Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
adámekmalýarchitekti

Plocha pozemku
651 m2

Zastavěná plocha
301 m2

Užitná plocha
9050 m2

Obestavěný prostor
5245 m3

Zahájení stavby
2010

Dokončení stavby
2011Bytový dům Nad Vinohradem
Nad Vinohradem, Praha, Česká republika | mapa


Hlavní objem domu tvoří dvě základní hmoty, spodní a horní. Čtyři bytová podlaží jsou ve spodní hmotě, která vytváří základ a hlavní dojem z budovy. Ustoupení na levé straně reaguje na terénní podmínky a ukazuje směr svahu. Horní ustoupenou hmotu tvoří jeden velký mezonetový byt s terasami a vnitřním atriem, které prosvětluje vnitřní prostory bytu. Aby byla horní hmota co nejvíce odlehčená, je maximálně prosklená. Materiály použité na fasádě jsou štukové omítky, opukový kámen a plech.

Stávající stav
Navržený bytový dům se nachází na parcele č. 1425 v Praze, Braníku. Zmíněný pozemek je ze dvou stran, SV a JZ, přístupný z ulic Pod Křížkem resp. Nad Vinohradem. Ze strany SZ je 4patrový dům z 30. let minulého století a na JV je dvojice panelových třípodlažních domů. Okolní zástavba je směsicí rodinných a bytových domů od tří do pěti nadzemních podlaží, z období 30. let 20. století po současnost. Střechy okolní zástavby jsou různé, ploché, šikmé, pultové a obloukové.

Urbanistické řešení
Pozemek se od ulice Nad Vinohradem prudce zvedá k ulici pod Křížkem. Celkové převýšení je 17m. Navrhovaný dům reaguje na místní terénní podmínky a respektuje okolní zástavbu. Osazení základní hmoty domu navazuje na uliční čáru domů ulice Nad Vinohradem. Ustoupená část domu horních pater poté sleduje půdorysnou stopu zástavby panelových domů. Ustoupená část hlavní hmoty domu na SZ straně kopíruje směr zvedajícího se terénu a vzniklé terasy výškově navazují na římsu sousedního domu. Celkové osazení objektu bylo provedeno s dodržením zákonných a hygienických norem, odstupové vzdálenosti navrženého domu a domu stávajícího splňují podmínky sklopeného řezu protilehlých zdí. Nový bytový dům, osazený na pozemek nestíní okolním objektům a splňuje podmínku osvětlení a oslunění jejich obytných místností dle normy.

Provozní uspořádání domu
Vnitřní struktura prostorů jednoduše a přehledně navazuje na přímo osvětlené a větrané schodišťové jádro s výtahem. Z něj je umožněn v jednotlivých patrech přístup do dalších prostor. V 2.pp je umístěn vjezd od garáží. Hlavní vstup do domu je přes venkovní schodiště z 2.pp do 1.pp, kde se vstoupí do schodišťového jádra. Byty umístěné ve třech podlažích jsou přístupny z chodby vedle schodišťového jádra. V patře jsou vždy dva byty. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je byt přístupný též z chodby vedle schodiště. V 1.pp jsou dva dostatečně prosvětlené malé byty, technické zázemí domu a schod. jádro. V 2.pp jsou garáže, technické zázemí domu a schod. jádro. Dopravní režim v garážích je obousměrný.

Zdroj: autorská zpráva architektonického ateliéru.
Fotografie: Ester Havlová, archiv ateliéru.

NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 216
Za měsíc: 27367


Návštěv dnes: 20761050402105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017