Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
Gočár, Josef


Dokončení stavby
1928Školy obecné a měšťanské
Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové, Česká republika | mapa


Školní areál budov obecné školy a školy měšťanské byl postaven na základě vítězného soutěžního návrhu z roku 1925. První ze škol byla dokončena v roce 1928, druhá pak byla dostavěna až v letech 1956-59 dle projektu V.Rohlíčka. Třípatrové symetricky rozvržené konstruktivistické budovy členitých objemů z režného zdiva mají plochou střechu. Vstupy jsou zdůrazněny zastřešením s betonovým sloupovím.

Projekt školního komplexu vzešel jako vítězný, nejvýše hodnocený návrh v užší soutěži s konkurenčními návrhy hradeckých architektů Oldřicha Lisky a Václava Jana Rejchlů. Projekt koncipoval autor jako uzavřený areál dvou zrcadlově uspořádaných bloků s vnitřním nádvořím výškově navazující na sousední budovu gymnázia od téhož architekta. Stavba byla zahájena v květnu 1926 a první, severovýchodní polovina areálu byla dokončena v srpnu 1928. Realizeci stavby zajistili stavitelé Josef Novotný a Josef Vyleťal pod dohledem stavebního dozoru stavitele Josefa Jihlavce. Druhá polovina školního areálu byla dostavěna dle původního plánu symetricky s první polovinou stavby až o třicet let později.

Klidná sestava ležatých hranolovitých hmot je akcentována pouze v místech vstupů zastřešením s betonovým sloupovím. Školní budovy jsou dvoupatrové s plochou střechou, uvnitř se dvěma trakty tvořenými chodbou a k ní přiléhajícími učebnami. Uliční průčelí jsou z režných cihel v kontrastu s cementovou omítkou na římsách, meziokenních pilířích a soklech. Průčelí směrem do dvora jsou opatřena světlou vápennou omítkou. Školní dvůr měl být dle projektu vyhrazen pro oddělená sportovní hřiště pro chlapce a dívky a měl zde být i mělký bazén s jehlancovými obelisky na nárožích. Bazén však nebyl realizován. Dnes jsou zde různé druhy společných sportovních hřišť a běžecná dráha.

Po 2. světové válce byly obecné a měšťanské školy spojeny v jednu základní školu a došlo ke změně funkčního využití řady místností s cílem získat větší počet učeben. Postupně byly prováděny rekonstrukce instalací, výměny podlah apod. Vnější vzhled stavby nebyl těmito stavebními úpravami nijak poznamenán.


NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 212
Za měsíc: 27363


Návštěv dnes: 20096997512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017