Průvodce moderní architekturou - zahraničí

Architekt
PHA
B. Hovorka; Š. Moravčík; M. Paulíny

Zahájení stavby
2009

Dokončení stavby
2011Centrála Phoenix Zeppelin
Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica, | mapa


Hybridný, administratívno-skladovo-dielenský objekt firmy Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici je jej slovenskou centrálou a výkonnou lokálnou pobočkou. Užívateľ stavby sa zaoberá predajom, servisom a požičiavaním stavebných strojov a zariadení. Medzi administratívnou a dielenskou časťou objektu, obsahujúcou dva veľké opravárenské boxy, sú v účelnom dispozičnom usporiadaní všetky skladové a technické priestory prevádzky.

Základnými východiskami návrhu konceptu stavby bola prítomnosť frekventovanej rýchlostnej komunikácie v dotyku s lokalitou výstavby a potreba užívateľa prezentovať v exteriéri predmet svojho podnikania, stavebné stroje. Rušivé pôsobenie rýchlostnej komunikácie potlačili architekti čiastočne uzatvorenou koncepciou administratívnej časti, ktorá sa nachádza v dvoch dvoj a troj podlažných blokoch okolo átria na severnej strane objektu. Koncepcia átria výrazne eliminuje rušivý vplyv rýchlostnej cesty, pričom jeho severná orientácia blokuje nízke ranné a večerné slnko. Jednotlivé krídla stavby okolo átria si navzájom tienia, čo zabraňuje nežiaducemu oslneniu pracovných plôch. Átrium vytvára nástup do budovy a opticky vnáša do jej interiéru prírodné prvky - zeleň, dážď, či sneh. Koncepcia átria umožnila zároveň vytvoriť pomerne uzavreté vonkajšie fasády, západnú a východnú. Uzavretosť fasád, obsahujúcich prevažne úzke štrbinové okná je podporená použitím metalického obkladu na báze membrán z perforovaného hliníkového plechu – ťahokovu, ktoré sú v miestach významného tvarovania hmoty doplnené o plochy kompaktných dosiek sýtej žltej farby. Ťahokov fasády opticky zjednocuje, robí stavbu s viacerými integrovanými prevádzkami kompaktnou, funguje ako tieniaci systém okien ktoré prekrýva a slúži aj ako celistvé pozadie pre prezentáciu farebne a tvarovo výrazných stavebných strojov. Za pekného počasia ťahokov na viac zaujímavo odráža slnečné lúče a povrchy budovy žiaria dúhovými moaré, meniacimi sa s pohybom pozorovateľa. Exteriérové požiarne schodisko na západnej fasáde dotvára kompozíciu tejto fasády. V zmysle platných protipožiarnych predpisov umožnilo toto riešenie vytvoriť hlavné vnútorné schodisko otvorené, bez nutnosti budovať chránenú únikovú cestu s požiarnymi uzávermi. Kompozičným akcentom fasády východnej je panoramatické okno veľkej zasadacej miestnosti, otvárajúce výhľad východným smerom. Okno je rámom výhľadu na neďalekú pahorkatinu ponad rýchlostnú cestu. Južnú fasádu objektu tvorí v celom jej rozsahu veľký skladový regál. Je to explicitný firemný výklad užívateľa, dobre viditeľný v smere vjazdu do Banskej Bystrice.

Z hľadiska dispozície je ústredným spoločenským priestorom stavby átrium. Je začiatkom hlavnej komunikačnej osi stavby a vítaným miestom neformálnych kontaktov zamestnancov a návštevníkov firmy. Vnútri budovy prechádza átrium cez presklenú fasádu do haly s pracoviskami prvého kontaktu, ktorú na poschodiach formou galérií obklopujú otvorené kancelárske pracoviská administratívnych oddelení. Firma je takto prehľadne zoskupená okolo priestorov átria a haly, kde sa pohybujú jej klienti. Prechod medzi átriom a halou je pozvoľný, ich prelínaniu napomáhajú betónové lavičky s kvetináčmi a zeleňou ako aj betónová veľkoformátová dlažba, ktoré sa nachádzajú v exteriéri aj v interiéri stavby. Vnútorná hala pokračuje v interiéri prízemia chodbou, hlavnou komunikačnou trasou spájajúcou administratívnu časť objektu s jej ostatnými skladovými a servisnými prevádzkovými časťami. Demokratickým stredom stavby je jedáleň v úrovni poschodia. Nachádza sa v strede dispozície a prístup do nej majú v smere od servisu výrobní pracovníci a v smere od átria pracovníci administratívny. Dizajnu interiéru stavby dominuje okrem jeho priestorovej podstaty neutrálny, prevažne biely kancelársky nábytok. V ťažiskových polohách dispozície zameraných na kontakt s klientmi, v zasadacích miestnostiach, ako aj v prevádzke požičovne na prízemí sú interiéri doplnené o farebne výrazné plochy stien vytvorené na báze originálnej umeleckej veľkoplošnej maľby a reklamných veľkoplošných tapiet.

Budova Phoenix Zeppelin je masívnou stavbou, ktorej nosná konštrukčná podstata je odliata zo železobetónu a zateplená systémom na minerálnej báze. Zdrojom tepla a chladu pre vykurovanie a chladenie stavby sú dve tepelné čerpadlá systému vzduch voda. Vetranie interiérov je riadené, so spätným ziskom tepla pomocou rekuperácie. Celá budova je elektricky zálohovaná rotačnou UPS a dieselagregátom.

Architektonický návrh je spoločným dielom ateliérov Paulíny Hovorka architekti a Štefan Moravčík architektonický ateliér. Za stavbu získali architekti tri najvýznamnejšie slovenské odborné architektonické ocenenia - Cenu časopisu ARCH 2011, Cenu CE.ZA.AR 2011, ako aj Cenu Dušana Jurkoviča 2011, ktorá je slovenskou národnou cenou za architektúru.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: archiv architektonického atelieru

NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 532
Za měsíc: 27683


Návštěv dnes: 1685776


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017