Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
Projektil architekti


Plocha pozemku
11740 m2

Zastavěná plocha
4740 m2

Obestavěný prostor
168187 m3

Dokončení projektu
2006

Zahájení stavby
2007

Dokončení stavby
2009Národní technická knihovna
Technická 6, Praha, Česká republika | mapa


Novostavba budovy Národní technické knihovny v areálu pražských vysokých škol technických je navržena na půdorysu oválného čtverce o rozměrech cca 75x75m. Objekt má šest nadzemních a tři podzemní podlaží. Kromě originálního tvaru je významným prvkem architektonického působení stavby její obvodový plášť. Dvouvrstvá konstrukce skleněného pláště s vnější obíhající vrstvou z poloprůhledných průsvitných pásů dodává stavbě jedinečný monumentální a zároveň snový výraz.

Urbanistický koncept
Vysokoškolský kampus technických škol, jehož je knihovna součástí, je komponován na základě urbanistické koncepce Antonína Engela z 20. let 20. století. Výstavba však probíhala a probíhá postupně. Proto je zde sledovatelný různorodý koncepční přístup k využití stavebních parcel (původní Engelův – VŠCHT, rektorát, Čermákova Fakulta strojní a elektrotechnická, Paroubkova FA a FSt, Dudkova menza apod.). Každá budova má svůj orientovaný vstup v souvislosti s vazbou na původní Engelův zastavovací plán. Stavební parcela knihovny se nachází přímo v ohnisku střetu téměř všech výše uvedených budov u ulice Technické.

Architektonické řešení
Navržený objem budovy NTK je reakcí na místo, kde je navrhován, a typologii, kterou v sobě skrývá. Zvolení uzavřené formy s konvexními tvary je pro autory výraz soustředění a pevného bodu. Tvar hranolu na půdorysu sférického čtverce je pro budovu knihovny zvolen pro jeho charakter osově orientované centrály. Do budovy se vstupuje čtyřmi vstupy – není defi nován hlavní vstup, i když se dá předpokládat, že vstup z hlavní ulice Technické bude nejpoužívanější. Fasáda knihovny je neprodyšně, i když průhledně až průsvitně uzavřena obíhajícím skleněným pláštěm. V přízemním pásu je plášť průhledný, aby dal bez překážky nahlédnout do veřejné vstupní haly knihovny, přesněji řečeno aby nevytvářel pocit bariéry a odtažitosti. Vnitřní hala v přízemí objektu, řešená velkoryse díky velkému konstrukčnímu rozponu, je svébytným prostorem s vlastní kvalitou, který povyšuje i okolní přidružené funkce, je setkávacím náměstím uvnitř, ale ještě před knihovnou. Volný pohyb parterem – pasáží uvnitř domu – je doplňován i parterovou úpravou blízkého okolí knihovny.

Dispoziční řešení
Koncepce vnitřních dispozic objektu navazuje na urbanistické řešení knihovny. Čtyřmi vstupy ve formě nik vstupujeme nejen do hlavního prostoru parteru – vstupní haly. 1. NP a 2. NP má veřejný charakter s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, pobočka městské knihovny, noční studovna) a je prostorem volné komunikace a setkávání návštěvníků areálu vysokých škol a knihovny. Vlastní provoz knihovny začíná na úrovni 2. NP. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny především volné výběry fondů, studovny, učebny a administrativní zázemí knihovny. V podzemí je střed vyhrazen zázemí knihovny (sklady knih, technologie) a obvod podzemnímu parkovišti.

Konstrukce
Nosný systém budovy tvoří železobetonový monolitický skelet převážně s deskami působícími ve dvou směrech. Primární osový systém nadzemních podlaží je 15x15 m. Ten je v suterénních prostorách zahuštěn rastrem sloupů v osnovách 7,5x7,5 m. Systém sloupů je doplněn stěnami komunikačních a instalačních jader. Stropní konstrukce nadzemních podlaží jsou navržené jako dodatečně předpínané, stropní konstrukce podzemních podlaží jsou nepředpínané, s výjimkou průvlaku v oblasti zásobovacího dvora. Stropní desky jsou dodatečně předpjaté lanovým předpínacím systémem se soudržností. Vnější plášť tvoří zakřivená plocha ze svisle osazených skleněných profilů průřezu U. Jedná se o standardizované lité kalené profi lované tvarovky z čirého skla. Profily mají mezi sebou mezeru cca 60 mm.Objekt je založen na monolitické základové desce.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: Andrea Lhotáková, archiv architektonického atelieru
NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 228
Za měsíc: 27379


Návštěv dnes: 2076583


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017