Průvodce moderní architekturou - Česká Republika
Praha - 2000-2009

Secese -  Kubismus -  Funkcionalismus -  1900-1949 -  1950-1999 -  2000-2009 -  2010-dnes 


Zobrazuji 1 - 37 z 37 nalezených záznamů


ECM - interiér
Praha, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Interiér kanceláří vedení společnosti. Hlavní myšlenkou prostorového řešení interiéru ředitelského patra ECM je docílit vzdušný otevřený prostor s využitím průhledů na okolní panorama Prahy. Panoramata se tak stávají součástí interiéru, jako jakési vzácné obrazy. Tuto ideu se architekti snaží podpořit také užitím moderních „lehkých“ materiálů, jako jsou sklo, lesklé barevné epoxydované stěrky podlah doplněné o střídmé použití vzácných dřevin k obkladu některých prvků interiéru....
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Roztoky
Sedláčkova 444, Roztoky, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Rekonstrukce a rozšíření samostatně stojícího rodinného domu v klidné části města. Z původního domu byly zachovány pouze nosné konstrukce, původní otvory ve fasádě byly zazděny a nahrazeny novými, původní objem byl na jednu stranu domu rozšířen a zvýšen o jedno podlaží. Hlavním motivem návrhu se stala prosklená jižní fasáda, propojující dům se zahradou....
více (www.archindex.cz ...)

Sacre Coeur
Švédská, Praha 5, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Novostavba bytového domu ve velmi exponované poloze na koncové rohové parcele ve svahu s převýšením přibližně 15m. Stavba zahrnuje 103 bytů velikostí od 1+kk až do 5+kk a společné podzemní garáže....
více (www.archindex.cz ...)

Obytná skupina Červený vrch
Evropská, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2000
    Celý obytný komplex je navržen v bezprostřední blízkosti terénní hrany nad Šáreckým údolím. Skupina je tvořena třemi strukturami objektů vytvářejícími společně trojúhelníkový vnitřní prostor s parkem. Jednotlivé struktury svým měřítkem a formou reagují jednak na blízké sídliště z panelových domů a jednak na přírodní prostředí, do něhož jsou nově navrhované objekty zasazeny. ...
více (www.archindex.cz ...)

Běžecká
Běžecká, Praha 6, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2005
    Novostavba obytného domu s kancelářemi na pásu volného pozemku mezi téninkovým okruhem Rošického stadionu a Běžeckou ulicí. Horizontální hmota se západovýchodní orientací je rozdělena únikovými schodišti na tři části. V ulici je ležatost domu podtržena lodžiemi, balkony a terasami s převýšenými okny, které navozují, stejně jako komunikační pavlače obrácené na stadion, pocit pohybu po jeho tribuně....
více (www.archindex.cz ...)

Pod Děvínem
Pod Děvínem 3209/22, Praha 5, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2005
    Novostavba rodinného domu s dvěma byty. Pro co největší využití stísněného prostoru kopíruje dům lichoběžníkový tvar pozemku. K jihu se otevírá velkoryse prosklenou fasádou s lamelovým slunolamem, který je možné úplně uzavřít nebo naopak nechat celou stěnu průhlednou a dát nahlédnout do vnitřního království. Z ulice je čitelná fasáda s úzkým oknem z kuchyně, prosklený vstupní prostor a garáž. Severní a východní fasáda jsou přisazeny k hranici pozemku....
více (www.archindex.cz ...)

Botanica
Pekařská, Praha 13, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2004
    Skupina dvaceti rodinných řadových domů nedaleko stanice metra Nové Butovice. Celé řešené území má lichoběžníkový tvar s podélnou osou zhruba orientovanou ve směru východ západ. Pozemky jsou rozděleny do dvou řad, přičemž horní i dolní řadu tvoří deset domů. Domy v horní řadě se jak dispozičním, tak i objemovým řešením odlišují od domů v řadě dolní. Architektonické řešení je postaveno na kontrastu vystupujících a ustupujících objemů jednotlivých dvou základních částí každého z domů....
více (www.archindex.cz ...)

K Zahrádkám
K Zahrádkám, Praha, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2004
    Novostavba rodinného domu. Čistá forma kvádrů nepravidelně vybraná velkoryse prosklenými rohovými okny, režné zdivo, pevné prosklení na vnější úrovni fasády v kombinaci s lesklými černými klapkami jsou podstatné prvky této realizace. Vnitřní struktura domu je definována centrálním schodištěm, kolem kterého jsou umístěné obytné místnosti. V přízemí se nachází zádveří, koupelna, obývací pokoj, kuchyně, pracovna , prádelna. V patře jsou umístěny 4 ložnice, šatna, koupelna....
více (www.archindex.cz ...)

E-gate
Evropská 2690/17, Praha 6, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Novostavba administrativního centra s obchody v parteru. Budova s nosnou konstrukcí ze železobetonového skeletu s modulem 7,5 x 7,5 m, kerý je v úrovni 3.-5. NP po obvodu rozšířen plechobetonovými stropy nesenými soustavou třípatrových ocelových příhradových nosníků, které vytvářejí i desetimetrovou konzolu rizalitu směrem k Evropské ulici. Objekt má jasně rastrovanou transparentní fasádu, v níž se zrcadlící okolí stavby....
více (www.archindex.cz ...)

RD Domesi - Klánovice
Podlibská 1002, Praha-Klánovice, CZ,
mapa

Architekt: Prodesi | Domesi, Václav Zahradníček,
Dokončení stavby: 2009
    Atypická nízkoenergetická vila zvenku na první pohled zaujme poměrně masivním prvkem patra, které svými přesahy přirozeně stíní subtilní prosklené přízemí. To je velkými okny maximálně otevřeno na jihozápadní stranu do zahrady. Ze severovýchodní strany je dům naopak uzavřenější. V interiéru je výrazným prvkem otevřená galerie v prostoru nad jídelnou, který zasahuje z přízemí až do prvního poschodí. ...
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum Objekt B
Vyskočilova 1422/1a, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2000
    Administrativní budova s prosklenou předsazenou protihlukovou jižní fasádou kontrastující s hmotnějšími ostatními fasádami bodovy. Elementární rastry jednotlivých fasád jsou skutečným přepisem obrazu vnitřního života a atmosféry domu. Se sebevědomými logy velkých firem, sídlících v objektu, se na fasádách od začátku počítalo; spolupracují s domem....
více (www.archindex.cz ...)

BBC – Residence a office park
Želetavská, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2002
    Dům je navržen jako tři jednotlivé hmoty na společné přízemní podnoži. Ta vystihuje jak určité provozní souvislosti tří základních hmot, tak hlavně společný podzemní parking v plném rozsahu zastavovací stopy. Ze tří elementámích hranolů je jeden dům bytový a dva kancelářské. Velký formát jižní fasády je u administrativních objektů vytvořen ze skleněné žaluzie - slunolamu, u bytového objektu z posuvných akrylátových panelů, kterými lze lodžie změnit na zimní zahrady....
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - objekt Alpha
Vyskočilova, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2003
    Budova má tři podzemní a osm nadzemních podlaží, v nejvyšším z nich je situována terasa a střešní zahrada. Krátká stupňovitě posunovaná severní fasáda tvořící portál i krytí vstupu má celoprosklený plášť, další dvě fasády s horizontálními okny jsou jednoduše obloženy v podstatě klempířským způsobem šablonami z titanzinkového plechu se záměrně ne zcela přesným povrchem....
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - administrativní budova E
U Pomníku, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Administrativní budova „E“ je posledním článkem zástavby, která dokončuje severní část BB Centra. Objekt E tak uzavírá směrem k centru města plánovaný ochranný štít před negativními vlivy dopravy pro bytovou zástavbu v dalším plánu. Pozice domu v první linii vůči velmi kapacitní dopravní tepně ale zároveň vyvolává i nutnost eliminovat odraz hluku z dopravy od jeho pláště na obytné domy na protější straně komunikace. Konkrétní řešení tohoto problému se stalo podstatným architektonickým ...
více (www.archindex.cz ...)

Komunitní centrum
Za Brumlovkou, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Při hledání architektonické formy stáli architekti před úkolem aby jednoduchá a neokázalá stavba centra působila přiměřeně v sousedství budov zcela jiného měřítka. I do té doby v areálu nejmenší budova wellnes klubu Brumlovka je stavbou mnohem větší. Jako prostředek pro vyrovnání se s měřítkem okolních staveb architekti nalezli velkorysý formát jediného „okna“ do pronaos, krytého prostoru před vstupem. Jeho proporce jsou přímo odvozeny z elementárního hranolu celého objektu, také hori...
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - objekt Beta
Vyskočilova 4, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2005
    Administrativní budova Beta byla navržena do nově vznikajícího prostředí domů jí typologicky podobných. Není bezprostředně tečovaná dálnicí jako některé okolní budovy, nenavazuje na stávající domy na protější straně ulice a nemusí se ani vyrovnávat s protikladnými vlivy okolního prostředí. Může být prostou univerzální krabicí nabízející pronajímatelé kancelářské plochy, podobné plochám bývalých továren, jež jsou jako pracovní příležitost postupně administrativními budovami nahrazovány....
více (www.archindex.cz ...)

Rezidence Musílkova
Musílkova 488, Praha 5, CZ,
mapa

Architekt: MS architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Konverze staré vícepodlažní továrny v klidné rezidenční lokalitě vedla ke vzniku bytového domu s bohatou škálou různých bytů převážně loftového typu. Architektura je založená na dialogu a kontrastu dvou charakterů- původního železobetonového vyzdívaného skeletu a odlehčené, výrazněji prosklené dostavby horních podlaží, které nabízejí krásné výhledy na město i na množství vzrostlé zeleně v okolí.

Bytový dům Balbínova
Balbínova 223/5, Praha 2, CZ,
mapa

Architekt: MS architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Typické městské zadání – rekonstrukce a dostavba činžovního domu. Pár kroků od rušné komunikace klidný a pohodový vnitroblok, prostorově zajímavější než fádní ulice. Moderní uvolněné dispozice bytů, mezonety, půdní byty, parkování pod zelení, maximální využití prostoru. Díky svažitému terénu Vinohrad je z horních bytů nádherná vyhlídka. Dole pod vámi zlaté střechy Národního Muzea a za nimi Petřín a Hradčany. Všechny byty se prodaly dlouho před dokončením stavby.

Centrum volného času Nová Brumlovka
Vyskočilova 1100/2, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2007
    Centrum Nová Brumlovka je postaveno uprostřed administrativních budov BB Centra, na místě původní sportovní haly ze 70.let, která dožívala už pro převážně nesportovní aktivity. V nové budově welnes centra jsou ve dvou podlažích věnovaných sportu 3 univerzální sály pro různá cvičení a kurzy., fitness, 25m plavecký bazén se saunami a masážemi. Pultová střecha ve velmi mírném sklonu ukrývá před pohledy z vyšších administrativních budov zapuštěnou pobytovou terasu, navazující na aqua zónu ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům v Kunraticích
Na Lhotech, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Hlavní hodnota pozemku , která ovlivnila koncept dvooupodlažního , částečně podsklepeného domu je bezprostřední návaznost na Kunratický les . Směrem k lesu jsou otevřeny hlavní obytné prostory , průhledová osa procházející celým přízemím domu i vertikální otevřený prostor přes dvě podlaží. Jeho rozsah byl navržen poměrně malý vzhledem k celkové přiměřenosti, část prosklení v tomto místě totiž přechází i do střechy. Postačuje ale k tomu, aby vybraný výsek celé délky zahrady, lesa i oblo...
více (www.archindex.cz ...)

Administrativní budova na Vítězné pláni
Na Vítězné pláni, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Při navrhování tohoto domu jsme si uvědomovali jedinečnost místa v pražském reliéfu a prostorových vztazích. Terénní hrana začínající v místě stavby končí až Vyšehradem a vytváří panorama pro přes údolí ležící Vinohrady. Nehledě na robustnost Nuselského mostu a staveb v jeho blízkosti na této hraně jsme se snažili o navázání na jemnost dominant Karlova a Vyšehradu, tedy na akcenty které se svým měřítkem nevyčleňují z městského prostředí, ale jsou jeho přirozenou součástí. V těsném sous...
více (www.archindex.cz ...)

BB Centrum - objekt Gamma
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, CZ,
mapa

Architekt: Aulík Fišer architekti,
Dokončení stavby: 2006
    Administrativní budova Gamma je součástí II. etapy BB Centra - etapy Jih, která je charakteristická většími plochami zeleně, vyššími ohledy na životní prostředí v širším okolí. Urbanistické i technické řešení nových objektů je voleno tak, aby nezatěžovalo ani vzdálenější zóny bydlení, kde je největším problémem především odraz hluku z magistrály. Objekt Gamma je největším z dosud stojících objektů BB Centra. Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Velikosti odpovídá i určitá slož...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům U Ladronky
U Ladronky 11, Praha, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2001
    Novostavba rodinného domu s plochou střechou. Dominantou jinak téměř puristicky řešeného exteriéru je elegantní římsa, výrazně předsazená na všech stranách před fasády domu obložené horizontálně členěným dřevěným obkladem. Horizontální kompozici fasád vhodně doplňuje jednoduchý, přes roh běžící balkon. ...
více (www.adr.cz/cz/realiza...)

Administrativní centrum Construct
Za Mototechnou 2, Praha, CZ,
mapa

Architekt: J.R.A,
Dokončení stavby: 2007
    Dům vznikl na trojúhelníkovém pozemku na rozhraní průmyslové zástavby, nových vyrůstajících administrativních budov a rodinných domů v Praze Stodůlkách. Na trojúhelníkovou parcelu autoři navrhli dvě na sebe navazující hmoty. Hmoty se od sebe liší tvarově, materiálově a funkčně. První hmota kostky s ustoupeným horním patrem je určena pro administrativu a byty firmy, druhá navazující nižší podélná hmota montážní haly kopíruje trojúhelníkový půdorys parcely v rohu se zaoblením. Tato část...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Bohdalec
Pod Sychrovem I 999/49, Praha 10, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2004
    Novostavba rodinného domu je postavena na místě původního, odstraněného domu. Návrh vychází z jednoduchých hmot a prostorů, které jsou funkčně propojeny. Parcela se svažuje od ulice směrem do zahrady. První nadzemní podlaží je na zahradní straně vykonzolováno a kryje tak vstup do spodního podlaží. Předsazená část je obložena tropickým dřevem a je bohatě prosklena. Základní hmota domu má fasády z šedé omítky....
více (www.stavbaweb.cz/Rodi...)

Obytný soubor Na Krutci
Na Krutci, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Kuba & Pilař,
Dokončení stavby: 2001
    Pozemek leží na hranici městské zástavby a volné přírody. Jižní část území pevnou pravoúhlou strukturou navazuje na uliční řád sousední vilové čtvrti. V tomto prostoru jsou umístěny bytové a řadové domy. Rozmístění 13 rodinných domů v severovýchodní části lokality je podřízeno plasticitě terénu, zeleň se stává integrální součástí prostoru....
více (www.archindex.cz ...)

Betonový dům
Praha, Praha, CZ,
Architekt: Fránek Architects,
Dokončení stavby: 2005
    Stavba rodinného domu je provedena z pohledového železobetonu s částečně přizděnou příčkou zevnitř, s tepelnou izolací do sendviče. Betonové zdi byly lity na celou výšku naráz. Střecha je z dřevěných hranolů, krytá PVC fólií. Výplně otvorů jsou hliníkové. Dům má jednoduchý tvar, střechu tvoří dvě šikmé plochy s denním světlem uprostřed hluboké dispozice. Jižní strana má přetaženou střechu do konzoly tak, aby stínila jižnímu světlu....
více (www.archindex.cz ...)

Polyfunkční dům EUCON
Štítného 202/35, Praha 3, CZ,
mapa

Architekt: Fránek Architects,
Dokončení stavby: 2005
    Tématem domu je jeho schránka tvořená minimálními prostředky s důrazem na detaily. Mat a odlesky jednotlivých ploch domu měnící se při průchodu světla úzkými ulicemi připoutávají pozornost kolemjdoucích. Regulační předpis si vyžádal členění objektu dle velikosti původních parcel. V dispozici domu jsou malé pavlačové byty spodních pater doplněny velkými byty s átrii v nejvyšších patrech. Strohá forma uličních průčelí kontrastuje s tvarově bohatším členěním domu uvnitř dvora, kde fasády ...
více (www.archindex.cz ...)

Obytný areál Sympatia
Pod Vodárenskou věží, Praha 8, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2004
    Novostavba 38 rodinných domů. Deset domů je řadových uspořádaných do dvou skupin, ostatní objekty jsou dvojdomy. Řadové domy jsou navrženy jako jednoduché kvádry s vystupujícími garážemi na straně uliční a s pergolami a terasami na straně zahradní. Dvojdomy jsou jednoduché kvádry s plochou střechou doplněné jednopatrovou předsunutou hmotou garáží. Domy lze v budoucnu rozšířit o střešní nástavby....
více (www.adr.cz/cz/realiza...)

Obytný soubor "Na Lhotách"
Na Lhotech, Kunratice, Praha 11, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2008
    Obytný soubor napojený citlivě na stávající okolní zástavbu bytovými domy. U příjezdové komunikace jsou nejdříve třípatrové domy bytové, poté dvojdomy dvoupatrové a nakonec solitéry. U jednotlivých typů domů je zvolen různý přístup k jejich členitosti a volbě materiáů, celkově je však zachován jednotý architektonický výraz a řád, čímž je zajištěno, že jednotlivé nové ulice mají svůj osobitý charakter, avšak společně vytvářejí jednotný celek....
více (www.adr.cz/cz/realiza...)

Golf klub Hostivař
Hornoměcholupská 565, Praha 15, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2007
    Areál golfového klubu se skládá z několika objektů. Fasády hlavní budovy mají obklad z cembonitových desek v pravidelném členění v kombinaci s prosklenými plochami. Na jižní straně budovy jsou terasy zastíněné membránovými stříškami. Pro halu s odpalištěmi byl zvolen obklad z přírodních prken poskládaných ve třech vrstvách různými směry....
více (www.asb-portal.cz/arc...)

Rodinný dům "Nad Tejnkou"
Nad Tejnkou, Praha 6, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2007
    Novostavba rodinného domu na svažité rohové parcele. Dům má půdorys ve tvaru písmene L. V přízemí domu je obytná část se sociálním zařízením a herna s pracovnou. V patře se pak nacházejí ložnice a dvě koupelny. Fasády jsou řešeny jako kombinace obkladů z překližky a z cembonitových desek. Zdivo je z keramických tvárnic, stropy jsou z monilitického železobetonu....
více (www.stavbaweb.cz/Stav...)

Obytná kolonie "Pod Kozincem"
Sudkova, Praha 15, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2003
    Obytný areál je navržen jako svébytný urbanistický a architektonický celek, který vhodně doplňuje stávající okolní zástavbu. Celek je tvořen 58 rodinnými domy, objektem pro squash, administrativní budovou a klubovým objektem. Kombinací solitérů s dvojdomy a řadovými domy vzniká pestrá urbanistická struktura. Citlivě je provedeno i napojení na přilehlý lesopark....
více (www.adr.cz/cz/realiza...)

Národní technická knihovna
Technická 6, Praha, CZ,
mapa

Architekt: Projektil architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Novostavba budovy Národní technické knihovny v areálu pražských vysokých škol technických je navržena na půdorysu oválného čtverce o rozměrech cca 75x75m. Objekt má šest nadzemních a tři podzemní podlaží. Kromě originálního tvaru je významným prvkem architektonického působení stavby její obvodový plášť. Dvouvrstvá konstrukce skleněného pláště s vnější obíhající vrstvou z poloprůhledných průsvitných pásů dodává stavbě jedinečný monumentální a zároveň snový výraz. ...
více (www.archindex.cz ...)

Veslařský klub Slavia Praha
Hořejší Nábřeží 5, Praha 5, CZ,
mapa

Architekt: ADR,
Dokončení stavby: 2000
    Novostavba administrativního objektu ve sportovním areálu veslařského klubu. Pozemek a tím i objekt mají úzký, protáhlý tvar lemovaný z jedné strany řekou Vltavou a z druhé nábřežní komunikací. Okna místností jsou orientována k řece, zázemí pak směrem ke komunikaci. Stavba je kombinací betonu, oceli a prosklených fasád. Součástí projektu bylo také řešení interiéru a venkovních úprav....
více (www.adr.cz/cz/realiza...)

Vila LB
Strmá, Dobřichovice, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2004
    Rekonstrukce a dostavba rodinné vily. Hlavní navržené úpravy objektu se týkají vnitřních dispozic a doplnění skleněné přístavby na terase ve druhém nadzemním podlaží. Novým prostorovým konceptem přízemí je volně plynoucí dispozice obytné části s pracovnou, jídelnou, kuchyní a knihovnou. Do stávajících půlkruhových přístaveb vkládají autoři přestavby kruhové objekty knihovny a kuchyně se sníženou podlahou. V centrální části je umístěno přímé otevřené schodiště, které tvoří novou komu...
více (www.archindex.cz ...)

Strahov Monastery Hotel
Strahovské nádvoří, Praha 1, CZ,
mapa

Architekt: 4A architekti,
Dokončení stavby: 2006
    Rekonstrukce národní kulturní památky. Historická budova byla vystavěna jako součást areálu premonstrátského kláštera pravděpodobně na počátku 17. století, ale její vnější vzhled pochází z výrazné přestavby 3. čtvrtiny 18. století. Na Dietzlerově historickém obrazu z 18. století zobrazujícím poměrně přesný pohled na Strahov od jihovýchodu, je budova zachycena již v dnešním rozsahu, jako patrová stavba opatřená sedlovou střechou s trojúhelným štítem na straně. Stavba je na tomto poh...
více (www.archindex.cz ...)

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 558
Za měsíc: 27709


Návštěv dnes: 2076911


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017