Průvodce moderní architekturou - Česká RepublikaZápal, Hanuš


Narodil se 7. 2. 1885 v Krašovicích u Dolní Bělé na Plzeňsku. Studoval gymnázium v Rakovníku. Architekturu studoval do roku 1909 na pražské technice. V letech 1908-09 zaměstnán v atelieru J. Kouly. Poté pracoval pro A. Balšánka. V letech 1910-30 pracuje na plzeňském stavebním úřadě. Projektuje celou řadu městských i soukromých staveb. Věnuje se také záchraně a opravám památek. Umírá v roce 1964 a je pohřben v Rakovníku.
Zobrazuji 1 - 11 z 11 nalezených záznamů


Divadelní sklady a dílny
Kovářská 330/10, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1923
    Třípodlažní stavba v exponované poloze ostroúhlého nároží. Nižší polygonální nárožní část stavby je zakončena terasou s balustrádami a štítem se sedlovou střechou. Hlavní křídlo objektu s rizalitem a třemi zdvojenými okenními osami mezi mohutnými pilastry je zakryto kopulí s trojúhelníkovitými vikýřky. V interiéru je dochována železobetonová nosná konstrukce, dlažby, původní výtah a řada dalších autentických detailů.

Vyšší hospodářská škola
Karlovarská 517/50, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1924
    Budova školy na exponovaném nároží dvou významných městských tříd na okraji vilové čtvrti. Kompozici dvou kolmých křídel dominuje monumentálně řešená nárožní hmota s hlavním vstupem a s posluchárnou, zakončená vysokou stanovou střechou. Na fasádě se uplatňuje kombinace omítky a režného zdiva. V interiéru jsou sochy od akademického sochaře O. Švece a obrazová výzdoba od akademického malíře A. Němejce. Budova je dnes využívána pro potřeby Lékařské fakulty.

Masarykova základní škola
Jiráskovo náměstí 878/10, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1922
    Školní budova v dekorativním slohu, výrazně ovlivněném kubismem, s dochovanou řadou původních architektonických detailů, umělecko řemeslných prvků, materiálů a řemeslných prací. Stavba o třech nadzemních podlažích a se suterénem byla vybudována na půdorysu ve tvaru písmene U. Situována je v jihozápadní části Jiráskova náměstí, v poloze odsunuté od uliční čáry ve prospěch parkově upravené plochy.

Mrakodrap
Americká 13/44, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1924
    Soubor tří činžovních domů postavený roku 1924, nazývaný tehdy lidově "U trojdohody". Nejvýznamnější z těchto domů, tzv. Mrakodrap, nejvyšší obytný dům v Plzni té doby, na rohu ulic Americká a Prokopova, má hmotově zvýrazněné nároží, završené arkádami a dvěma věžičkami s hodinami. Rohový dům má mansardovou střechu, dalších dva domy mají střechu sedlovou. Průčelí domů jsou rozčleněna římsami a lesénami a doplněna balkóny a kubistickými a rondokubistickými detaily.

Krematorium
Rokycanská 125, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1926
    Budova krematoria je vystavěna na půdorysu tvaru kříže. Působivé sestavě hmot dominuje vysoká sedlová střecha nad prostorem obřadní síně. Před štítovou stěnu je předsazena trojice hranolových hmot, v nichž je situován vchod krytý monumentálním portikem. Před vhodem byla plánována velká vodní nádrž, k jejíž realizaci bohužel nedošlo.

Benešova škola
Doudlevecká 35, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1925
    Školní budova s podsklepením a třemi nadzemními podlažími na nepravidelném půdorysu přibližně tvaru písmene L. Budova je tvořena základní nárožní třípodlažní hmotou se společnými prostorami, ze které kolmo k sobě vybíhají dvoutraktová křídla s učebnami, na koncích s krátkými kolmými křídly s učebnami a sociálním zařízením. Za budovou se nachází hřiště a zahrada. Jednoduchá barevně pojatá průčelí jsou členěna římsami a doplněna kubistickými a rondokubistickými detaily.

Dům Ladislava Lábka
Mánesova 1602/69, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1922
    Stavba rodinného domu ředitele Národopisného muzea Plzeňska Ladislava Lábka, inspirovaná vlivy anglické a holandské architektury a názory na zdravé bydlení v zahradním městě, patří k nejzajímavějším plzeňským stavbám z počátku 20. let 20. století. Ostění oken, vikýř a část uličního rizalitu jsou z režných cihel. Pro povrchy fasád jsou zvoleny probarvené omítky. Stavba byla umístěna do zadní části rozsáhlé zahrady s komponovanou zelení. Vila se dochovala v dobrém stavu dodnes.

Pikova škola
Opavská 21, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1932
    Stavba ve funkcionalistickém slohu je uspořádána do tvaru písmene Z. V místech protnutí křídel jsou umístěna dvě hlavní schodiště. Velká a široká okna zdůrazňují horizontálnost hlavních hmot stavby. Atika budovy je zdůrazněna jednoduchou římsou.

Českobratrský kostel
Žatecká, Kralovice, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1934
    Souboru hmot drobných rozměrů dominuje budova kostela s věží z režného cihlového zdiva a s měděnou jehlanovou střechou zvonice. Tímto hmotovým řešením je soubor dobře včleněn do okolní drobnější zástavby.

Městské technické úřady
Škroupova, Plzeň, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1930
    Uliční průčelí je řešeno jako osově symetrická sestava hranolových hmot. Okna střední části jsou propojena iluzivně v pásy, okna postranních částí mají jednoduché šambrány.

Masarykova škola
Školní 280, Plasy, CZ,
mapa

Architekt: Hanuš Zápal,
Dokončení stavby: 1934
    Symetricky komponovanému objektu školní budovy dominuje její střední část zakončená valbovou střechou a věžičkou s hodinami. Schodiště v ose budovy je zdůrazněno prosklenou stěnou. K základní hmotě přiléhají symetricky dvě křídla s obdobným formátem oken ale se stěnami z šedého režného zdiva. Zvolené hmotové členění napomáhá zapojení objektu do okolní zástavby obce i k vytvoření protiváhy nedalekého klášterního areálu.

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 294
Za měsíc: 27445


Návštěv dnes: 23920610605012


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017