Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
Gočár, Josef


Zahájení stavby
1935

Dokončení stavby
1936Okresní a finanční úřady
Československé armády 419/49, Hradec Králové, Česká republika | mapa


Stavba dle vítězného soutěžního návrhu z roku 1931 s monumentalizující funkcionalistickou kompozicí má půdorys ve tvaru písmene H. Dvě pětipodlažní boční křídla stavby navzájem spojuje střední, čtyřpodlažní křídlo, uprostřed s prvkem portiku se dvěma sloupy, který se otevírá směrem do vnitřního nádvoří, uzavřeného cihlovou zdí s vjezdy. Stěny a strop v portiku jsou obloženy tmavozelenými keramickými dlaždicemi.

V užší architektonické soutěži, vyhlášené v roce 1931 na projekt budovy Okresních a finančních úřadů, získal arch.Gočár první cenu. Gočárův projekt pro provedení stavby budovy je z r.1932, v říjnu 1935 ještě provedl změnu v řešení spojovacího křídla, které mělo být původně vyneseno sloupy a zachován tak průhled středem budovy přes nádvoří do parkové zeleně. Stavba byla započata až v srpnu 1935 a ukončena v říjnu 1936 hradeckými staviteli F. a V.Capouškovými, J.Mádlíkem a J.Včelákem.

Na hlavní třípatrová křídla se zvýšeným přízemím navazují dvoupatrová zadní křídla a spojovací křídlo s hlavním vstupem, takže půdorys tvoří písmeno H. Nádvoří je vymezeno třemi křídly budovy, na severní straně je uzavřeno zděným plotem se dvěma vjezdy. Konstrukce jsou řešeny jako železobetonový skelet s vyzdívkami. Střechy jsou ploché se živičnou krytinou.

Hlavní průčelí do ulice Československé armády je tvořeno jednak 2 štíty hlavních křídel s proskleným pásem čel středních chodeb, jednak spojovacím křídlem, které je symetricky rozděleno portikem se dvěma sloupy. Zde je hlavní vstup do budovy tvořený portály skleněných stěn s dvoukřídlovými dveřmi. Mezi levou a pravou částí vstupu je opukový reliéf s českým lvem (autor V.Makovský). Podnož tohoto křídla je na úrovni suterénu odlehčena kulatými sloupy, což přispívá k výrazné plasticitě střední části průčelí. Stěny v podloubí a stěny a strop v portiku jsou obloženy tmavozelenými keramickými dlaždicemi, sloupy loubí a portiku dlaždicemi v černé barvě. Fasáda je břízolitová v přírodní barvě, hladká bez říms. Okna jsou opatřena nátěrem v hnědočervené barvě.

Dispoziční rozvrh typický pro administrativní budovu je v zásadě ve všech patrech shodný, lišil se pouze v uspořádání levého křídla, neboť zde byly byty. V pravé části budovy s č.p.419 byly původně umístěny finanční úřady, v levé s č.p.408 okresní úřady s četnickou stanicí a služebními byty přednosty okresního úřadu a četnických velitelů.

Po 2.svět.válce došlo k řadě změn ve funkčním využití místností a byly zrušeny služební byty ve snaze získat co nejvíce kanceláří. To se projevilo četnými stavebními úpravami (nové příčky, výměna podlah, instalací, osvětlení atd.). Značné změny byly realizovány v suterénu, kde byly zřizovány garáže, umývárny vozů, sklady apod.
V letech 1997 – 1999 proběhla obnova fasád, došlo k rehabilitaci vstupního vestibulu.

Zdroj: Hradec Králové: oficiální stránky statutárního města [online]. Hradec Králové: Magistrát města, 2015. [cit. 25.7.2015]. Dostupné z http://www.hradeckralove.org
NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 356
Za měsíc: 27507


Návštěv dnes: 20098417512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017