Průvodce moderní architekturou - zahraničí
Holandsko - nejlepší stavby - všechny slohy

1900-1949 -  1950-1999 -  2000-2009 -  2010-dnes 


Zobrazuji 1 - 17 z 17 nalezených záznamů


Škola Piter Jelles Ynsicht
Prinsessenweg 4, Leeuwarden, NL,
mapa

Architekt: RAU,
Dokončení stavby: 2008
    Organická budova školy, symbolizující tvar lodního trupu, harmonicky korespondující se svým přírodním okolím a navržená podle požadavků udržitelného rozvoje, využívá řadu inovativních řešení. Budova je navržena v úzké spolupráci provozovatele školy a projektanta jako otevřený flexibilní organismus. Jak konstrukce, tak i dispozice a technické vybavení budovy, umožňují operativně se přizpůsobovat měnícím se požadavkům na výuku a užívání stavby. Není tak problém přizpůsobovat a měnit vel...
více (rau.eu/en/2009/11/pit...)

Holandský filmový institut
IJpromenade 1, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: Delugan - Meissl,
Dokončení stavby: 2012
    Na říčním nábřeží v centru města byla podle vítězného návrhu architektonické soutěže postavena novostavba objektu dynamických forem se čtyřmi kinosály a zázemím pro potřeby holandského filmového institutu. V horním patře se ve vykonzolované části nachází velký sál pro 315 divámů, v nižších patrech jsou pak 3 menší sály. Společným vnitřním prostorem je ústřední hala - aréna pro další společenské a kulturní aktivity s hledistěm a prosklenou stěnou s výhledem na nábřeží a na siluetu města...
více (www.archiweb.cz/build...)

De Frontier
Verlengde Meeuwerderweg, Groningen, NL,
mapa

Architekt: Thomas Müller, Ivan Reimann,
Dokončení stavby: 2010
    Obytný superblok zahrnující apartmány, mezonetové byty, řadové domy a kancelářské prostory. V souladu se záměrem urbanistického řešení nově budované městské části Europapark vytváří superblok záměrný kontrast oproti drobné obytné zástavbě sousedící na východní straně. Budova, se rozvíjí kolem vnitřního protáhlého dvora a její průčelí obložené světlými pálenými cihlami se lehce zalamuje podél ulic....
více (www.stavbaweb.cz/Clan...)

La Defence
W. Dreesweg 14, Almere, NL,
mapa

Architekt: UNStudio,
Dokončení stavby: 2004
    Kancelářský komplex La Defense sestává ze dvou částí obklopujících a vymezujících společně tři vnitřní nádvoří. Vnější fasáda komplexu střídmou stříbrnou barvou panelů obvodového pláště reflektuje velké urbanistické měřítko okolní stavby. Naprotitomu fasády orientované do vitřních nádvoří byly navrženy s ohledem k uživatelům přilehlých kancelářských prostor v daleko pestřejším provedení. ...
více (www.archindex.cz ...)

Arcam
Prins Henrikkade 600, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: René van Zuuk,
Dokončení stavby: 2003
    Nové sídlo ARCAM (Architektonické centrum města Amsterdam) je postaveno v atraktivní ale současně velmi komplikované poloze na malé parcele na nábřeží nedaleko centra města s výhledem na vodní hladinu. Arcam jako zadavatel kladl vysoké požadavky jak na kvalitu stavby, tak na její řešení - chtěl budovu s různými fasádami: do ulice spíše uzavřenou a otevřenou pak směrem k vodní hladině. Oslovenému mladému autorovi se po několika pracovních verzích podařilo najít vhodnou výslednou organic...
více (www.archindex.cz ...)

Animal Shelter
Ookmeerweg 271, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: Arons en Gelauff Architecten,
Dokončení stavby: 2006
    Na pozemku klínovitého tvaru na okraji města se dva amsterdamské zvířecí útulky sloučily do jedné stavby. Vznikl tak největší zvířecí útulek v Holandsku. Stavba pásovitého tvaru je stočená kolem kanálu lemujícího pozemek. Je zvolena dispozice s dlouhou obslužnou chodbu, na kterou se v pravém úhlu řadí psí kotce s oddělenými malými venkovními výběhy. Uvnitř útulku vznikly dva velké výběhy pro zvířata. ...
více (www.archindex.cz ...)

Radnice Nieuwegein
Schakelstede 62, Nieuwegein, NL,
mapa

Architekt: 3XN,
Dokončení stavby: 2011
    Novostavba budovy radnice s multifunkčními využitím také pro kulturní a komerční účely. Šest nadzemních podlaží se vějířovitě rozvíjí okolo vnitřního atria a umožňuje návštěvníkům vizuální kontakt s děním uvnitř celé budovy. Podlaží jsou navzájem propojena otevřeným, sochařsky ztvárněným, spirálovitým schodištěm, umístěným v centru dispozice....
více (www.archindex.cz ...)

The Red Apple
Wijnhaven 14, Rotterdam, NL,
mapa

Architekt: KCAP Architects,
Dokončení stavby: 2009
    Multifunkční komplex s byty, kancelářemi, obchody a restauracemi, působivě umístěný v exponované poloze ve špičce ostrůvku Wijnhaven, tvoří urbanistickou dominantu pozorovatelnou ze všech stran. Rozlehlá stavba se značně rúznorodou náplní je členěna do tří jasně definovaných hmot - podnože, hlavního bloku a věže. Prosklené fasády jsou výtvarně pojednány pomocí lineárních kovových profilů červené barvy, uspořádaných na hlavním bloku horizontálně, na podnoži a na věži pak vertikálně. ...
více (www.archindex.cz ...)

Admiran Entrance Building
Emmasingel 11, Eindhoven, NL,
mapa

Architekt: Massimiliano Fuksas,
Dokončení stavby: 2010
    Novostavba vstupního objektu rozsáhlého stávajícího nákupního komplexu je umístěná ve velmi exponované poloze, na malé parcele obklopené ze všech stran ulicemi s velmi různorodou zástavbou. Zřejmě proto autor vytvořil stavbu amorfních organických tvarů, skládající se z vnitřní železobetonové skeletové konstrukce opláštěné skleněnou, z části průhlednou membránou. Z větší vzdálenosti tvar budovy připomíná jakéhosi mořského kytovce vynořujícího se právě z vody....
více (www.archindex.cz ...)

Muziekgebouw
Piet Heinkade 1, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: 3XN,
Dokončení stavby: 2005
    Objekt Centra moderní hudby a jazzu v Amsterdamu, postavený podle vítězného návrhu mezinárodní architektonické soutěže uspořádané v roce 1997, je situován ve významné poloze na samém konci mola Oosterlijke Handelskade, nedaleko od samotného středu města. Transparentnost budovy a hra neustále se měnícího denního a v noci i umělého světla vědomě a působivě spoluvytvářejí architekturu objektu charakteristického prosklenými fasádami a nápadně vykonzolovanou plochou střechou. Objekt, poskyt...
více (www.3xn.dk/da/#/home/...)

Solid
IJburglaan 467, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: Baumschlager & Eberle,
Dokončení stavby: 2011
    Kancelářský blok v nové čtvrti Ijburg rozkládající se na sedmi umělých ostrovech. Svým vnějším vzhledem budova navazuje na klasický městský typ obchodního domu s kolonádou, fasádami s okny, balkony a kamennými obklady. V interiéru ovšem případní nájemníci mají možnost přizpůsobit si půdorys zcela dle svých potřeb. Všechny vnitřní příčky jsou odstranitelné a přemístitelné. Železobetonový skelet má ztužující schodišťové jádro. Výška místností je šest nebo čtyři metry a půdorysné uspoř...
více (www.archiweb.cz/build...)

Het Oosten Pavilion
Sarphatistraat 410, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: Steven Holl,
Dokončení stavby: 2000
    Stavba pronajímatelného pavilonu je přístavbou historické budovy bývalého skladiště zdravotnockého materiálu Singel Gracht na břehu kanálu De Single. Autor rekonstruoval celý areál a k němu přistavěl nový pavilón, při jehož utváření se volně inspiroval principem Mengerovy houby (prostorová mřížka utvářená jak v půdorysu, tak v řezu i v pohledech na principu odebírání plochy prostřednictvím zmenšující se fraktálové čtvercové výseče) a formou notového zápisu Mortona Feldmana (newyorský s...
více (stevenholl.com/projec...)

Library Delft University of Technology
Prometheusplein 1, Delft, NL,
mapa

Architekt: Mecanoo,
Dokončení stavby: 1997
    Budova centrální vědecké knihovny technické univerzity v Delftu se nachází přímo v sousedství významné stavby univerzitní auly od architektů van den Broeka a Bakela. Snaha nesoupeřit o pozornost s touto výraznou budovou přispěla k volbě návrhnout budovu ve tvaru zatravněné terénní vlny zvedající se na jedné straně z úrovně terénu a zakončené na druhé straně a po stranách budovy celostěnovými prosklenými plochami. Uprostřed budovu propichuje velká kuželovitá hmota studoven, která svým s...
více (www.galinsky.com/buil...)

Parkrand
Dr. H. Colijnstraat, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: MVRDV,
Dokončení stavby: 2007
    Monumentální obytný komplex na předměstí v sousedství parku Eendrachts, zahrnující celkem 223 bytů, 104 parkovacích míst a 560 m2 komerčních ploch, vzniknul na ploše uvolněné zbouráním starších činžovních domů. Komplex je vlastně prostorová struktura vytvořená z pěti věží postavených půdorysně na obvodu obdélníku 135m dlouhého a 30m širokého, které jsou na úrovni 11. a 12. podlaží pospojovány. Zatímco vnější plášť stavby směrem do ulice tvoří bohatě prosklené prefabrikované panely z tm...
více (www.miesarch.com/inde...)

Nesciobrug
Ouddiemerlaan, Amsterdam, NL,
mapa

Architekt: Wilkinson Eyre Architects,
Dokončení stavby: 2005
    Lávka pro pěší a pro cyklisty, s rozpětím 170 m nejdelší v Holandsku, se klene 10 m nad vodní hladinou Rijn Kanaal a zpřístupňuje nově zastavovaná obytná území na severu města. V obou působivě rozeklaných koncích lávky jsou umístěny ocelové nosné pilíře pomáhající pomocí ocelových lan vynášet zatížení mostovky, která je v půdorysu zakřivená do elegantního oblouku....
více (www.wilkinsoneyre.com...)

Alterra
Droevendaalsesteeg 3, Wageningen, NL,
mapa

Architekt: Günter Behnisch,
Dokončení stavby: 1998
    Stavba byla vybudována prostředky ekologické výstavby za základě návrhu vzešlého z architektonické soutěže jako pilotní evropský projekt institutu pro výzkum přírody. Samotná budova nemá hrát dominantní úlohu. Její otevřená hřebenovitá struktura však obklopuje příjemná vnitřní átria. Zasklená a zelení osázená atria pak hrají hlavní roli při vytvážení velmi příjemného vnitřního mikroklinatu celé budovy....
více (www.baunetz.de/archit...)

Bridges Hoofdvaart
Hoofdvaart Canal, Haarlemmermeer, NL,
mapa

Architekt: Santiago Calatrava,
Dokončení stavby: 2004
    Tři mosty přes vodní kanál Hoofdvaart jsou situovány blízko amsterdamského letiště Schiphol. Mosty jsou postaveny nedaleko od sebe. Nakloněné nosné ocelové pylony bílé barvy využité u všech tří mostů k podepření nosných lan přitahují v rovinaté krajině pozornnost již z velké dálky a hrou forem tenkých pylonů a jemných lan vyvolávají reminiscenci rozličných strunných hudebních nástrojů. ...
více (www.arcspace.com/arch...)

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 160
Za měsíc: 27311


Návštěv dnes: 20928777692105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017