHP. Roku 1968 jmenován národním umělcem.

B. Fuchs byl vynikající architekt, urbanista, pedagog a výtvarník. Byl čelným představitelem českého funkcionalismu - tzv. brněnské architektonické školy. Patří i k nejvýkonnějším architektům (přes 100 realizovaných staveb a množství soutěžních nerealizovaných návrhů) s mimořádným smyslem pro soulad funkcionalistické novostavby s prostředím. Jeho avantgardní budovy pomohly vytvořit z Brna moderní velkoměsto a svou myšlenkovou a výtvarnou hodnotou patří k trvalým dílům české moderní architektury.
Zobrazuji 1 - 15 z 15 nalezených záznamů


Rodinný dům Opavských
Tvorkovských 10/888, Ostrava, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1934
    Třípodlažní dům Františka a Milady Opavských s třípokojovým bytem v přízemí a s velkým mezonetovým bytem v horních dvou podlažích. Jednoduchý základní objem domu je dynamizován balkony, schodišťovým rizalitem a vyříznutím části hmoty v horním podlaží a ozvláštněn rohovými okny. Části interiéru zůstaly zachovány v původní podobě. Dům je poslední Fuchsovou realizací v Ostravě a je kulturní památkou evidovanou pod č. 45052/8-2445.

Hotel Avion
Česká 20, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1928
    Stěžejní dílo české funkcionalistické architektury. Společně s pražským hotelem Juliš na Václavském náměstí se tato stavba stala prototypem malého velkoměstského hotelu. Ačkoli je stavba založena na extrémně úzké a hluboké parcele (7,5 - 8,5 x 34m), dispozice hotelu je vyřešena velmi efektivně. Průčelí hotelu ja založeno na kontrastu vertikální hmoty a horizontál pásových oken a monumentálních prosklených výkladců spodních pater....
více (www.archindex.cz ...)

Administrativní budova Alpa
Palackého třída 916/158, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1937
    Třípodlažní objekt s přehledným a logicky členěným půdorysem. Architektonické řešení je založeno na kontrastu rozlehlé prosklené plochy průčelí schodišťové haly, akcentované firemním znakem a navazující nižší hmoty budovy, členěné pouze rastrem oken. Obě části budovy sjednocuje keramický obklad. Z původně zamýšlených osově komplonovaných dvou budov s vjezdem a propojovacím krčkem uprostřed byla realizována pouze pravá část.

Městské Lázně Kopečná
Nádražní 203/16, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1928
    Starší budova přestavěna funkcionalisticky podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse na vanové lázně. Jednoduchý kvádr je korunován rámováním patra se střešní terasou. Dispozici tvořily tři za sebou umístěné prostory vestibulu, čekárny a lázní. Široké schodiště přivádělo návštěvníky od hlavního vstupu do vestibulu s pokladnou uprostřed a s bufetem a holičstvím po stranách a následně do čekárny a do lázní, kde se nacházelo dvacet samostatných kójí s vanou....
více (www.archindex.cz ...)

Vodní elektrárna s vilou
Leština 92, 71, Háj u Třeštiny, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1922
    Budova vodní elektrárny postavená nad nově budovaným kanálem v rondokubistickém stylu. Ústředním motivem formy elektrárny, ale i v sousedství stojící vily je ztělesnění vzniku, růstu a výsledné proměny vodní energie v elektrickou.

Nádražní poštovní úřad
Nádražní 118/7, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1938
    Budova pošty uzpůsobená potřebám vlakové přepravy zásilek navazuje přímo na areál hlavního vlakového nádraží. Vzhledem k poloze na místě bývalého hradebního příkopu je stavba založena na dvoupodlažním železobetonovém suterénu. Vlastní budova má pak ocelovou nosnou konstrukci zajišťující variabilitu vnitřní dispozice a umožňující dokonce i případné přemístění stavby v případě uvažovaného odsunu nádraží jižním směrem dále od centra města.

Vila Sáva
Nádražní 474, Luhačovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1929
    Vila Sáva byla postavena pro paní Kristinu Ambrožovou a jejího manžela dle návrhu architekta Fuchse místním stavitelem Josefem Výškou. Stavba stojí na rohové svažité parcele nedaleko vlakového nádraží. Vila koncipovaná jako penzion k pronájmu lázeňským hostům měla devět pokojů a společnou kuchyň a jídelnu. Jednoduché hmotové kompozici dominuje hlavní uliční fasáda s pásovými okny v patrech a s hluboko zapuštěným vstupním prostorem v rohu budovy.

Petrákova vila
Marie Pujmanové 281/4, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1936
    Velmi zajímavá vila ve stylu organického funkcionalismu. Zatímco do ulice se dům obrací promyšleně komponovanou, ale zcela prostou a střídmou třípodlažní hranolovitou hmotou, na straně odvrácené do zahrady vybíhají z hmoty domu elegantní oblouky zábradlí a střechy terasy, podpírané štíhlým sloupem kruhového prúřezu. Volnou kompozici oblých prvků ladně doplňuje visuté železobetonové schodiště pod terasou. Velmi elegantní dílo a nadčasová architektura....
více (www.slavnestavby.cz/v...)

Zemanova kavárna
Jezuitská 6, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1926
    Jedna z prvních důsledně funkcionalistických staveb v Československu a první v Brně. Velká výsuvná okna propojují interiér kavárny s okolním parkem. V roce 1964 byla původní stavba zbourána, aby uvolnila místo stavbě Janáčkova divadla. V roce 1994 byla podle původních plánů o malý kousek dále postavena přesná replika.

Pavilon města Brna
Výstaviště S-6, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1928
    Funkcionalistická stavba s jednoduchým hranolovitým tvarem. Předsazené schodiště a velká prosklená plocha vstupu dodávají stavbě monumentálnosti. K zadní stěně pavilonu je přisazeno elegantní vnější železobetonové točité schodiště. Pro vnější plášť budovy je použit červený keramický obklad.

Obecná a měšťanská škola - Masarykova čtvrť
náměstí Míru, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1928
    Elegantní funkcionalistická budova na půdorysu ve tvaru kříže. Na této stavbě (společně se stavbou brněnské školy Vesna) byl poprvé v Československu použit příčný nosný systém, který umožnil maximálně uvolnit plochu fasády pro velká okna.

Spořitelna města Tišnova
Komenského náměstí, Tišnov, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1933
    Kvalitní funkcionalistická stavba zakomponovaná na svažitý pozemek do historické maloměstské zástavby. Ocelová nosná konstrukce. V prvním patře byla bankovní hala, ve vyšších podlažích pak ordinace a byty.

Ústřední dům elektráren
Husova 10, Přerov, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1930
    Dům je pozoruhodný jednak použitím ocelového skeletu pro nosnou konstrukci a také ranně funkcionalistickým řešením průčelí formou horizontálních pásových oken v kombinaci s vertikalitou pruhu lodžií.

Vila Fuchs
Hvězdárenská 2, Brno, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1928
    Vlastní vila architekta Fuchse je navenek jednoduchá, uvnitř však skrývá revolučně koncipovaný obytný prostor. Namísto klasických uzavřených místností vytvořil autor působivý otevřený prostor propojující horizontálně i vertikálně různé části domu.

Bílá čtvrť - penziony
Bílá čtvrť 428, 431, 432, 447, Luhačovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohustav Fuchs,
Dokončení stavby: 1927
    Čtyři penziony ve funkcionalistickém stylu, Avion, Viola, Iva a Radun, vzbudily pro své odlišné pojetí pozornost již v době svého vzniku a bílou barvou použitou na fasádách daly jméno celé čtvrti. Penziony mají asymetrické dispozice s množstvím balkonů a teras otevírající dům do okolní přírody. Kaskádovitě uspořádané terasy jsou nejvýraznější u penzionu Radun, který patří k vrcholným autorovým dílům. Stavby mají nadčasový výraz a působí moderně i dnes.

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 156
Za měsíc: 27307


Návštěv dnes: 23919232235012


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017