Průvodce moderní architekturou - Česká RepublikaSkřivánek, Ladislav


Narodil se 21.6.1877 v Čáslavi. Studuje na Vysoké škole technické a na Akademii Výtvarných umění ve Vídni u Friedricha Ohmanna. Rovněž navštěvoval seminář pro stavbu měst při vysoké škole technické v Berlíně - Carlottenburgu. V letech 1900 - 1902 vyučuje na průmyslové škole stavební v Plzni. Od roku 1911 působí jako profesor na Umělecko-průmyslové škole v Praze, kde přednáší až do roku 1938 deskriptivní geometrii, nauku o barvách, nauku o ornamentu a o konstrukci. Jeho věčnou inspirací je renesance. V novorenesančním slohu navrhuje většinu svých staveb. Během svého plodného života vyprojektoval a zrealizoval velkou řadu staveb. Často se zúčastňoval veřejných soutěží, v nichž získal celkem 54 cen, odměn a uznání. Umírá v prosinci 1957 v Praze.
Zobrazuji 1 - 6 z 6 nalezených záznamů


C.K. Česká vyšší reálná škola
Františka Procházky 324, Sušice, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Skřivánek,
Dokončení stavby: 1911
    Monumentální stavba o 2-3 nadzemních podlažích nepravitelného půdorysu je zastřešena sestavou střech sedlového a valbového tvaru. Průčelí jsou provedena v kombinaci omítek různých struktur, kamene a sgrafitové výzdoby. Bývalá školní kaple byla v roce 1949 upravena na Smetanův sál. Objekt je v podstatě velmi dobře zachován v původní podobě a je příkladem kvalitního architektonického řešení školní budovy z období počátku 20. století.

Základní škola T.G.Masaryka
Dr. E.Beneše, Sušice, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Skřivánek,
Dokončení stavby: 1926
    Zdařilá stavba ve stylu pozdní novorenesance se nachází v parku na návrší naproti historickému jádru města. Budova školy je hlavní dominantou osově komponovaného parku se sochou T.G.Masaryka a s památníkem obětem 1. světové války. Škola, park a památník spolu vytvářejí urbanisticky velmi zdařile komponovaný prostor, postupně se otevírající příchozím směrem od centra města. Školní budova má půdorys ve tvaru písmene T. K hlavní budově je směrem do dvorní části připojena tělocvična.

Kaple sv. Prokopa
., Pec pod Čerchovem, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Skřivánek,
Dokončení stavby: 1909
    Působivá drobná stavba tvořená pronikem několika oblých hmot. Stavbu inicioval místní rodák, spisovatel Jan František Hruška, Malířskou výzdobu provedl akademický malíř Jaroslav Filip. Vitrážové okno Ludmila Jiřincová (1993)

České reálné gymnázium
Masarykova 12, Duchcov, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Skřivánek,
Dokončení stavby: 1926
    Objekt školy s ohradní zdí, branami, ředitelskou vilou a tělocvičnou byl vybudován v historizujícím národním rondokubistickém stylu. Hlavní budova je čtvercového půdorysu s vnitřním dvorem, Před budovou je umístěna socha Karla Havlíčka Borovského od akademického sochaře Josefa Fojtíka.

Husova škola
Rabasova 128, Krušovice, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Skřivánek,
Dokončení stavby: 1914
    Stavba na mírně svažitém pozemku v parku, vybudována v novorenesančním stylu je komponována jako pronik tří hmot zakončených stanovou střechou. Hlavní vstup zdůrazňuje mohutné schodiště.

Masarykova základní škola
tř. Národních mučedníků 185, Klatovy, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Skřivánek,
Dokončení stavby: 1925
    Stavba o půdorysu ve tvaru písmene U postavená v historizujícím slohu. Dlouhé jižní průčelí budovy je akcentováno asymetricky umístěným věžovitým prvkem schodišťového prostoru s hodinami. Výrazným prvkem na fasádě pokryté psaníčkovými sgrafity jsou velká okna lemovaná mohutnými šambránami.

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 223
Za měsíc: 27374


Návštěv dnes: 23919909235012


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017