Informace o databázi

Databáze české moderní architektury zahrnuje architekturu v České republice v období od konce 19. století do současnosti a zpracovává informace nejen o jednotlivých architektonických dílech, ale také o jejich tvůrcích.

Myšlenka vytvořit takto pojatou databázi české moderní architektury se zrodila na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Ústav teorie a dějin architektury uvedené fakulty vypsal téma Databáze české moderní architektury jako téma doktorské práce pod vedením školitele prof. ing. arch. M. Dully DrSc. Toto zadání si následně vybral studující ing. arch. J.Srba jako téma své doktorské práce v rámci doktorského studia rozvrženého do období let 2012-2016.


Souhrnné údaje

Výzkumný ústav a pracoviště
Vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Fakulta architektury
Pracoviště: Ústav teorie a dějin architektury

Výzkumná práce
Název práce: Databáze české moderní architektury
Předpokládaná doba řešení: 2012-2016

Řešitelský tým
Školitel: prof. ing. arch. Matúš Dulla DrSc.
Řešitel: ing. arch. Jaromír Srba

Strategické a taktické cíle
Strategickým cílem je vytvořit plně funkční databázi České moderní architektury za pomoci především následujících taktických cílů: zjistit potřeby budoucích uživatelů databáze, prověřit možnosti návrhu databáze, navrhnout databázi a poté formulovat možné způsoby a limity využívání a dalšího rozvoje databáze.

Metodika
V rámci práce je žádoucí využít jak metod dedukce tak i metod logické indukce. Jako vhodné se jeví také napříklady tyto další metody:
- studium a analýza obecných databázových konceptů
- analýza (kritika a interpretace) stávajících databází architektury
- analýza dokumentace, která má tvořit obsah databáze
- řízené rozhovory se zástupci budoucích uživatelů databáze

Předpokládaná prezentace výsledků práce
V prvním roce se předpokládá zveřejnění publikace rešeršního typu, v následujících letech pak publikace popisující návrh řešení a jeho inovativní prvky. Výsledky práce jsou také průběžně zveřejňovány na tomto blogu.
NÁVRH DATABÁZE
Architekti
Stavby
Technologie
Literatura


NOVINKY

ing. arch. Bohumil Böhm,
narozen 1. 2. 1926 - profil architekta.

Plavecký stadion Novostavba budovy palveckého stadionu v Českých Budějovicích.


ONLINE PRAMENY


Časopis Architektura ČSR 1945-1989 Digitální verze českého architektonického časopisu
čtěte online
Blog o vývoji Databáze architektury.
Případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 603 542 822 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Copyright: DCMA 2012-2018