Průvodce moderní architekturou - Česká Republika3+1 architekti


Slavíčkova 1, 400 01 Ústí nad Labem, Tel.: 475 200 349,

Web: http://www.31architekti.cz,

E-mail: planicka@31architekti.cz

Zobrazuji 1 - 15 z 15 nalezených záznamů


Rodinný dům Čížkovice
Na Svobodě 318, Čížkovice, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2011
    Koncept: Poloha pozemku v Čížkovicích, v rodišti barokního architekta Octavia Broggia a též historika umění Morize Thausinga, je zavazující. Domy jsou v místě tradičně obdélné, přízemní se sedlovou střechou, často s polovalbou ve štítu. Hmota a tvar novostavby je odvozena z esence okolních budov. Půdorys je sestaven ze čtyř dílů po pěti metrech délky, výška podlaží a podkroví vychází z šířky domu 6m a je dále dělena sklonem střechy a výstupkem podlouhlého vikýře chodby na 3 a 1,5m. Na...
více (www.31architekti.cz/r...)

Rodinný dům Košťálov
Košťálov, Košťálov, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2014
     Dům v Košťálově je tvarově i dispozičně jednoduchý. Je to víc úkryt než vyhlídka, nebo výloha – tedy hmotné zdi a otvory na nutných a (snad) správných místech. Příroda je venku, všude kolem. Přízemí domu, nese po obou delších stranách vikýři nepravidelně zalamované okraje střechy. Ta může volně odkazovat na zubatou siluetu Košťálova, případně Hazmburku – dvou na pozemek „dohlížejících“ dominant. Horizontalita vztahuje dům k obci, vertikála okenních otvorů pak k vrchu Košťál a dál. Ká...
více (www.archindex.cz ...)

Přístavba k rodinnému domu v Bořislavi
Bořislav 89, Bořislav, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2014
    Nedostatečná plocha a těsná dispozice ve stávajícím domě vedly stavebníka k rozhodnutí doplnit chybějící prostor přístavbou. Západní fasáda domu s přilehlou zahradou nám pro tento záměr připadala ideální jak konfigurací terénu, tak logickou návazností na dispozici původního domu. Nízká přístavba kopíruje terén zahrady. Jednoduchou formou se pokoušíme dál nekomplikovat přebujelou strukturu původní stavby a objektů kolem. Místy příliš těžkopádnou konkrétnost současného domu jsme se pok...
více (www.archindex.cz ...)

JACER - školící středisko
Nám. Prokopa Velikého, č.p. 16, Předlice, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2014
    Původně zemědělská usedlost, velkoryse založená v druhé polovině devatenáctého století v Předlicích na okraji Ústí nad Labem. Investor měl zpracovánu jakousi ideovou studii využití areálu, která s původními domy příliš nepočítala. Architektům ale připadalo lepší, sledovat zkušenost a myšlení původních stavitelů. Torzo stodoly na jižní hraně pozemku v sobě mělo potenciál a kouzlo, které bylo škoda nevyužít a nový dům proto autoři umístili sem. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Habrovice
Habrovice 124, Habrovice, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2014
    Uliční typ původně zemědělské obce. Na úzký vjezd na pozemek navazuje dlážděná plocha a dřevěný přístřešek - směrem do ulice otevřené parkovací stání a směrem do zahrady dřevník a sklad/kůlna. Samotný dům je svým výrazem směrem k ulici a obci konzervativní, východním směrem se dům stává nízkým pavilonem prolínajícím prosklenou stěnou a krytou terasou se zahradou....
více (www.archindex.cz ...)

JACER - rekonstrukce konírny
Nám. Prokopa Velikého, č.p. 16, P, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2014
    Objekt bývalých stájí je součástí hospodářského areálu založeného pravděpodobně někdy kolem roku 1870. Cílem bylo vybudovat jeden velký, univerzální výstavní prostor s malým zázemím, využívaný sezónně od jara do podzimu. Původní prostorový koncept zůstal zachován, pouze se proměnila funkce. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Vaňov
Vaňov, Ústí nad Labem, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2012
    Špatně přístupné místo v prudkém čedičovém svahu nad obcí a zahrada orientovaná severovýchodním směrem. Zato ale pevná stavebníkova vazba k pozemku s chatou postavenou jeho prarodiči a výjimečný panoramatický výhled na meandrující řeku. Souzvuk rodící se z čedičem tříštěných fragmentů lodní dopravy, turismu, chatařství a nostalgie, ustavuje dům. Dům jako pokračování příběhu původního přístřešku. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Teplice
Jugoslávská, Teplice, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2013
    Drobná stavebníkova parcela tak trochu zbyla v pravoúhlém rastru místní zástavby. Bezprostřední blízkost objemově velkorysých vil a domů z první poloviny 20. století psychologicky i fyzicky pevně vymezuje „manévrovací prostor“ návrhu. Tělo domu je prostorovou artikulací limitů, předpokladů a přání. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rekonstrukce domu v Řeži
Řež, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2012
    Přestavba stávajícího objektu, který byl prapůvodně víkendovou chatou postupně dostavovanou nejdříve pro potřeby bydlení a později i pro potřeby provozu firmy. Z původního neforemného stavení s mansardovou střechou dokázali architekti vykouzlit elegantní dům moderních tvarů. Základní jednoduchou hmotu se zaoblenými rohy, zajímavě tvarovanou střechou a promyšleně rozmístěnými okenními otvory v omítnuté fasádě, doplňují dřevem obložené menší přistavěné objemy....
více (www.archindex.cz ...)

Rekonstrukce a dostavba domu v Libochovanech
Libochovany 108, Libochovany, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2012
    Rekonstrukce a dostavba historického rodinného domu. Ptáme se, jak přizpůsobit sto let starý, nepříliš udržovaný dům pro přítomný každodenní život několikačlenné rodiny (malá užitná plocha původního domu, technologie a mnohé materiály za hranicí své životnosti, chybí standardní hygienické zázemí...). A jak přitom zároveň neporušit všechna jemná a těžko zachytitelná přediva a vrstvení. ...
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Střekov I
U lesa, Ústí nad Labem, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2011
    Rodinný dům situovaný ve svahu na velkém pozemku s výhledem na město. Svažitému pozemku se dům přizpůsobuje dispozičním dělením na tři jednotlivé, výškově posunuté trakty. Dřevo, které je použito pro nosnou konstrukcí, je přiznáno také ve fasádách domu....
více (www.archindex.cz ...)

Rodinný dům Střekov II
Novoveská, Ústí nad Labem - Střekov, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2009
    Charakterem domu, použitou konstrukcí, materiálem a způsobem návrhu, se hlásíme a přitakáváme individuálnímu výrazu víkendových domů a chat (několik dobrých příkladů je v blízkém okolí), spíš než čemukoliv jinému v okolní stavební směsi. Jednopodlažní obslužné křídlo domu kopírující vrstevnici vymezuje na parcele místa s různou funkcí - dvorek, soukromá zahrada, sad. Dvoupodlažní obsluhované křídlo, směřující po svahu dolů, se fyzicky vztahuje k zahradě a opticky pak dál k údolí, měs...
více (www.31architekti.cz/r...)

Rodinný dům Nový Bor
Lesní Čtvrť, Nový Bor, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Rekonstrukce řadového rodinného domu postaveného v 70. letech 20. století. Cílem rekonstrukce bylo především uvést do souladu dispoziční, provozní a estetické nároky a potřeby jeho nynějších obyvatel (čtyřčlenná rodina - 2 dospělí, 2 děti) s možnostmi stávajícího domu a jeho přizpůsobení současným technologickým a stavebně-fyzikálním požadavkům. Bylo vytvořeno nové ložnicové křídlo, moderní vzhled získal dům dřevěným opláštěním s tepelnou izolací....
více (www.31architekti.cz/r...)

Rodinný dům Družec
Ke Kačáku, Družec u Kladna, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Malý dům pro tříčlennou rodinu v zástavbě nových rodinných domků je jednopodlažním, půdorysně kompaktním kvádrem. Svým vzezřením vybočuje z běžného pojetí použitím šikmého rámu v hranách objektu, který zároveň vytváří pultovou střechu. Rám je potažen titanzinkovým plechem, zatímco dům je obložen cementotřískovými deskami. ...
více (www.31architekti.cz/r...)

Dostavba víkendového domu
Čeřeniště, Čeřeniště, CZ,
mapa

Architekt: 3+1 architekti,
Dokončení stavby: 2008
    Cílem dostavby a částečné rekonstrukce starého kamenného domu byla možnost jeho víkendového obývání v průběhu celého roku s předpokladem budoucího trvalého pobytu stavebníka. Klíčem k řešení byla dostavba propojující stávající budovu s historickými sklepy v severním svahu. Výraz pro novou dostavbu byl zvolen neutrální a abstraktní, tak, aby nekonkuroval původnímu domu....
více (www.31architekti.cz/v...)

Přidat stavbu


NOVÉ ZPRÁVY

Dřevěná stavba roku 2023 Prohlédněte si vítěze a finalisty soutěže Dřevěná stavba roku 2023.

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 156
Za měsíc: 27307


Návštěv dnes: 23919232235012


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017