Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
UNIT architekti


Zahájení stavby
2010

Dokončení stavby
2011Rodinný dům ve Vonoklasech
V Modříni 189, Vonoklasy, Česká republika | mapa


Projekt je soudobou interpretací a zároveň propojením představy stavebníka o svém bydlení a místa samotného. Je ztělesněním touhy po ekologickém bydlení, po domě v přírodě nedaleko Prahy, po propojení bydlení v domě a v zahradě, po nalezení domova pro tři různé generace.

Pozemek se nachází v CHKO Český kras, v příjemné a klidné lokalitě s inspirujícím výhledem do krajiny. Má obdélníkový tvar o rozměrech cca 68x30 m. Svou severní hranou přiléhá k lesu, ostatní hrany přiléhají k sousedním oploceným pozemkům. Pozemek má charakter uzavřené zahrady, volně se svažuje od lesa směrem k jihu. Vede k němu samostatná příjezdová cesta s několika staršími ovocnými stromy a keři, doplněná do plynulé aleje ovocných stromů.

Koncepce domu reaguje na tvar, orientaci a charakter tohoto pozemku způsobem, který umožnil propojit dům se strukturovanou zahradou, rozdělenou na část obytnou (s přírodním jezírkem ke koupání) a na část kontemplativní (s užitkovou zahradou, dřevníkem, ohništěm, kvetoucí loukou, to vše ve vazbě na les, který kulisu klidu završuje). Obě části zahrady jsou propojeny vnější obytnou terasou, završenou betonovou zdí, která je pomyslným zakončením domu. Různorodost rostlin, stromů, použitých materiálů, zde vytváří prostor pro různá venkovní posezení – pro vytvoření místa. Každý kout zahrady má nějaké téma, nějaký příběh.

Vznikají „obytné místnosti pod širým nebem“ různého charakteru, atmosféry, velikosti i využití. Zahrada v sobě zahrnuje přechod mezi kulturní krajinou s přírodními prvky a obydlím samotným.

Základní hmota domu je navržena jako jednopodlažní s podkrovím se sedlovou střechou, která je v zadní části protknuta přízemní hmotou obývacího pokoje s plochou zelenou pěstěnou střechou. Tato část domu, orientovaná ve směru sever jih, vytváří základní předěl mezi severní a jižní částí zahrady. Hlavní hmota domu, orientovaná ve směru východ západ vytváří spolu s budovou carportu s dílnou předěl mezi pobytovou zahradou a přístupovou cestou do domu.

Základnímu dělení hmot domu odpovídá dispoziční členění na denní a noční zónu. Přízemní části rodinného domu dominuje obývací pokoj s kuchyní dělený na jídelní a obývací část, na kterou navazuje prosklený prostor s akváriem a zázemím. Ten je podle potřeb rodiny využíván jako dětský koutek, zimní zahrada nebo jako meditační místnost. Celý obytný prostor je volně propojen s krytou venkovní terasou navazující na obytnou zahradu s koupacím jezírkem. Další krytá terasa s vazbou na obytnou zahradu se nachází v pomyslném středu domu a slouží jako krytý vchod do domu a do naproti umístěné samostatné jednotky určené pro bydlení např. prarodičů nebo pro návštěvy. Terasa je navržena jako volně členěná s otočnou nebo posuvnou stěnou, ve vazbě na jídelní část domu slouží jako venkovní jídelní sezení. Vstupní část domu tvoří zádveří s prostornou šatnou a skladem, na které navazuje vnitřní hala se schodištěm, propojující obytné místnosti domu se severní krytou terasou s krbem. Součástí přízemí je i samostatné WC s předsíňkou pro pračku a technická místnost. Samostatná garsonka je navržena s vlastní vstupní částí a šatnou, koupelnou s WC, a pokojem s krytou venkovní terasou.

Horní patro domu, přístupné dřevěným schodištěm z haly, je rozděleno na dvě části - pro rodiče a pro děti, se společnou koupelnou. Dětská část je navržena jako volně propojované místnosti tří samostatných pokojů s šatnou a s možností využití „hambalku“ pro spaní. Posuvné stěny umožňují dělit nebo otevírat celý prostor dle potřeby. Ložnice rodičů je přístupná obdobným způsobem přes prostornou šatnu. Má vlastní, posuvnou stěnou, oddělitelnou koupelnu s komponovaným výhledem směrem k lesu. Otevřený interiér střechy ložnice je doplněn malou knihovnou v prostoru na hambalku, jež dává principu obývání pod sedlovou střechou přidanou hodnotu. Tento princip doplňuje i střední část hambalku nad koupelnou a šatnou, která slouží jako klasická půda.

Konstrukčně je dům proveden jako dřevostavba. Tomu odpovídá volba materiálů včetně použití dřevěné fasády. Hlavní hmota domu pak využívá tradiční techniky opláštění kamenem, a to jak fasády, tak i střechy. Vrstvení jednotlivých materiálů obvodových stěn je umocněno umístěním vrstvy ocelových táhel a tyčí, sloužících jako podpůrný systém pro růst popínavých rostlin. Dům se tak i po výtvarné stránce včleňuje do zahrady. Zároveň je tímto způsobem podpořena environmentální podstata domu. Dochází k posílení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí, které jsou navrženy v „nízko-energetickém“ standardu, a dochází i ke zlepšení celkového mikroklimatu domu.

Nosný systém domu je fošnovou konstrukcí, s nosnými obvodovými stěnami a středními nosnými příčkami, s místním doplněním ocelovými nosníky. Hlavním konstrukčním prvkem stěnových dílců je skelet z dřevěných hranolů 140/40 mm. Dílec je opláštěn dřevitými deskami, jádro je vyplněno konopnou tepelnou izolací. Vnitřní povrch stěny je proveden z obkladu ze sádrovláknitých desek Fermacell. V mezeře distančního roštu jsou vedeny vnitřní instalace. Vnější plášť je tvořen kamenným obkladem kotveným na dřevěné desky. Celá skladba obvodové stěny je navržena jako difúzně otevřená.

Sedlová střecha má krytinu z břidlicových šablon o sklonu 45° s okapními žlaby po obvodu. Konstrukce krovu je tesařská s pozednicemi. Vodorovné síly jsou zachycovány plnými vazbami hambalku doplněnými ocelovými táhly. Plochá střecha u přízemní části domu je navržena jako zelená, s jednoduchým vegetačním souvrstvím. Odvodnění střech je řešeno podokapním titan-zinkovým žlabem na okapních stranách.

Přízemní část domu s plochou střechou je navržena s obkladem z dodatečně neupravovaných prken z modřínu. Vícepatrová hmota domu je z vnější strany opatřena kamenným obkladem ze štípaného pískovce. Vnitřní dveře jsou hladké dýhované, kování koule s integrovanými zámky. Zárubně jsou tesařské z masivu s olemováním. Střešní okna jsou dřevěná, ostatní okna (posuvná, otevíratelná i pevná) jsou navržena jako hliníková.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: archiv architektonického atelieru
NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 212
Za měsíc: 27363


Návštěv dnes: 20096997512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017