Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
UNIT architekti


Zahájení stavby
2008

Dokončení stavby
2011Bytové domy Jeseniova
Jeseniova 2863/50, Praha, Česká republika | mapa


Skupina 4 bytových domů bezprostředně sousedících s parkem Parukářka. Jednotlivé domy jsou navzájem propojeny podzemními garážemi, nad terénem jsou však domy různorodě tvarovány do 4 samostatných objemů rozmístěných okolo společného vnitřního dvora. Cílem je nechat celý areál vyznít jako jednotnou kompozici, přitom však umožnit jednotlivým sekcím autonomní tvarování dle momentální potřeby natočení ke světlu, slunci a výhledu.

Projekt je situován na hraně zástavby typické pražské čtvrti 19. století - Žižkova, bezprostředně sousedící s parkem Parukářka na hřbetu Vrchu sv. Kříže. Urbanistická struktura byla v tomto místě narušena plošnou sanací několika bloků v 80. letech 20. století a výstavbou panelových domů, výrazně převyšující běžnou výškovou hladinu původní zástavby.

Urbanistický koncept se přizpůsobuje charakteru klasické žižkovské zástavby, zároveň však usiluje, při naplnění podmínek územního plánu vnést do prostředí volnější interpretaci městského bloku a prvky moderního bydlení - světlo, slunce a propojení s přírodními prvky. Jistá forma hravosti pak je reakcí na masivní protější frontu unifikovaných panelových domů. Hmotová skladba je hrou na individualizaci či propojení čtyř základních hmot samostatných schodišťových sekcí domu. Cílem je nechat celý areál vyznít jako jednotnou kompozici, přitom však umožnit jednotlivým sekcím autonomní tvarování dle momentální potřeby natočení ke světlu, slunci a výhledu. Organické tvarování vnějšího pláště je tak výsledkem snahy o optimální světelné podmínky, bezprostřední přirozené propojení vnitrobloku se zelení parku Parukářka a zejména jeho optickou maximalizaci.

Jednotlivé hmoty jsou vzájemně propojeny v podzemních podlažích garážemi. Do terénu jsou osazeny různě dle stoupajícího terénu u paty svahu, uliční průčelí tak navíc odhaluje další podlaží s obchodním parterem. Vnější plášť je u všech sekcí členěn dle jednotného principu do tří výškových úrovní – podlaží na terénu (mírně zapuštěné pod hlavní plášť, s bezprostředním propojením interieru bytů s exterierem), hlavní hmota čtyř typických podlaží a dvě ustupující podlaží.

Provozně fungují čtyři základní objemy stavby jako samostatné bytové domy obsluhované vždy jedním schodišťovým jádrem. Vstupy jsou u severních domů orientovány do ulice, oba jižní domy mají pěší vstup z pěších komunikací v rámci areálu. Všechny byty jsou vybaveny venkovním pobytovým prostorem, ať už terasou ve vyšších patrech, lodžiemi nebo balkóny v základním korpusu stavby či předzahrádkou u přízemních bytů.

Výtvarný výraz je založen na tvarování objektů ve vztahu k městu a k parku Parukářka. Významnou roli v členění objektů hraje prolamování a natáčení objemů v horizontálním směru k atraktivním výhledům a předstupování či naopak uskakování hmoty ve vertikálním smyslu pro vytvoření různě orientovaných teras, lodžií a balkonů. Tato až organická tvarová různorodost vytváří „prostorovou krajinu“ navazující na výrazný prvek parku Parukářka.

Barevné řešení hlavního korpusu s výraznou žlutě probarvenou omítkou je svou přímočarostí kontrastem ke tvarové bohatosti hmot a vyvažuje poměrně chudé a monotonní bezprostřední okolí s panelovou zástavbou. Ustupující podlaží a bytová podlaží na terénu jsou obložena bílými a tmavě šedými vláknocementovými deskami, podporujícími základní hmotové členění. Opěrné zídky teras vnitrobloku a vystupující části podzemních podlaží jsou navrženy z pohledového železobetonu. Zámečnické prvky – zinkovaná ocel, lodžie – sklo s mléčnou folií, okna – dřevo (světle béžová lazura), obchodní parter – přírodní šedý eloxovaný hliník.

Zdroj: autorská zpráva architektonického ateliéru
Foto: archiv architektonického ateliéru


NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 115
Za měsíc: 27266


Návštěv dnes: 20760040302105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017