Stavby


Vyhledat :
Okres:
Název obce:
Rok od:
Rok do:
Druh stavby:Zobrazuji 1 - 22 z 22 nalezených záznamů

Řadit dle:

Obytný dům
Lannova 62/39, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohumil Böhm,
Dokončení stavby: 1957
    Třípatrový obytný dům s prodejnou v přízemí je další z trojice staveb realizovaných autorem v prolukách po domech vybombardovaných při náletu spojenců v dubnu 1945. Hlavní průčelí, komponované symetricky, je pojednáno ještě ve stylu socialistického realismu, ovšem již s moderními prvky lodžií umístěnými uprostřed průčelí.

Obytný dům s lékárnou
Lannova 87/43, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohumil Böhm,
Dokončení stavby: 1957
    Bytový dům na rohové parcele má nároží akcentováno rizalitem se vstupem do provozovny lékárny v přízemí. Styl socialistického realismu je zde autorem přiznán, avšak se smyslem pro uměřenost a bez jakékoli zbytečné zdobnosti. Současně s domem byly postaveny čtyři navazující bytové domy od stejného autora ve Štítného ulici: Štítného 83/8, 84/6, 85/4, 86/2.

Zdravotní středisko
Rudé armády 614/9, Sezimovo Ústí, CZ,
mapa

Architekt: Antonín Vachulka,
Dokončení stavby: 1959
    Budova na půdorysu ve tvaru písmene T. Na nízké jednopodlažní křídlo s plochou střechou orientované do ulice kolmo navazuje dvoupodlažní křídlo s ordinacemi, zakončené valbovou střechou. Hlavní vstup v uličním symetrickém průčelí je zdůrazněn rizalitem. Stavba ve stylu umírněného socialistického realismu, s kvalitní dispozicí. V 70. letech bylo uliční křídlo prodlouženo do stran dvěma jednopodlažními přístavbami respektujícími původní podobu objektu.

Kulturní dům
Nábřeží 1. máje čp. 1605, Písek, CZ,
mapa

Architekt: Josef Gočár, Antonín Vachulka,
Dokončení stavby: 1961
    Monumentální budova nedaleko centra města na pravém břehu řeky Vltavy vystavěná nad půdorysem ve tvaru písmene T. Ústřední částí je hlavní sál s jevištěm umístěný v prvním patře v ose hlavního vstupu ve dvorním křídle. Budova obsahuje také menší sály loutkový a hudební a dále řadu kluboven a salónků. V prostoru hlavního sálu je využita rámová železobetonová stropní konstrukce s rozponem 14 metrů. Dům měl na dobu svého vzniku velmi vyspělé technické vybavení včetně klimatizace hlavní

Kulturní dům
Sídliště čp. 710, Trhové Sviny, CZ,
mapa

Architekt: Zdeněk Petráš,
Dokončení stavby: 1959
    Kulturní dům dokončený v roce 1959 je jednou z posledních realizací v okrese ve stylu socialistického realismu, který se v exteriéru projevuje především zdůrazněním vstupní části formou rizalitu a předsazeným schodištěm. Rizalit je členěn sloupy vysokého řádu. Objekt je vystavěn nad půdorysem ve tvaru písmene L s hlavním sálem pro 350 diváků umístěným v ose vstupu a s doplňkovými provozy v kolmém kratším křídle. Exteriér a interiér se vzácně dochovaly v téměř nezměněné původní podobě.

Mateřská škola
Školní čp. 684, Trhové Sviny, CZ,
mapa

Architekt: Zdeněk Petráš,
Dokončení stavby: 1954
    Stavba mateřské školy pro 2 oddělení po 30 dětech. Půdorys je symetrický. Každé oddělení v přízemí tvoří učebna, lehárna, šatny, umývárna, toalety, sklad lehátek, je zde i šatna personálu a administrativa. Na koncích křídel byly původně otevřené zastřešené lehárny. Střední předsazený a převýšený rizalit je ukončen štítem, průčelí má prolomené pouze vstupem opatřeným portálem. Exteriér budovy dochovaný v téměř nezměněné podobě je cenou ukázkou stavby ve stylu socialistického realismu.

Kulturní dům
Mnich 145, Mnich, CZ,
mapa

Architekt: Jiří Kroha,
Dokončení stavby: 1950
    Budova, která je jednou z posledních českých realizací ve funkcionalistickém stylu vůbec se částečně vrací do dvacátých let k poetickým projektům Puristické čtyřky (Obrtela, Linharta, Honzíka a Fragnera) s nautickými motivy, které se zde uplatňují jak v celkovém uspořádání, tak i v řadě detailů. Dlouhá, úzká hmota domu evokující trup lodi, z něhož se jako nad hlavní palubou zvedá protáhlá hmota kulturního sálu ozvláštněná sedlovou střechou a završená provazištěm.

Okresní správa silnic
Jarošovská 1128, Jindřichův Hradec, CZ,
mapa

Architekt: Petr Keil,
Dokončení stavby: 1982
    Třípatrová stavba je realizována ze železobetonového montovaného skeletu MS 71, na čtvercové půdorysné síti o velikosti modulu 6x6 m. Kompozice budovy, symetrická podle diagonální osy, s půdorysem ve tvaru písmemne L má objem na přední straně kaskádově po patrech odstupňovaný, zatímco dvě zadní průčelí jsou plochá, členěná pouze pravidelným rastrem oken. Přední průčelí jsou prosklená typovými výkladci se žlutě natřenými rámy. Architektonickým řešením založeným na využití přirozených...
více (www.archindex.cz ...)

Smuteční obřadní síň
hřbitov při silnici na Krtely, Netolice, CZ,
mapa

Architekt: Pavel Kupka,
Dokončení stavby: 1974
    Jednoduchá kompozice dvou hmot, obřadní síně a technického a provozního zázemí, spojená prostorem haly výstavu pro rozloučení. Objekt je situován na samostatném pozemku přístupném přes hřbitov. Významnou kvalitou místa je výhled na panorama historického centra města, který se návštěvníkům otevírá i při pohledu přes prosklenou stěnu obřadní síně. Obřadní síň je koncipována jako jednoduchý prostor zastřešený sbíjenými dřevěnými vazníky střechy, položenými na obvodových zdech, umožňující...
více (www.archindex.cz ...)

Atriové rodinné domy
V oblouku, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Alois Hloušek, Konopka Ladislav,
Dokončení stavby: 1975
    Skupina dvanácti jednopodlažních atriových rodinných domů rozmístěných okolo společného poloveřejného vnitřního dvora, do něhož jsou orientovány vstupy většiny domů. Povrchy vnějších stěn domů jsou tvořeny kombinací přírodních materiálů - bílé hrubé omítky, obezdívky ze šamotových cihel a obkladem z borových prken.

Mlékárna a sušárna mléka
Hejdukova čp. 136, Strakonice, CZ,
mapa

Architekt: Josef Havlíček, Josef Hrubý, František Kerhart,
Dokončení stavby: 1953
    Ve dvou budovách, propojených úzkým krčkem, jsou všechny provozy závodu, rozdělené dle svých funkcí. Přímo u vstupu do závodu je budova s administrativou, šatnami a sociálním zázemím pro zaměstnance. Spojovacím krčkem se prochází do budovy výrobní, ve které jsou umístěny postupně mlékárna, sušárenská věž a sklad sušárny. Výrobní budově, pojaté jako nízký dlouhý kvádr dominuje bílá vertikální hmota věže sušárny členěná svislými tenkými betonovými pásy slunolamů. Světlíky a věž sušárny

Mateřská škola a jesle
Česká 674, Prachatice, CZ,
mapa

Architekt: Libor Erban,
Dokončení stavby: 1977
    Hlavním cílem autora originálně řešené školky uprostřed prachatického sídliště bylo "vytvoření soustavy interiérových a exteriérových prostor, respektujících svět dětí, rozvíjejících jejich fantazii a nahrazujících jim v maximální míře domácí prostředí." Tento cíl byl naplněn realizací jednopodlažního, bohatě členěného meandrovitě uspořádaného objektu, jehož základní skladebnou jednotkou je třída s půdorysem ve tvaru písmene Z. Jako nosná konstrukce byl využit lehký ocelový šroubovaný

Obyt. skupina Voříškův Dvůr
Plzeňská, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Konopka, Alois Hloušek,
Dokončení stavby: 1975
    Na severním okraji Pražského sídliště v Č. Budějovicích, v těsném sousedství historické zemědělské usedlosti Voříškův Dvůr, byla na přelomu 60. a 70. let v kombinaci zděné a panelové technologie T06B realizována urbanisticky i architektonicky zajímavá skupina bytových a rodinných domů různých typů i s občanskou vybaveností

Budova OV KSČ
Na Výstavišti 377/1, Písek, CZ,
mapa

Architekt: Antonín Dvořák,
Dokončení stavby: 1982
    Rozměrná budova ve stylu brutalismu, situovaná uprostřed parkové zeleně na západním nábřeží Otavy naproti historickému jádru Písku, představuje jeden z rozsáhlých komplexů, které si Komunistická strana budovala v průběhu 70. a 80. let 20. století téměř v každém okresním městě pro potřeby svých početných okresních sekretariátů. Na rozdíl od řady ostatních okresů, písecká budova je kvalitní dobovou architekturou. Původí vnější podoba je dosud plně dochována včetně okenních i dveřních vý

Sportovní hala Třeboň
Lázeňská 1005, Třeboň, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Konopka,
Dokončení stavby: 1984
    Stavba je dominantou městského sportovního areálu budovaného nedaleko rybníka Svět na území mezi areálem lázní Aurora a západním okrajem souvislé zástavby města Třeboně. Vůči svému okolí se stavba uplatňuje svou lapidární, ale působivou monumentalitou, založenou na objemovém a materiálovém kontrastu dvou osově symetricky komponovaných hmot - do všech stran se otevírající, menší prosklenné vstupní části a uzavřeného, prostého kubusu vlastní sportovní haly z režného zdiva.

Bytové domy s obchodem
Lannova 18/17, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohumil Böhm, Miroslav Fencl,
Dokončení stavby: 1954
    Dva bytové domy v exponované nárožní poloze poblíž centra města. Odvážné architektonické pojetí v období panujícího sociailistického realismu, reprezentované modernistickými prvky - jednak předsazenou, bohatě prosklenou hmotou obchodu v přízemí se střešní terasou a jednek odebranou hmotou budovy na nárožích opatřených balkony.

Základní škola
Žižkova 285, Týn nad Vltavou, CZ,
mapa

Architekt: František Šulc,
Dokončení stavby: 1949
    O výstavbu nové školy usilovali v Týně nad Vltavou již od začátku dvacátého století, k její realizaci došlo ale až těsně po druhé světové válce. Dvoupodlažní stavba dle návrhu architekta Františka Šulce je umístěna uprostřed parkové zeleně a je tvořena soustavou navzájem propojených kvádrů s valbovými střechami, před které je předsazena dominantní plochostřechá válcová hmota vstupní části. Zatímco účelné, nadčasové architektonické řešení stavby nese rysy pozdního funkcionalismu, výtva

Budova Stavoprojektu
F. A. Gerstnera 5/1, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Ladislav Konopka, Alois Hloušek,
Dokončení stavby: 1964
    Lapidární, miesovsky strohý a architekturou nadčasový kubus budovy je vymezený na kratších stranách plnými zdmi z režného zdiva, zatímco delší strany budovy jsou osazeny proskleným obvodovým pláštěm umně komponovaným jako příjemný rastr střídajících se ocelových nosníků a prosklených ploch. Budova, která dnes slouží jako finanční úřad, je postavena na místě židovského kostela zbořeného fašisty v průběhu 2. světové války.

Telekomunikační budova
Pražská 2239, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Karel Koutský, Jan Kozel,
Dokončení stavby: 1975
    Monumentální kompozice objemného kvádru vlastní telekomunikační klimatizované budovy se světlým hladkým kamenným obkladem stojí v kontrastu se sousedním objektem strojoven klimatizačního zařízení z červeného režného zdiva. Autorem fontány před objektem je Josef Hermoch a sochař Jiří Prachař.

Kino
Špičák 279, Český Krumlov, CZ,
mapa

Architekt: Bohumil Böhm,
Dokončení stavby: 1973
    Budova kina na skalní vyvýšenině u vstupu do historické části města na parcele vymezené ze tří stran komunikacemi a ze čtvrté strany skalním masivem. Složité zadání autor vyřešil kompozicí dvou různě vysokých hmot. K nízké podnoži vstupních prostor a zázemí je kolmo přiřazena vyšší hmota sálu. V kinosále je dosud zachován původní interiér se zavěšeným podhledem z dřevěných prostorových kazet do nichž jsou vestavěna osvětlovací tělesa.

Plavecký stadion
Střelecký ostrov, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohumil Böhm,
Dokončení stavby: 1971
    Prvotřídní moderní architektura. Zastřešení bazénu je z lanové konstrukce ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Tato stavba byla vyprojektována pouhých sedm let po celosvětově prvním použití konstrukce tohoto typu v USA.

Kolektivní dům
Pražská, České Budějovice, CZ,
mapa

Architekt: Bohumil Böhm,
Dokončení stavby: 1964
    Rozsáhlá stavba tvořící výraznou dominantu v místě, kde původní zástavba města přechází do moderního předměstského prostředí. Skrývá v sobě kromě bytů různých velikostí také restauraci, kino a vyhlídkovou kavárnu.NÁVRH DATABÁZE
Architekti
Stavby
Technologie
Literatura


NOVINKY

ing. arch. Bohumil Böhm,
narozen 1. 2. 1926 - profil architekta.

Plavecký stadion Novostavba budovy palveckého stadionu v Českých Budějovicích.


ONLINE PRAMENY


Časopis Architektura ČSR 1945-1989 Digitální verze českého architektonického časopisu
čtěte online
Blog o vývoji Databáze architektury.
Případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 603 542 822 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Copyright: DCMA 2012-2018