Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
4A architekti


Užitná plocha
35000 m2

Dokončení stavby
2007Nákupní centrum Bondy
Třída Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav, Česká republika | mapa


Bondy centrum situované na hranici historického jádra Mladé Boleslavi představuje typicky vnitroměstské obchodně zábavní centrum, městskou nákupní galerii těžící ze své výhodné polohy podél frekventované komunikace, na spojnici autobusového a vlakového nádraží a zároveň při vstupu do areálu Škody Auto, jímž ve špičkách projde až 6700 lidí za hodinu. Přístupová komunikace do areálu Škodovky sousedící na severní straně s objektem Bondy centra se navíc do budoucna změní ze stávající tržnice v kultivovanou dlážděnou pěší zónu se zelení, napojující se plynule na pěší koridory podél třídy Václava Klementa.

Do třídy Václava Klementa tvoří objekt Bondy centra hlavní uliční frontu. Veřejná obchodní pasáž v přízemí tak navazuje čtyřmi vstupy na nejvíce frekventované pěší tahy, které reprezentuje jednak přístup z autobusového terminálu ve východozápadním směru a od stávajícího Zákaznického centra Škody a vlakového nádraží k výrobnímu areálu Škody Auto ve směru severojižním.

Jádro komplexu představuje dvoupodlažní nákupní galerie ( 13 815 m2 ) se supermarketem ( 1 000 m2), z níž vyrůstají samostatné bloky třípodlažní administrativy ( 2 880m2 ), dvoupodlažního herního centra ( 1 200 m2 ) zahrnujícího též kanceláře managementu a v severním rohu třípodlažní blok multikina. Pro administrativní část je navržen samostatný vchod ze třídy Václava Klimenta, odkud nájemci vyjedou výtahy na úroveň 3., 4. a 5. podlaží. Centrální vstup do nákupní galerie směřuje k vlakovému nádraží a nové příjezdové komunikaci. Navazující venkovní piazza - atraktivní náměstí se vzrostlými stromy, fontánou a zahrádkami restaurací je přirozeným meeting pointem celého areálu a zároveň v letních měsících poskytuje návštěvníkům příjemné místo pro odpočinek.

Přízemí vlastní galerie nabízí živou pulsující atmosféru s řadou obchodů a restaurací otevřených jak dovnitř centra, tak na hlavní třídu Václava Klementa. Pasáži dominuje centrální prostorné náměstí, kde se odehrává většina marketingových akcí centra, koncertů či veřejných prezentací. V tomto komunikačním uzlu jsou umístěny kromě panoramatických výtahů spojujících obě úrovně nákupní galerie s podzemními garážemi, také travelátory – pohyblivé chodníky, které zabezpečují plynulý pohyb zákazníků s nákupními košíky od povrchového parkoviště na úrovni druhého nadzemního podlaží až k supermarketu v přízemí centra. Z druhé úrovně galerie mohou návštěvníci centra vstoupit do prostor herního centra (bowling, billiard atp.) či přes pokladní a občerstvovací zónu do čtyř sálů multikina v dalších podlažích. Druhé patro je věnováno také gastronomii s prostorným food courtem a místem pro posezení a konzumaci v severní části centra, či řadou kaváren rozesetých ve volných plochách pasáže. Pohyb zákazníků je směřován po systému lávek a galerií, s otevřenými průhledy do přízemí, což navozuje pocit celkové vzdušnosti a uvolněnosti objektu.

Architektonické řešení staví na motivu designu automobilů, jejichž je Mladá Boleslav domovským městem. Aerodynamické tvary a diagonální linie podtrhují individualitu budovy a dodávají jí v širším kontextu města smysluplný ráz. „Toto tvarosloví se vepsalo také do půdorysu objektu. Návrh pasáže nepracuje s rovnoběžnými liniemi, od hlavního vstupu se nálevkovitě rozšiřuje směrem k centru. Hladké nepřerušované plochy nás provázejí v celé řadě dalších prvků interiéru i exteriéru objektu např. v jednotné struktuře reklamních štítů obchodů, které tvoří souvislý podsvětlený pás, kónické tvary jsou zase typické např. pro střešní světlíky zajišťující přirozené osvětlení pasáže. Fasády jsou navrženy jako mozaika různorodých materiálů odpovídajících vždy funkci jednotlivých částí budovy: Celoskleněné výklady obchodů, lehká bezparapetová skleněná fasáda na akcentu administrativní části nad hlavním vstupem, drobná mozaika cementovláknitých šablon na fasádách herního centra či multikina. Celkový koncept dotváří soustava střešních zahrad.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: archiv architektonického atelieru

NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 212
Za měsíc: 27363


Návštěv dnes: 20096997512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017