Průvodce moderní architekturou - Česká Republika

Architekt
Projektil architekti


Zahájení stavby
2011

Dokončení stavby
2012Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
Údolní 567/33, Brno, Česká republika | mapa


Budova poradenského centra poskytne prostory pro činnost několika ekologických neziskových organizací. Pozemek leží na úpatí Špilberka jako spojnice mezi zeleným příkrovem kopce a historickou dopravní tepnou Údolní. Symbolika této polohy je zároveň konceptem řešení - propojování městských veřejných prostorů a jejich nálad – parky s ulicemi, dvory se zahradami. Na rozhraní těchto světů vzniká zahrada s domem. Z širšího pohledu lze o budoucí osvětové a vzdělávací funkci objektu uvažovat také jako o pojítku mezi různými světy – mezi šetrným a úsporným a tím běžným, který se o potřebách úsporných forem žití a stavění dozvídá.

Koncept řešení
Protáhlý objekt poradenského centra je usazen na svah po spádnici čímž na pozemku nevytváří bariéru. Na protáhlé parcele šplhajíc vzhůru k hradu se stává jakýmsi vodítkem. Ve všech úrovních můžeme dům napříč prostoupit a prohlédnout, nebo se do něj z vrchu vnořit přes zelenou pobytovou střechu. Jižním koncem objekt vrůstá do svahu a nabízí tak k pobytu své čtvrté venkovní podlaží - střechu. Otevřená prostorová struktura je tak bytostně pří-stupná i pro-stupná. Školní a výukové aktivity probíhající v zahradě, na stezkách a ve dvoře vdechnou areálu život v době provozu centru. Veřejně přístupná zahrada by tak měla rozšířit možnosti trávení volného času v centru města. Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. V kancelářích různých velikostí je 58 kancelářských pracovních míst a 1 místo v recepci. Konferenční sál disponuje až 49 místy v základní sestavě posluchárny a v dalších sestavách je možné jej variabilně měnit. Sál je možné provozovat samostatně nezávisle na kancelářské části. Zahrada je vybavena 13 výtvarnými instalacemi, které slouží při environmentální výchově, jako objekty představující živly a přírodní fenomény. Vzhledem k horolezeckým koníčkům majitele jsou vnitřní místnosti uspořádány okolo dvou vertikálních prostorů, zádveří a obývacího pokoje. V nejvyšším místě severní fasády se počítá s cvičnou lezeckou stěnou. Spodní patro slouží k setkávání rodiny a ke spaní rodičů. Druhé patro by se dalo nazvat dětským. Ve špici III.NP je "velín" majitele. Dům je vytápěný tepelným čerpadlem v kombinaci s rekuperaci vzduchu.

Architektonicko-stavební řešení
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový kombinovaný skelet – kombinace nosných stěn a sloupů a monolitických stropních desek. Objekt je založen na základové desce. Abychom snížili podíl neobnovitelných primárních zdrojů při realizaci stavby, je lehký obvodový plášť proveden jako montovaná skeletová dřevostavba s izolacemi na bázi dřeva a konopí. Vnější dřevěné prosklené výplně otvorů jsou opatřeny izolačními trojskly a jsou opatřeny vnějším stíněním hliníkovými žaluziemi vybavenými systémem přenosu denního světla. Dělící konstrukce uvnitř objektu jsou provedeny z cihel a omítek z nepálené hlíny. Vnitřní dveře a prosklené stěny jsou masivní dřevěné. Povrch podlah je proveden z povlakové krytiny probarvené ve hmotě. Svěží zelená podlaha je průnikem venkovního prostředí do vnitřních vrstev pater domu, vkládaných do svahu. Ostatním prvkům je ponechána jejich přirozená barevnost podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny.

Technika prostředí
Budova centra je navržena v pasivním energetickém standartu a měla by se stát první budovou tohoto typu v české republice – administrativní budova, přístupná veřejnosti a prostřednictvím svého provozovatele otevřeně publikující své technické parametry dosažené za provozu. Stavebně energetická koncepce byla navržena jako „tepelně robustní konstrukce“, která eliminuje tepelné ztráty a zároveň dokáže účelně využít tepelné zisky v případě jejich prospěšnosti, nebo je naopak omezuje a tlumí, pokud vedou k nadměrnému přehřívání vnitřního prostoru. V případě kancelářské budovy ovšem nelze vše zajistit samotným architektonicko-stavením řešením a proto jsou v druhé řadě navrženy aktivní prvky a technologie, které budou účinně reagovat na proměnné venkovní podmínky a uživatelské požadavky při nízké spotřebě energií dodávaných zvenčí.

Zdroj: autorská zpráva architektonického atelieru
Fotografie: Andrea Lhotáková, archiv architektonického atelieru


NOVÉ ZPRÁVY

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze Aktuálně: 19. 6. 2020 - 30. 9. 2020 Landscape festival Žižkov 2020: Letní krajinářský festival

Zdeněk Lukeš Osvald Polívka: Mistr pražské secese

Nábytek Jespen
Moderní nábytek světových výrobců získáte nyní se slevou až 70%!

Přidejte reklamu či zprávu ZDARMA


ONLINE KNIHOVNA


Architect 6/2020 Aktuální číslo časopisu Amerického institutu architektů představuje novinky architektury v USA.
čtěte online

Canadian Architect 6/2020 Aktuální číslo měsíčníku seznamujícího s novinkami v kanadské architektuře.
čtěte online

Další novinky v knihovněNÁVŠTĚVNOST

Dnes: 246
Za měsíc: 27397


Návštěv dnes: 2059612


Jakékoli případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 399 499 089 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Pro pravidelné informace o novinkách si objednejte náš newsletter.
Copyright: Archindex 2008-2017