Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
4A architekti


Dokončení stavby
2008ECM - interiér
, Praha, Česká republika | mapa


Interiér kanceláří vedení společnosti. Hlavní myšlenkou prostorového řešení interiéru ředitelského patra ECM je docílit vzdušný otevřený prostor s využitím průhledů na okolní panorama Prahy. Panoramata se tak stávají součástí interiéru, jako jakési vzácné obrazy. Tuto ideu se architekti snaží podpořit také užitím moderních „lehkých“ materiálů, jako jsou sklo, lesklé barevné epoxydované stěrky podlah doplněné o střídmé použití vzácných dřevin k obkladu některých prvků interiéru.

Průhledem na panorama Prahy a do krajiny končí hlavní osy komunikací. V těchto částech je otevřený prostor dotažen až na úroveň celoprosklené fasády. Rozšiřující výhled těchto os vtahuje do prostoru recepce a vstupní lobby, v křídle generálního ředitele i křídle office. V centrální části dispozice vystupují tři výrazné prvky - eliptického Boardroomu, skleněného kvádru vytvářejícího prostor Showroomu a krychle rozdělující podlaží do jednotlivých křídel. Stěna při hlavním vstupu prochází bez vizuálních překážek z centrálního prostoru křídlem generálního ředitele. Tato plocha je využita jako další prvek s využitím prezentační funkce, plocha je graficky pojednaná a v centrální části navazuje na Showroom prezentací vizualizací projektů a realizací ECM. Místnosti office a meetingů při fasádě mají prosklené stěny při středových komunikacích. Propojuje se tak prostor vnitřních komunikací s uzavřenými částmi interiéru a otevírá panoramatický výhled. Podhled nad prostory komunikací je snížen až na úroveň světlé výšky 2 600 – 2 700 mm. V těchto částech prochází hlavní větve potrubí vzduchotechniky, rozvodů pro vody pro sprinklery, slaboproud…Tato úroveň podhledu je zvýšena ve vstupní časti. Prostory kanceláří a jednacích místností mají světlé výšky 2800 mm. V místě hrany pro změnu úrovně pohledu jsou skryté výústky vzduchotechniky a lineární svítidla nepřímého osvětlení.

Prostor je dělen kombinací prosklených ploch a sádrokartonovými příčkami s nábytkem. V centrální části vystupují výrazně tři prvky - boardroom, vitrína expozice, a kvádr s hygienickým zázemím. Tato tři tělesa jsou řešena v jiných materiálech než ostatní interiér, s výraznou strukturou textury ( varianta dřevěný obklad, kov ). Stěna pro prezentaci je graficky pojednaná strukturou v omítce. Otevřené prostory komunikací, čekárny pro hosty a recepce procházející plynule celým podlažím mají jednotnou barevnost. Z prostoru komunikací vychází výrazně barevné plochy jednacích místností a kanceláří. Podlaha všech prostorů je navržena z lesklé epoxydované stěrky. Sádrokartonový podhled je jednolitý bez kazet s prvky vzduchotechniky a sprinklery respektujícími rytmus svítidel v modulu 1500 x 1500 mm. Denní osvětlení se dostává až do centrální části prosklenými příčkami. Při fasádě jsou umístěny prostory office a recepce vyžadující denní osvětlení. Umělé osvětlení je v prostorách komunikací nepřímé zdůrazňující hlavní prvky centrální části v kombinaci s downlighty v osách průhledů. Místnosti meetingů mají kombinaci downlightů se zavěšenými svítidly.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: Ondřej Polák, archiv architektonického atelieru
NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 212
Za měsíc: 27363


Návštěv dnes: 20096997512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017