Architekti

Project


ing. arch. Bohumil Böhm,


Narozen
1. 2. 1926, Český Krumlov, Československo,

Zemřel
8. 7. 2004, České Budějovice, Česká republika,

Studium
1946-1952 ČVUT Praha, Fakulta architektury,

Zaměstnání
1952-1990 Stavoprojekt České Budějovice, vedoucí ateliéru,

Společenství
1955-1989 člen Svazu architektů,

Studia na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze dokončil Bohumil Böhm v roce 1952. Od roku 1952 až k odchodu do důchodu pracoval ve Stavoprojektu v Českých Budějovicích.

Po příchodu ze školy do projekční praxe spolupracuje v první polovině 50. let se svými kolegy ze Stavoprojektu na projektování nového města Šumbark-Bludovice realizovaného na ostravsku ve stylu opulentního socialistického realismu. Ve svých jihočeských realizacích od poloviny 50. let však Böhm rychle přechází ke střídmé formě socialistického realismu, kterou později doplňuje o prvky moderní architektury. Tento vývoj lze dobře pozorovat na bytových domech projektovaných společně s M. Fenclem a realizovaných v prolukách zástavby na Lannově třídě v Českých Budějovicích. Odklon od metody socialistického realismu koncem 50. let směrem k moderní architektuře je v Böhmově tvorbě velmi rychlý a razantní, inspiruje se zejména možnostmi nových druhů konstrukcí. Již v roce 1958 reaguje na aktuální tendence ve vývoji západní architektury stavbou Koldomu v Českých Budějovicích (spoluautoři J. Škardou a B. Jarolímem), který je interpretací Le Corbusierovy stavby kolektivního domu v Merseille. Výrazný výtvarný účinek lanové střešní konstrukce využívá nerealizovaný návrh hlavního pavilonu českobudějovického výstaviště. Obdobným příkladem je celorepublikově významná realizace plaveckého stadionu v Českých Budějovicích, s lanovou střechou ve tvaru hyperbolického paraboloidu, který byl vyprojektován v roce 1959.
Bohumil Böhm je autorem prvního jihočeského prefabrikovaného panelového konstrukčního systému poprvé realizovaného při stavbě českobudějovického Koldomu a následně využívaného při bytové výstavbě v celém kraji. V první polovině šedesátých let dvacátého století realizuje Böhm obytný soubor v Českých Budějovicích v prostoru Lidické třídy a Roudenské ulice při náměstí Jiřího z Poděbrad (1960-1964). Následuje obytná výstavba podél českobudějovické Pekárenské ulice se souborem občanské vybavenosti (1963-1966) a poté českokrumlovské sídliště Plešivec (1966). V sedmdesátých realizuje budovu kina v Českém Krumlově (1976) a následně tři budovy okresních sekretariátů KSČ a to v Českém Krumlově (1979), Prachaticích (1979) a ve Strakonicích (1983).
Zúčastňuje se také řady architektonických soutěží. V šedesátých létech jsou to například návrh z vnitroústavní soutěže českobudějovického Stavoprojektu na stavbu hotelu v prostoru při křižovatce Linecké s Mánesovou ulicí navržený ve spolupráci s J. Škardou (1964), soutěž na stavbu lázeňského sanatoria v Bechyni společně s R. Rouskem (1963) a soutěž na pomník obětem druhého odboje v Č. Budějovicích (1969). V sedmdesátých létech se účastní například soutěže na památník a muzeum dělnického a revolučního hnutí v Č. Budějovicích společně s J. Škardou (1971).
Bohumil Böhm je jedním z nejvýznamnějších jihočeským architektů 20. století. Řada jeho projektů a realizací byla prezentována a oceněna na celorepublikové úrovní. Projekt a stavba českobudějovického plaveckého stadionu byla představena a vysoce hodnocena dokonce i v řadě zahraničních publikací.

Realizace
1954 Bytový dům s obchodem, Lannova třída 18/17, České Budějovice 6, spoluautor Fencl Miroslav, (projekt 1954)
1954 Bytový dům, Jeronýmova 19/25, Ceské Budějovice 6, spoluautor Fencl Miroslav, (projekt 1954)
1956-1957 Bytový dům, Lannova 62/39, Ceské Budějovice 6,
1956-1957 Bytový dům s lékárnou, Lannova 87/43, Ceské Budějovice 6,
1956-1957 Bytové domy, Štítného 83/8, 84/6, 85/4, 86/2, České Budějovice 6,
1958-1964 Koldům, Pražská 1255/19, České Budějovice 3, spoluautoři Škarda Jar., Jarolím Boh.,
1960- 1964 Obytný soubor Lidická třída, České Budějovice 7,
1963-1966 Obytný soubor Pekárenská ulice, České Budějovice 3,
1966 Sídliště plešivec, Český Krumlov,
1966-1971 Plavecký stadion, Sokolský ostrov čp. 402, České Budějovice,
1967-1973 Komplex sekretariátu OV KSČ, ROH a SSM, Strakonice,
1979 Věžové bodové domy sídliště Staré město (T06B), Č. Budějovice,
1976 Kino, Český Krumlov, (projekt 1973),
1976-1979 Objekt OV KSČ, Český Krumlov,
1975-1979 Objekt OV KSČ, OOR a OV SSM, Prachatice,

Návrhy, soutěže
1959 Jihočeské divadlo, Mariánské náměstí, České Budějovice, soutěžní návrh,
1960 Ústřední pavilón pro zemědělské výstaviště, České Budějovice,
1963 Lázeňské sanatorium, Bechyně, spoluautor Roman Rousek, soutěžní návrh,
1969 Pomník obětem druhého odboje, Senovážné nám., Č Budějovice, sochař.část Zadražil St. soutěžní návrh,
1964 a 1968 Hotel, křižovatka ulic Lidická Mánesova, Č.Budějovice, spoluautor Škarda J., vnitropodnikové soutěže,
1971 Památník a muzeum dělnického revolučního hnutí, křižovatka ulic Lidická Mánesova, České Budějovice, spoluautor J.Škarda, soutěžní návrh,
1971 Krajská politická škola, křižovatka ulic Lidická Mánesova, Č.Budějovice, spoluautor J.Škarda, soutěžní návrh.

Ocenění, vyznamenání
1964 III. cena v celostátní přehlídce architektonických prací za léta 1962-1963 za projekt přestavby Lidické třídy v Č. Budějovicích,
1972 II. cena v celostátní přehlídce architektonických prací za léta 1970-1971 za projekt Plaveckého stadionu v Č. Budějovicích,

Prameny
Výsledky přehlídky architektonických prací 1962-1963. Architektura ČSR 1964, č. 10, s. 683-686.
Projekt plaveckého stadionu. Architektura ČSR XIX, roč. 1961, s. 545.
Plavecký stadion v Českých Budějovicích. Architektura ČSR XXXII, roč. 1973, č. 9, s. 452-455.
Vondrka, Jiří. O jubilantovi... ing. arch. Bohumilu Böhmovi. Architektura ČSR, 1986, roč. 45, č. 2, s. 87.
Erbanová, Eva; Šilhan, Milan. Architekt Bohumil Böhm a České Budějovice [výstava]. Úřad města Č. Budějovice, leden-únor 2016.
Lukeš, Zdeněk. Jedinečný budějovický "lupínek".... Lidovky.cz [online]. 21.4.2016 [cit. 17.1.2017].


Fotografie: archiv řešitele
Vložil: Bláha Josef, 4. 1. 2016
Poslední aktualizace: 12. 11. 2016


Databáze architektury 2016
osoba.php


NÁVRH DATABÁZE
Architekti
Stavby
Technologie
Literatura


NOVINKY

ing. arch. Bohumil Böhm,
narozen 1. 2. 1926 - profil architekta.

Plavecký stadion Novostavba budovy palveckého stadionu v Českých Budějovicích.


ONLINE PRAMENY


Časopis Architektura ČSR 1945-1989 Digitální verze českého architektonického časopisu
čtěte online
Blog o vývoji Databáze architektury.
Případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 603 542 822 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Copyright: DCMA 2012-2018