Průvodce moderní architekturou - Česká RepublikaAtos-6


U jeslí 310/10, 712 00 Ostrava - Muglinov, Tel.: ,

Web: http://www.atos6.cz,

E-mail: atos6@atos6.cz


Společnost ATOS-6 je v současnosti zavedenou kanceláří, která se věnuje komplexním návrhům životního prostoru, počínaje plánováním územních celků měst, přes návrhy a projekty staveb až k interiérovému designu. Jako samostatná kancelář byl ATOS-6, spol. s r.o. ustaven v roce 1992, jeho kořeny však sahají mnohem dál. U zrodu firmy stála šestice vedoucích projektantů, kteří svou dlouhodobou praxi i odbornost v projektové činnosti získali působením v atelieru zdravotnických a školských staveb ve Stavoprojektu Ostrava. Kancelář tedy může těžit z více než třicetiletých zkušeností svých zakládajících projektantů, a to zejména ve znalosti provozních a technologických návazností i vlastního stavebního řemesla všech zúčastněných profesí. Důležitým mezníkem ve směřování kanceláře bylo spojení s architektonickým atelierem Ing. arch. Radima Václavíka v roce 2001, které vneslo do společné práce novou dynamiku. Fůzí mladého atelieru se zaběhanou kanceláří vznikl tým, schopný využívat kreativitu mladých architektů i letité zkušenosti s velkými investičními celky. V současné době kancelář disponuje autorizovaným zastoupením pro stavební obory, architekturu a statiku, na práci projekčního týmu se podílí 6 stálých zaměstnanců a řada externích spolupracovníků.
Zobrazuji 1 - 11 z 11 nalezených záznamů


Multifunkční hala
Starobělská 103, Ostrava, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6, Radim Václavík,
Dokončení stavby: 2007
    Sportovní hala je přístavbou stávajícího hokejového stadionu. Je navržena jako 2. tréninková ledová plocha, nicméně je multifunkční, schopná poskytnout prostor pro téměř jakoukoliv sportovní činnost. Hala je vybavena ledovou plochou, pojme 700 návštěvníků, z toho 504 na tribuně. Samozřejmostí jsou šatny a sanitární zázemí pro hráče i návštěvníky, včetně zázemí přístupného pro imobilní osoby. Navazující hotelová ubytovna nabízí ubytování 72 osobám, její restaurace pohostí 84 sedících ho...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům v Hošťálkovicích
Aleje 449/72, Ostrava, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6, Radim Václavík,
Dokončení stavby: 2010
    Cílem návrhu bylo jednoduché cenově dostupné bydlení. Toho bylo docíleno optimalizací velikostí jednotlivých obytných částí a eliminací nevyužitých prostor. Stříška nad přízemím pasivně chrání proti přehřívání interiéru v letních obdobích. Relativní úspornost velikosti dispozice je kompenzována v interiéru prostorovou hrou objemů a světla. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Třebovice
Gudrichova 5578/5a, Ostrava, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6, Radim Václavík,
Dokončení stavby: 2005
    Celkový objem stavby je tvořen jednoduchou hmotou kvádru. Dům je volně stojící, nepodsklepený, s jednoduchým půdorysem.Dispozice je důsledně členěná na obytnou denní část a část ateliéru, které jsou situovány do vstupního podlaží, a na klidovou noční část v patře. Vizuální propojení se zahradou je zajišteno velkorysým prosklením. Jídelna je od obytného prostoru oddělena krbem, který tvoří dominantu interiéru. Z chodby v horním patře jsou přístupné ložnice a koupelny a po druhé straně ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům v Muglinově
Křížkovského 5, Ostrava, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6, Radim Václavík,
Dokončení stavby: 2012
    Cílem návrhu bylo soudobé, cenově přiměřené bydlení. Toho bylo docíleno optimalizací velikostí jednotlivých obytných částí a eliminací nevyužitých prostor. Stříška v rovině střechy pasivně chrání proti přehřívání interiéru v letních obdobích. Relativní úspornost velikosti dispozice je kompenzována v interiéru prostorovou hrou objemů a světla. Přízemí je akcentováno velkorysým prosklením, které zvětšuje pocitově obytný prostor....
více (www.archindex.cz ...)

Dům s pečovatelskou službou
Gajdošova 39, Ostrava, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6,
Dokončení stavby: 2007
    Cílem stavby bylo přebudovat stávající komplex tří budov na moderní zařízení, které bude ve všech ohledech naplňovat požadavky seniorů, kteří v tomto zařízení bydlí. Úpravou dispozic autor otevírá prostor a přivádí do bytů světlo, v interieru vzniká prostor pro živé rostliny. Světlá kompozice fasád s použitím 5 symbolických barev oživuje exterier. Velká zahradní terasa je navržena jako otevřený betonový tubus, zvednutý metr nad terén, propojený schodištěm se zahradou. Boční stěny teras...
více (www.atos6.cz/web/stru...)

Nástavba rodinného domu
Bystřice, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6,
Dokončení stavby: 2010
    Stávající dvoupodlažní zděný objekt s půdou přibližně čtvercového půdorysu 10 x 9,7 m. Sedlová střecha o sklonu cca 50° tvořena hambalkovým krovem, který je nyní v rámci podkroví přiznaný a zešikmením zasahuje i do 2.NP. Koncept je založen na přistavění tří kvádrů, v každém podlaží jeden. Vložené "kvádry" oživují dům směrem od cesty a neruší jeho současný banální výraz. Každý z nich bude jinak povrchově upraven, dolní omítnutý v šedém tónu, střední obložen provětraným modřínovým dřevem...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Velká Polom
č. pop 535, Velká Polom, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6, Radim Václavík,
Dokončení stavby: 2009
    Tvar domu je definován průnikem dominantní obdélné hmoty se sedlovým zakončením a prostého hranolu napříč v ose hlavní hmoty objektu. Koncepce vychází ze záměru maximálního propojení interiéru s exteriérem. Klasická hmota domu skrývá netradiční řešení interiéru. Ústřední propojený obytný prostor zahrnuje kuchyň, jídelnu - obytnou halu, obytnou část. Prostorové řešení je umocněno výškovou gradací prostoru pomocí změny výšky podlahy. Ve střední části na mezipodestě schodiště je navržena ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům ve Staré Bělé
Ostrava - Stará Bělá, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6,
    Dvoupodlažní dům s plochou střechou, obdélníkového půdorysu, z jihu lemován částečně krytou terasou s přilehlým skladem zahradní techniky. Hladká fasáda rozčleněna francouzskými okny, na východní straně hmota akcentována vysunutým objektem vstupu, lemovaným materiálově odlišnou paspartou levitující nad terénem. Stěna arkýře, sevřená v paspartě, se k vstupu v přízemí organicky stáčí a navádí vstupujícího do nitra domu. Zvlněná stěna se opakuje v interiéru nad schodištěm, kde po sobě nec...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Stará Bělá
Koroptví, Ostrava - Stará Bělá, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6,
Dokončení stavby: 2008
    Cílem bylo vytvořit rodinný dům za 2.000.000,- Kč. Zrealizovaný RD nakonec stál o 500.000,- Kč více. Celkový objem stavby je tvořen jednoduchou hmotou kvádru 7,15 x 10,4 m. Dům je volně stojící, nepodsklepený, s jednou bytovou jednotkou. V přízemí je obytná denní část, v patře pak klidová noční část s ložnicemi....
více (www.atos6.cz/web/stru...)

Vila Ostrava - Lhotka
Bobrovnická, Ostrava - Lhotka, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6,
Dokončení stavby: 2006
    Koncepce stavby vychází z dialogu přírodního rámce svažitého terénu a obytného domu. Cílem bylo začlenit novostavbu do terénu tak, aby se jeho obyvatelé mohli těšit výhledy na okolní vzrostlou zeleň. Objekt sestává ze tří funkčních částí, jednotlivých "domů": domu pro "rodiče", domu pro "děti" a domu pro auta. Všechny tři části jsou navzájem propojeny chodníkem, krytým stříškou. ...
více (www.atos6.cz/web/stru...)

Vila Stará Bělá
Chrobákova, Ostrava - Stará Bělá, CZ,
mapa

Architekt: Atos-6,
Dokončení stavby: 2006
    Objekt vytváří podélnou hmotovou kompozici na základně obdélníka, jehož podélná osa probíhá ve směru východ - západ. Obytná část v přízemí, která je řešena prolínáním jednotlivých funkčních prostorů bez oddělování dveřmi, je situována k jižní straně a je výrazně prosklená. Horní patro tvoří klidovou zónu, zahrnující ložnice, koupelny a tělocvičnu....
více (www.atos6.cz/web/stru...)

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 248
Za měsíc: 27399


Návštěv dnes: 23920151435012


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017