Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
4A architekti


Dokončení stavby
2007D8 European park
Kozomín 501, Kozomín, Česká republika | mapa


Distribuční centrum. Budovy jsou navržené jako kvádry – jednopodlažní, nepodsklepené s min. světlou výškou 9,5 metru. Vnější vzhled objektů je geometricky jednoduchý, výrazovým prvkem je členění prostřednictvím vjezdových bran a obkladové, sendvičové fasádní konstrukce. Prosvětlení a odvětrání skladových prostor bude pomocí střešních světlíků.

Pozemek byl vybrán jako optimální především z hlediska vhodné dopravní dostupnosti pozemku, z hlediska vyhovujících vlastnických vztahů pozemků, blízkých inženýrských sítí a rovněž z důvodu, že lokalita vyhovuje z hlediska strategického umístění. Dopravně je lokalita výborně napojena na dálnici D8, spojující Prahu se severními Čechy (Teplice, Ústí nad Labem) a výhledově na dálniční síť Něměcka (Drážďany, Berlín). Dobudováním severní části vnějšího okruhu Prahy pak bude tato lokalita přímo napojena na dálniční síť Česka, zejména na D5, D3, D1 a D10. Vlastní areál bude napojen přímo vytvořením dvou nových kruhových křižovatek na místních komunikacích. Obsluha areálu je z větší části z dálnice D8 a z menší části z místní komunikace do Kralup nad Vltavou.

Distribuční centrum se skládá ze tří objektů značených - A, B, C . Každý objekt je možné členit na menší pronajímatelné sekce - každá sekce bude v maximální míře autonomní jednotka . Každá sekce je vybavena skladovými prostory administrativou a sociálním zázemím zaměstnanců. Dále jsou na pozemku umístěné hlavní vrátnice, parkoviště pro nákladní automobily, parkoviště pro zaměstnance. Doplňující objekty jsou zásobníky vody pro SHZ – sprinklerové hospodářství , retenční nádrže. Celý areál je vzájemně propojen zejména komunikačními plochami, objekty skladů jsou hojně doplněny parkovacími plochami pro nákladní vozy a návěsy.

Budovy jsou navržené jako kvádry – jednopodlažní , nepodsklepené s min. světlou výškou 9,5 metru. Pouze administrativa a technické zázemí v samotných budovách je v rámci studie uvažováno jako dvoupodlažní. Vnější vzhled objektů je geometricky jednoduchý , výrazovým prvkem bude členění obkladového , sendvičového - fasádního materiálu . V místě umístění administrativy budou navržené na fasádě nezbytné okenní otvory . Prosvětlení a odvětrání skladových prostor bude pomocí prosvětlovacích a větracích světlíků.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: archiv architektonického atelieru

NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 356
Za měsíc: 27507


Návštěv dnes: 20098417512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017