Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
P. H. A.


Plocha pozemku
8735 m2

Zastavěná plocha
2637 m2

Užitná plocha
6454 m2

Obestavěný prostor
34317 m3

Dokončení projektu
2009Dostavba základní školy - projekt
Školní 200, Odolena Voda, Česká republika | mapa


Architektonická soutěž - 3. místo. Cílem studie dostavby základní školy bylo vytvoření nových prostor pro výuku i pro mimoškolní aktivity. Nejvýraznějším prvkem návrhu je nová sevrní část areálu se 3 nadzemními podlažími. Tato stavba spolu s přístavbou 4. podlaží na původní budovy a s navrženými venkovními plochami sportovišť mají vytvářet příjemné místo pro vzdělávání i pro relaxaci.

Z hlediska funkčního využití bylo prioritou navržení nových částí areálu tak, aby původní i navrhované budovy školního komplexu tvořili z pohledu vyučování jeden funkční celek, ale zároveň mohlo být nové křídlo využíváno nezávisle při mimoškolních aktivitách (družina, kroužky a tělocvičny). Vzhledem k faktu, že v dnešní době není v místě škola pro tělesně postižené a u stávající školy není umožněn přístup osobám se zhoršenou schopností pohybu a orientace ani do 1.NP, navrhli jsme nové křídlo tak, aby po drobných úpravách původní části komplexu a přečleněním funkčních celků 1. a 2. stupně byla umožněna plnohodnotná výuka žákům 1.- 9. třídy i na případném invalidním vozíku. Původní škola, která byla postavena koncem 20. let v sobě nese lehkost nadčasového zpracování, které se ale postupnými přístavbami areálu téměř vytratilo. Proto nově navržené fasády interpretují rytmus původních rizalitů s horizontálním členěním stejně, jako jejich hmotový objem a snaží se zachovat či spíše navrátit ucelený vzhled školního areálu. Obložení stávajících rizalitů objektu pásky z režných cihel je nově symbolizováno horizontálními slunolami s organickou linkou obepínající rizality nového křídla skrývající masivní dřevěnou rámovou konstrukci nesoucí okna. Tento motiv se opakuje v konstrukci přístavby 4.NP centrálního objektu a ve zjednodušené formě sloupů a kladí pak v oplocení celého areálu. Život celému areálu a především jeho západní části dodává malé „náměstí“ s lavičkami a zelení, které je od hřišť symbolicky odděleno dřevěnou arkádou.
NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 164
Za měsíc: 27315


Návštěv dnes: 20760535202105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017