Architekt
Projektil architekti

Autoři
Brichta Roman
Halíř Adam
Hofmeister Ondřej
Lešek Petr

Spoluautor interiéru
Hipposdesign
Babák R.
Tobola O.

Grafický design
Laboratoř
Babák P.

Centrální umělecké dílo
Perjovschi Dan

Stavebník
Státní technická knihovna, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Generální projektant
Helika a.s.

Generální dodavatel
Sdružení Metrostav a.s., OHL ŽS a.s.

Subdodavatelé


Plocha pozemku
11 740 m2

Obestavěný prostor
168 167 m3

Užitná plocha
51 434 m2

Dokončení projektu
2006

Zahájení stavby
2006

Dokončení stavby
2009

Fotografie
Lhotáková Andrea
Národní technická knihovna Praha
Technická 6, 160 80 Praha 6 - Dejvice, Česká republika | mapaNovostavba budovy Národní technické knihovny v areálu pražských vysokých škol technických je navržena na půdorysu oválného čtverce. První a druhé nadzemní podlaží obsahuje doplňkové služby (kavárna, výstavní a konferenční sál, vstupní hala). Ve třetím až šestém nadzemním podlaží se nachází vlastní knihovna. Stavba má výrazný vnější skleněný plášť. Uvnitř budovy je umělecké dílo od Dana Perjovschi.

Architektura budovy je reakcí na místo, na kterém je budova postavena a na typologické požadavky provozu. Uzavřená forma s konvexními tvary vyzařuje pocit soustředění a jistotu pevného bodu. Oproti čistému čtverci nebo kruhu je možné se uvnitř dispozice chovat svobodně a přitom neztratit pocit dobré orientace. Ten je navíc podporován vložením podélné dvorany s horním osvětlením. Jako nosná konstrukce budovy je zvolen velkorozponový betonový monolitický skelet o rozpětí 15 x 15m, který omožňuje výraznou variabilitu vnitřního uspořádání.

Otevřenost knihovny jako veřejné instituce je vyjádřena pojetím interiéru jako jednoho organismu. Studijní místa jsou navržena v různých polohách s různými typy sezení, což návštěvníkovi umožňuje najít si místo podle své nálady nebo nátury.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: Andrea Lhotáková, archiv architektonického atelieru


Celkový pohled na zadní průčelí Národní technické knihovny.   Foto: Lhotáková AndreaPohled do knihovní čítárny.   Foto: Lhotáková AndreaOdpočinkové prostory knihovny.   Foto: Lhotáková AndreaCelková situace                                                                           Řez budovou  Vlevo půdorys přízemí, vpravo půdorys 1. patraArchindex 2009