Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
4A architekti


Dokončení stavby
2009Sacre Coeur
Švédská, Praha 5, Česká republika | mapa


Novostavba bytového domu ve velmi exponované poloze na koncové rohové parcele ve svahu s převýšením přibližně 15m. Stavba zahrnuje 103 bytů velikostí od 1+kk až do 5+kk a společné podzemní garáže.

Koncem 80. let proběhla na řešeném území výstavba strahovského automobilového tunelu otevřeným výkopem. Tato drastická metoda zapříčinila v dané lokalitě demolici podstatné části stávající blokové zástavby. Tím se z původně fungující městské struktury činžovních domů stalo opuštěné místo, které spíše evokovalo industriální periferii než centrum města ležící uprostřed historických parků Sacre Coeur, Kinského zahrady a bývalého kláštera sv. Gabriela. Z urbanistického hlediska je cílem revitalizovat původní myšlenku rezidenčního bloku dostavěním celé proluky ve tvaru písmene U. Stavební pozemky nepravidelného tvaru s převýšením ca. 15m jsou z převážné části tvořeny zastropením strahovského tunelu a krytu civilní ochrany. Technicky a časově náročné rešerše a průzkumy prokázaly, že zatížitelnost stávajících konstrukcí tunelu nadzemní stavbou je zejména v jižní části velmi limitovaná.

Hlavní architektonickou výzvu pro nás představovalo skloubení šikmé trasy tunelových tubusů s ortogonální logikou obytného bloku a zároveň nutnost optimalizovat počet pater dle možnosti založení spodní stavby. S ohledem na tyto parametry a v souladu s naší představou o urbánním bydlení byla zvolena zástavba jedním kompaktním objektem jehož korunní římsa navazuje na dvě výškové úrovně ulic, a kopíruje přilehlý terén terasovitou střešní krajinou podél klesající atiky. Tento jednoduchý hmotový princip využívá hlavní kvality místa s panoramatickými výhledy na město a do okolní zeleně pro téměř všechny byty. Hlavním pohledovým akcentem je křižovatka u jižního rohu pozemku. Ve formě inverzní nárožní dominanty je zde prostor parteru ponechán volný s průhledem do zeleného vnitrobloku. Funkčně je tato vrstva vyplněna přechodovými konstrukcemi, které pomocí šikmých sloupů spojují diagonální průběh pilot kolem tunelu s vlastní obytnou stavbou.

Vnitřní uspořádání objektu je tvořeno pěti komunikačními jádry se třemi vstupy z ulice a jedním vjezdem do společných podzemních garážích. V centrální části budovy se nachází společná recepce. Celková kapacita objektu je 103 bytových jednotek kategorie od 1+kk až 5+kk.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: archiv architektonického atelieru
NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 325
Za měsíc: 27476


Návštěv dnes: 20096997512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017