Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
4A architekti


Dokončení stavby
2008Rekonstrukce zámku
Zámecká 1, Jirny, Česká republika | mapa


Projekt pracuje s navrácením původní obytné funkce do zámeckého objektu, který bude kromě toho využíván také pro reprezentační a výstavní účely. Nedílnou součástí projektu bylo vyřešení hlavních a vedlejších vstupů do objektu a umístění parkovacích stání, dispoziční rozvržení jednotlivých funkcí, vyřešení vertikálních komunikací a jejich návaznosti od suterénu po nadzemní patra a architektonické začlenění nových prvků do stávajícího areálu zámku.

Projekt pracuje se s navrácením původní obytné funkce do zámeckého objektu, který bude kromě toho využíván také pro reprezentační a výstavní účely. Nedílnou součástí projektu bylo vyřešení hlavních a vedlejších vstupů do objektu a umístění parkovacích stání, dispoziční rozvržení jednotlivých funkcí, vyřešení vertikálních komunikací a jejich návaznosti od suterénu po nadzemní patra a architektonické začlenění nových prvků do stávajícího areálu zámku. Příjezdová komunikace je na jižním nádvoří zámku doplněna o rozšířený slavnostní předjezd. Podél severozápadní fasády je vytvořena komunikace s rampou, která slouží pro vjezd do nově vybudovaných garáží. Podél parku, z jedné strany příjezdové komunikace a kolmo na severozápadní fasádu jsou vytvořena příležitostná parkovací stání. Hlavní komunikace je z žulových kostek, které se již v areálu vyskytovali, kruhový předjezd je v mlatové úpravě a severní terasa z malých dlažebních kostek. Plocha uprostřed kruhového předjezdu je v jedné úrovni se vstupem do zámku, výškový rozdíl mezi touto plochou a komunikací je řešen zatravněnou sešikmenou plochou po jejím obvodu a kamenným vyrovnávacím schodištěm.

Požadavky na nové prostory (garáže a bazén) jsou řešeny tvarově strohou a jednoduchou přístavbou směrem do zahrady zámku, ke které je navržen příjezd po svažitém terénu ze západní strany, přičemž pěší propojení -stávající kamenné schodiště – zůstává zachováno. Přístavba si neklade za cíl konkurovat tvarově rozmanitému stylu stávajícího objektu, ale pouze jej doplňuje o potřebné prostory za použití vhodných materiálů – kámen, sklo, dřevo - , které patří k původním užitým materiálům. Plochá střecha je navržena jako zelená pochozí terasa přístupná díky terénu ze vstupní haly v přízemí. Společenská část (východní křídlo se sallou terrenou) je přístupná samostatným vstupem a průchozí do zahrady. Vertikální komunikace jsou využity stávající, hlavní schodiště je doplněno o osobní výtah o 4 stanicích. Reprezentační část – východní křídlo- je propojeno stávajícím točitým schodištěm. Důležitá je i rehabilitace zahrady, kterou uvažujeme zachovat v původním duchu, pouze obohatit o nové dřeviny, ale hlavně zapojit v co největší míře do běžného života zámku. Toho bude dosaženo využíváním východního křídla v 1.NP ke společenským setkáním a hlavně umístěním vstupu a předprostoru bazénu do míst dnešní terasy.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: Filip Šlapal, archiv architektonického atelieru
NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 212
Za měsíc: 27363


Návštěv dnes: 20096997512105


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017